Trond Ånetsen

Trond Ånetsen er 8. kandidat på Felleslista i valgkrets 1.

Han er født 20. mars 1967. Bosatt i Vardø.

I kommunen var 16 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet. I Vardø blir det kun forhåndsstemming ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Trond Ånetsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

285 696

0

57 363

2007

94 758

0

34 596

Roller

Han står oppført som styremedlem i Vardølista, Tverrpolitisk Liste For Vardø og Kiberg, etablert i 2007. Styreleder er Ørjan Ingebrigt Jensen.

Sitter i bystyret i Vardø.

Har tidligere representert Høyre i Vardø bystyre. I 2002 fremmet han forslag om å nedlegge politiske verv i Vardø kommune som en protest mot avvikling av statlige arbeidsplasser i kommunen. Forslaget fikk flertall. Etter mye oppmerksomhet i riksmedia, og samtaler med sentrale politikere, tok lokalpolitikerne opp vervene igjen.

SE OGSÅ: Maktbasen