Hopp til innhold

Toril Bakken Kåven – listetopp for Nordkalottfolket i Nordre valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Nordkalottfolkets sametingsrepresentant Toril Bakken Kåven

Toril Bakken Kåven jobber med utmarksnæringer.

Foto: Åse Pulk/NRK

Valgkrets/válgabiire: Nordre/Davveguovlu
Parti/bellodat: Nordkalottfolket/Davvikalohttaálbmot
Navn/namma: Toril Bakken Kåven
Alder/ahki: 49
Sivilstand/siviiladilli: Ugift, 1 barn Elen, på snart 8 år. Náitalkeahtes, 1 mánná.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Når man jobber med utmarksnæring, blir hobbyer gjerne selve livet. Jeg har ikke helt forstått hva hobbyer er, men hvis det er hva man gjør når man ikke er på jobb, så må det være å lese bøker, lage mat, reise til Italia – der er så nydelig mat og miljø.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Åh ... det er så mye. Jeg har hatt så mange store øyeblikk. Å få lille Elen var jo altoppslukende stort. Ellers må jeg si at åpningen av Sametinget i 2005, da jeg hørte kongen tale for første gang, var veldig stort og tårene trillet ustanselig. Ganske pinlig, egentlig.

Hva gjør du når du skal koble av?

Jeg lager mat. Jeg kan lage mat i timevis; bake kaker, lage langsomme middager, lese oppskrifter. Da kobler jeg av. Eller når jeg er ute i naturen. Plukke bær, gå en tur og se etter noe, eller trekke garn. Det er virkelig avkobling! Meditasjon og lese bøker er også viktig når jeg trenger roen.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Jeg må nevne to:

Nå avdøde Steinar Lem, leder av Framtiden i Våre Hender (FIVH). Han fikk på en nydelig måte lært oss hvordan vi kan være miljøvennlig i det daglige, uten å miste livskvalitet, gode opplevelser eller trygghet. Han var så stor, så raus, så klok. Han var så viktig, og jeg savner han fortsatt i den offentlige debatten.

Min Besta, Ruth Bakken, jeg er oppvokst ved siden av henne i Tverrelvdalen. Hun var fra Fella på Sørøya. Et helt ekstraordinært menneske. Hun hadde alltid noe kreativt på gang, og så ikke mye begrensninger. Som å sette brøddeig i oppvaskkummen når brødbalja var borte! Hun lærte meg både å hekle, male rosemaling, japansk kunstbroderi og lage kobberstikkbilder. Vi snekret og malte og styrte med så utrolig mye. Og hun tok meg med på de første bærturene uten foreldre, da dro vi til Suopas og Iesjavre. Jeg lærte noe viktig av hennes måte å gjøre ting på: det er vi mennesker som setter begrensninger, vi er fri til å gjøre utrolig mye, og å endre det dårlige, hvis vi bare vil.

Jobb og studier

Hva jobber du med i dag og hvilke jobber har du hatt tidligere? Hvilken utdanningsbakgrunn har du?

Jeg jobber med utmarksnæring: plukker ville urter og bær, fisker, og videreforedler. Vi bor og driver fra Kåven Utmarksgård på Holmen i Alta, hvor vi også har produksjonen under navnet Nordlysmat.

Jeg har også en “logde”/overnattings- og møtested på Alteidet i Kvænangen kommune.

I tillegg jobber jeg også som rådgiver innenfor næringsutvikling, matproduksjon og reiseliv.

Jeg har en mastergrad i turisme fra Belgia og England, og som en del av utdanningen har jeg også Italiensk grunnfag og reiseliv fra Universitetet i Alta. Men, minst like kjekt for egen del, er at jeg startet med et år på møbelsnekkerlinja. Der storkoste jeg meg.

Morsmål/språk

Jeg snakker kun norsk. Jeg forstår og snakker ingenting/svært, svært begrenset samisk.

Politisk bakgrunn

Hvor lenge har du vært med i politikken? Hvilke partier har du representert? Har du vært sametingsrepresentant?

Jeg var initiativtaker til Nordkalottfolket, og startet lista i 2005, da under navnet Finnmarkslista. Siden ble det Nordkalottfolket, som nå er organisert som et parti. Har vært sametingsrepresentant siden. Det er kjempevanskelig med politikk – man er alltid enig med noe i alles valgprogrammer, men mye man ikke er uenig i. Slik var det for oss, og startet derfor noe eget.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Utmarksbruk står mitt hjerte nært. Vi er alle vokst opp med at utmarka og sanking er svært viktig del av vår identitet. Uten vårt verdensbilde rundt naturbruk, er vi ingenting. Vi må få et samfunn som igjen gir oss mulighet til å leve i, og bruke naturen, og å skape gode arbeidsplasser der, om vi vil.

Kultur og næring generelt ønsker jeg å ha stor fokus på – vi er så mange som har en “usynlig” samisk kultur, som må få komme frem i lyset.

Hva mener du er den største utfordringen Sametinget må løse i kommende periode?

Folk har ikke tillit til Sametinget. Det er ikke mine ord, dette er det forsket på – og det er alvorlig! Nordkalottfolket har “ Et sterkt sameting med tillit hos folket” som viktig visjon. Jobber vi med saker som gir oss mer tillit hos folket, vil det også gi meg tillit hos myndigheter og nasjonale politikere, tror jeg. Vi tror utmarksbruk her er ganske bærende, sammen med kultur og næring.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Vi er ikke imot industriarbeidsplasser. Men, det må være nullutslipp fra gruvedrift, akkurat som det er for oljeindustrien. Så lenge de ikke vil stoppe utslippene, så kan vi vente med å ta ut ressursene til bedre teknologi tas i bruk. Så skal man selvfølgelig ta hensyn til lokalbefolkningen og andre næringer i tillegg. Dette må avveies i hvert enkelt tilfelle. Det er grunnen til at vi har vært imot Nussir-gruven i Kvalsund. Men jeg synes det var vanskelig med Nussir. Å stemme nei, når lokaldemokratiet har vært så klart for, er vanskelig.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Reindrifta er viktig næring, men vi har sett at lovverket og forvaltningen slår helt feil ut på flere områder. De bør for eksempel ha samme ordninger som landbruket innenfor avgifter på kjøretøy, og det er utrolig at vi har en næring hvor man ikke får lov å eie sin egen bolig/næringsarbeidsplass på ordentlig. En reindriftsutøver får ikke skjøte på sin egen næringshytte. Alt slikt må ryddes opp i, så man kan investere både i utstyr og eiendommer på like vilkår. Det burde også være rett til et minimum antall rein for å sikre økonomien, men det igjen bør henge sammen med antall reindriftsutøvere. Naturgrunnlaget setter sine begrensninger. Samtidig er det viktig å skape balanse mellom reindrifta og andre utmarksbrukere og utmarksnæringer, slik at man kan leve godt side om side.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Her må man samarbeide med norske myndigheter, og ha gode ordninger for etablering generelt. Så kan Sametinget forsøke ekstra å ta hensyn til behovet for kombinasjonsnæringer og de spesielle utfordringer man møter i arktisk landbruk.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Det er ofte de største som tas hensyn til, og man er ikke nok opptatt av at det er fjord- og kystfolket som skal ha arbeidsplassene fra fisket. Prinsippet må være at nærhet gir rett. Kvotene for de små burde være store nok, og samtidig må det være et system som tillater at man fortsatt kan drive kombinasjonsdrift mellom fiske og f eks landbruk.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Vi er mange mennesker, hvor samisk språk ikke har vært levende i flere generasjoner, men vi er like fullt samer. Det viktigste for sånne som oss, er at det i dag er gode ordninger for å lære samisk som voksen. Samtidig er alle de samiske språkene under press, og det er da viktig at barn i samiske områder får opplæring på samisk om de eller foreldrene ønsker. Vi skulle også ønske at nynorsk ble tatt ut som sidemålsundervisning i våre områder, og at alle heller fikk velge mellom samisk, kvensk eller nynorsk som sidemålsundervisning.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Arbeidsplasser som kan styrke samisk kultur og samisk verdensbilde: utmarksnæring som sanking, fiske, og foredling. Kulturbetingede arbeidsplasser som design, musikk, duodji, historiefortellinger, teater, kunst, matservering og reiseliv kan gi gode og viktige arbeidsplasser, som styrker samisk kultur og verdensbilde. Kun med en sterk samisk kultur og næring, kan vi overleve i fremtiden.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Det som er en IKKE-sak, både på Sametinget og hos dere som mediebedrift. Den totale og øredøvende tausheten rundt utmarksnæring og utmarksbruk som bærende for vårt verdensbilde i nord. Etter opprettelsen av Sametinget har man gjort minimalt for å berge høstingstradisjonene våre. Fra Sametingets talerstol er vi få som kjemper for dette, og få som foreslår virkelige endringer for å endre på dette. Dette berører meg sterkt, fordi jeg vet vi er tusener som er vokst opp med disse tradisjonene, og som blir mistenkeliggjort og nærmest hånet fordi vi ønsker å fortsette våre liv med sanking, dra på fjellet og være del av naturen. Jeg hadde trodd Sametinget ville jobbe mye med dette, men har dessverre opplevd det motsatte.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Go bargá meahcástanealáhusain, de šaddet áinnas astoáigedoaimmat olles eallin. Mun in leat oalát ipmirdan mat astoáigedoaimmat leat, muhto jus dat leat dat maid olmmoš bargá go ii leat barggus, de ferte leat lohkat girjjiid, ráhkadit biepmu, mátkkoštit Itáliai - doppe lea nu buorre biebmu ja biras.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Vuoi, dat lea nu olu. Mus leat leamaš máŋga stuora vásáhusa eallimis. Oažžut unna Elena lei gal issoras stuoris. Muđui ferten lohkat ahte Sámedikke ráhpán 2005:s, go gullen gonagasa sárdnume vuosttaš geardde, lei hirbmat stuora vásáhus ja gatnjalat golge aivve. Oalle heahpat, go duođaid dajan.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Mun ráhkadan biepmu. Mun sáhtán diibmoviissaid kohkket, gáhkket, ráhkadit hilljánis gaskabeivviid, lohkát ráhkadanneavvagiid. De mun vuoiŋŋastan. Mediteret ja lohkat girjjiid lea maid dehálaš jus galggan vuoiŋŋastit.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Ferten namuhit guokte olbmo. Steinar Lem rohkki, gii jođihii «Framvarden i Våre Hender (FIVH)». Son oahpahii čáppa vugiin midjiide mo mii sáhttit leat birasseastit beaivválaččat, nu ahte eat masse eallinkvalitehta, buriid vásáhusaid dahje oadjebasvuođa. Son lei nu stuoris, nu jierbmái. Son lei dehálaš, ja mun váillahan su ain dan almmolaš digaštallamis. Nubbi lea mu «Besta», Ruth Bakken, mun lean bajásšaddan su bálddas Fállejogas. Son lei eret Fellas Sállanis. Son lei erenoamáš olmmoš. Sus lei álo juoga kreatiivvalaš hommá, ja eai lean olu ráddjehusat. Son bijai láibedáiggi lihttebassangárrái go láibungárri lei jávkan. Son oahpahii mu heahkalastit, njuhttet hearvanjuohtama, japánalaš dáiddabroderema ja ráhkadit veaikečuggestatgovaid. Moai snihkkiime ja njuhttiime ja barggaime nu erenoamáš olu. Son válddii maid mu murjet váhnemiid haga, moai manaime Suopasii ja Iešjávrái. Mun ohppen juoidá hui dehálačča su bargovugiin: dat leat mii olbmot geat bidjat rájiid, mii leat friidja bargat nu erenoamáš olu, ja rievdadit dan mii lea bahá, jus mii dušše ieža áigut dan.

Bargu ja oahppu

Mun barggan meahcceealáhusas, mun murjen ja čoakkán urtasiid, oakkun ja viidásit reiden. Mii orrut ja doaibmat «Kåven Utmarksgård» Álttás, gos mis maid buvttadat «Nordlysmat» namas. Mus lea maid idjadansadji Duikkášmuotkkis, Návuona suohkanis. Lassin mun barggan maid ráđđeaddin ealáhusovdánahttimis, biebmobuvttadeamis ja mátkeealáhusas. Mus lea turisma mastergráda Belgias ja Englánddas, oassin oahpus lea mus maid Itálialaš vuođđofága ja mátkeealáhus Álttá Universitehtas. Muhto iežan mielas lei somá go álgen ovtta jagi viessogálvosnihkkár skuvllain, doppe mun lokten erenoamáš bures.

Giella

Dárogiella

Politihkalaš duogáš

Mun ledjen Davvikalohttaálbmoga álggaheaddji ja álggahin listtu 2005:s, dalle lei namma Finnmárkku listtu. Maŋŋel rievddai Davvikalohttaálbmogin, mii dál lea organiserejuvvon bellodat. Mun lean leamaš sámediggeáirras dan rájes. Lea issoras váttis politihkas, olmmoš lea álo ovttaoaivilis juoga mainna juohkehačča válgaprográmmas, muhto lea olu mainna it leat ovttaoaivilis. Nu lei mis maid, ja danin álggaheimmet iežamet bellodaga.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Meahcásteapmi lea lahka mu váimmu. Mii leat buohkat bajásšaddan dainna ahte meahcásteapmi ja luonddu ávkkástallan lea dehálaš oassi min identitehtas. Jus mis ii livčče máilmmigovva meahcásteami birra, de eat livčče mii mat ge. Mii fertet oažžut servodaga mii addá midjiide vejolašvuođa eallit dainna, ja geavahit luonddu, ja ráhkadit buriid bargobáikkiid doppe, jus áigut. Kultuvrii ja ealáhussii obbalaččat mun háliidan fokuseret, mii leat oallugat geain lea «oaidnemeahttun» sámi kultuvra, mii ferte beassat ilbmat čuovgadassii.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Olbmuin ii leat luohttámuš Sámediggái. Dá eai leat mu sánit, dán leat dutkan - ja dat gal lea duođalaš! «Gievrras Sámediggi mas lea luohttámuš álbmogis» lea dehálaš višuvdna Davvikalohttaálbmogii. Jus mii bargat áššiiguin mat dagahit ahte álbmot luohttigoahtá fas midjiide, de addá dat fas eanet luohttámuša eiseválddiin ja našunála politihkkáriin, doaivvun ieš. Mii doaivut meahcásteapmi lea guoddevaš dán áššis, oktan kultuvrrain ja ealáhusain.

Čilge manne/ manne eai galggašii minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Mii eat lea ruvkedoaimmaid vuostá. Muhto, dat ferte leat nullaluoitin ruvkedoaimmain, justte nu mo oljoindustriijas lea. Nu guhká go eat nagot bissehit luoitimiid, de mii fertet vuordit roggamis resurssaid dassážii buoret teknologiija váldo atnui. Galgá maid dieđusge vuhtiiváldit báikkálašolbmuid ja eará ealáhusaid. Dát ferte árvvoštallot juohke eaŋkil áššis. Danne mii leat vuosttaldan Nussir-ruvke Fálesnuoris. Muhto mu mielas lea leamaš váttis Nussira vuosttaldit, go báikkálašdemokratiija lea leamaš mielas dása.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Boazodoallu lea dehálaš ealáhus, muhto mii leat oaidnán ahte láhkaortnet ja hálddahus meannudit boastut máŋgga sajis. Sis berrejit ovdamearkka dihte leat seamma ortnegat go eanandoalus mii guoská verrui vuodjinfievrruin, ja lea jáhkkemeahttun ahte mis lea ealáhus gos ii leat lohpi eaiggádit iežas orrunbáikki/ealáhusbargobáikki albma ládje. Boazosápmelaš ii oaččo eanaoamastanduođaštusa iežas ealáhusbarttas. Visot dákkár áššit fertejit čorgejuvvot, vuoi sáhttá háhkat sihke reaidduid ja opmodagaid seammalágan eavttuiguin. Boazodolliin berrešii maid leat riekti eaiggádit “unnimusmeari” bohccuid vai birgejit ekonomolaččat, muhto dat berre leat dássádaga dainna man olu boazodoallit leat. Luondduvuođđu bidjá iežas gáržžádusaid. Seammás lea dehálaš ráhkadit dássedeattu boazodoalu ja eará meahcceealáhusaid ja meahccegeavaheddjiid gaskkas, vai sáhttit eallit bures bálddalaga.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit/ álgit ealáhusain?

Das ferte ovttasbargat norgga eiseválddiiguin, ja háhkat buriid ortnegiid álggaheapmái obbalaččat. De sáhttá Sámediggi geahččalit vuhtiiváldit dárbbu lotnolasealáhusaide ja erenoamáš hástalusaide maiguin deaivvada árktalaš eanandoalus.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Dat stuorimusat dat dávjjimusat vuhtiiváldojit, ii ge leat doarvái áddejupmi dasa ahte vuotna- ja riddoolbmot dat galget oažžut bargosajiid guolásteamis. Prinsihppa ferte leat ahte lagasvuohta addá vuoigatvuođaid. Unnimusaid earit berrejit leat doarvái stuorrát, ja seammás ferte leat vuogádat mii suovvá doaimmahit lotnolasealáhusa ovdamearkka dihte guolástemiin ja eanandoaluin.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Mii leat olu olbmot, geain sámegiella ii leat leamaš ealas giella máŋgga bulvii, muhto liikká leat sápmelaččat. Dat mii lea deháleamos dákkáriidda go mii, lea ahte dán áigge gávdnojit buorit ortnegat oahppat sámegiela rávisolmmožin. Seammás leat buot sámegielat áitojuvvon, ja de lea dehálaš ahte mánát sámi guovlluin ožžot oahpahusa sámegillii jus sii dahje váhnemat sávvet dan. Mii sávvat maiddái ahte ođđadárogiella váldo eret siidogiellaoahpahussan min guovlluin, ja baicca galggašii buohkat beassat válljet sámegiela, kvenagiela dahje ođđadárogiela siidogiellaoahpahussan.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Bargosajit mat gievrudit sámi kultuvrra ja sámi máilmmigova: meahcástanealáhus dego murjen, oaggun ja viidásetfievrrideapmi. Kultureaktuduvvon bargosajit dego design, musihkka, duodji, muitalusmuitaleapmi, teáhter, dáidda, biebmoguossoheapmi ja mátkeealáhus sáhttet addit buriid ja dehálaš bargosajiid, mat gievrudit sámi kultuvrra ja máilmmigova. Dušše jus lea gievrras sámi kultuvra ja ealáhus, de mii sáhttit ceavzit boahtteáiggis.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Dat lea ášši mii lea nu gohčoduvvon ii-ášši, sihke Sámedikkis ja mediafitnodagain. Dat ollislaš ja bealjehis jaskatvuohta meahcástanealáhusa ja meahccegeavaheami birra mii lea guoddevaš min máilmmigovvii davvin. Maŋŋel go Sámediggi ásahuvvui lea unnán dahkkon seailluhan dihte min luondduresursaávkkástallan árbevieruid. Sámedikki sárdnestuolus leat mii moattis geat doarrut dán ovddas, ja moattis geat árvalit duođalaš rievdademiid vuoi dát sáhtášii rievdat. Dát čuohcá munnje garrasit, go mun dieđan mii leat duháhiid mielde geat leat bajásšaddan dakkár árbevieruiguin, ja geat orrut eahpideaddji ja measta bogostahkan go mii háliidit joatkit iežamet eallima murjemiin, vánddardit meahcis ja leat okta oassin luonddus. Mun ledjen doivon Sámediggi galggai olu dáinna bargat, muhto lean dađi bahábut vásihan dán justte nuppe ládje.

Korte nyheter

 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sápmelaččat guđđet Bargiidbellodaga: - Fovse ja Muolkkuidášši dihtii

  Unnimusat vihtta sámi álbmotválljejuvvon áirasa Bargiidbellodagas leat guođđán Bargiidbellodaga.

  – Mun gal lean heahpanan iežan miellahttuvuođa dihtii.

  Dan lohká Ramona Kappfjell Sørfjell. Son lei njealját sajis Bb listtus lullisámi válgabiirres Sámediggeválggas 2021.

  Son lea leamaš miellahttu 2020 rájes. Njeallje jagi lea sus leamašan heajos oamedovdu.

  Sørfjell lea okta dain vihtta Bargiidbellodaga áirasiin maid NRK diehtá leat dieđihan iežaset eret bellodagas maŋemus áiggi.

  Son gáhtagođii go čálihii iežas bellodahkii obanassiige.

  Dát lea danin go su mielas bellodat lea badjelgeahččan sámi áššiid dan rájes go dieđihii iežas dohko.

  – Sámevuohta lea áibbas duvdiluvvon eret dien bellodagas, ja easka maŋŋil Fosen-ášši leat sii ipmirdan ahte "sis han leat doppe daid sápmelaččain jierbme ságat?", lohká son.

  Sørfjell mielas ii galgga Bargiidbellodat leat Sámedikkis.

  – Sii han dađibahábut stivrejit politihka bajábealde vulos. Sámedikkis barget nu bures go sáhttet, muhto leat čatnon bellodatjođiheapmái.

  Bargiidbellodat lea maŋimuš jagi rahčan mihtidemiiguin ja válggaiguin, sihke Stuorradikkis ja báikkálaččat.

  Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddji, Fransisca Kappfjell Herbst, jáhkká ahte okta sivva manne olbmot dovdet stuorát eahpesihkarvuođa Bargiidbellodagain sápmelaččaid bealis, lea Muolkkuid- ja Fovse-ášši.

  – Sáhttá dadjat ahte Fovsen ja miellačájáhusat ledje doarvái oallugiidda, oaivvilda Kappfjell.

  Son čilge:

  – Sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddjis ii leat lohku das man ollu sápmelaččat leat dieđihan eret bellodagas. Bellodagas ii leat vejolašvuohta doallat loguid bellodaga olmmošjoavkkuin.

  – Lea okta dahje guokte juohke listtus, muhto mii diehtit ahte leat eambbo, dadjá Kappfjell. Son jáhkká maid ahte leat máŋggas geat eai leat máksán miellahttovuođa ja guđđe bellodaga jávohaga.

  Ipmirdat go sin geat guđđe bellodaga?

  – Na, go mun lean gal ieš árvvoštallan dan. In livčče dieđihit eret bellodagas, muhto livččen dieđihit eret sámepolitihkas.

  Bargiidbellodaga bellodatčálli, Kjersti Stenseng vástida cuiggodeapmái:

  – Bargiidbellodat lea ja galgá leat govda ja searvadahtti bellodat, ja mii bargat čađat dan ovddas ahte mii ain galgat leat njunuš fápmu Norgga sámepolitihkalaš barggus. Danin mii leat deattuhan oktavuođa nannema sámi birrasiin, čállá bellodatčálli e-poasttas NRKii.

  Ramona Kappfjell Sørfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
  Foto: Anders Boine Verstad
 • Kraftig økning i nye jervekull i Norge

  Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

  Rovdata har sendt over sitt årlige brev til Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

  Der fremgår det at det i 2023 ble registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

  Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

  Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

  Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

  (NTB)