Truer med å si opp laksefiskeavtalen

Laksekrigen mellom Norge og Finland tilspisser seg. Miljøministeren er klar til å gjøre det vanskeligere for finske sportsfiskere til å fiske på norsk side av Tanaelva.

Tanaelva

Kampen om tanalaksen hardner til mellom Norge og Finland.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft skal møte sin finske kollega i august.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Hovedkonklusjonen er at Norge vil kunne håndtere en situasjon uten avtale fra og med 2017, skriver statsråd Tine Sundtoft (H).

Avtalen hun viser til regulerer laksefisket i Tanavassdraget, og den gjelder for både Norge og Finland. Landene forvalter i fellesskap 28 mil av den lakserike elven.

– Finland er bekymret

I dag er norske myndigheter både på lokalt og sentralt hold lite tilfreds med utviklingen på finsk side. Årsaken er at antallet tilreisende sportsfiskere har økt dramatisk, og ønsker reguleringer av dette fisket. Finnene har gått imot dette. Nå er forholdet mellom landene tilspisset.

I en utredning som Klima- og miljødepartementet sammen med flere andre departement har utarbeidet, kommer det fram at Norge kan si opp avtalen med finnene fra og med 2017, og dermed bestemme over fisket på norsk side.

– Det er imidlertid knyttet usikkerhet til de samlede virkningene, da Finland har uttrykt bekymring for konsekvensene for sin egen forvaltning, skriver statsråd Tine Sundtoft.

– Ikke plass til alle

Ifølge lederen i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Helge Samuelsen, er det på finsk side 30-40.000 fiskedøgn i elva i løpet av sommeren.

– Slik situasjonen er i dag, så er det ikke plass til alle fiskerne på finsk side. Med fiskekortet de får kjøpt i Finland kan de også fiske på norsk side. Sier Norge opp avtalen, kan det bli vanskeligere for de finske sportsfiskere å komme på norsk side, sier han til NRK.

Helge Samuelsen, Tana

Leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Helge Samuelsen.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Til sammenligning ligger antall fiskedøgn for turister på norsk side av Tanavassdraget på rundt tretusen.

Utredningen og en mulig oppsigelse av avtalen blir nå grundig vurdert i forkant av et planlagt møte med Finland på politisk nivå i slutten av august.

Tar opp saken med sin finske ministerkollega

– Et slikt møte var opprinnelig tenkt holdt i juni, men måtte utsettes på grunn av den politiske situasjonen i Finland etter valget. Jeg er for øvrig innstilt på å rette en direkte henvendelse til den finske landbruks- og miljøministeren før møtet i august, skriver klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utredningen består av fire hoveddeler: Konsekvenser for forvaltningen av fiskebestandene, folkerettslige konsekvenser, konsekvenser for lokalbefolkningens grenseoverskridende fiske og økonomiske og administrative konsekvenser.

– I dag blir inntektene fra fiskekortsalget delt mellom Norge og Finland. Hvis avtalen sies opp mister vi disse inntektene. Skal vi kunne forvalte elva på norsk side forsvarlig, må inntektstapet kompenseres, sier Helge Samuelsen i TF.