Hopp til innhold

Davveguovllu válgabiire / Nordre valgkrets

Sametingsvalget 2017 er delt inn i syv valgkretser. Her får du en innføring i én av disse. Norsk tekst finner du nederst i denne artikkelen.

Nordre valgkrets / Davveguovllu válgabiire

Nordre valgkrets / Davveguovllu válgabiire

Foto: NRK

På norsk:

Dán válgabiirres leat logi suohkana ja dat leat Davvenjárga, Muosát, Fálesnuorri, Hámmárfeasta, Ákŋoluokta, Áltá, Lahppi, Skiervá, Návuotna ja Ráisa.

Válgabiirre áirraslohku vuolgá das man ollu olbmot ledje dieđihan iežaset jienastuslohkui geassemánu 30. beaivái dan jagi go maŋemus ledje suohkan- ja fylkkaválggat (2015:s). Davveguovllu válgabiirres ledje dalle 2247 olbmo jienastuslogus. Dán logu vuođul Davveguovllu válgabiire oažžu ovtta áirasa eanet ja jienasteaddjit besset dál válljet guhtta áirasa Sámediggái.

Válgalisttut

Davveguovllu válgabiirres leat dáin válggain gávcci dohkkehuvvon bellodaga/listtu:

I Nordre valgkrets stiller åtte partier/lister til valg:

Nuorat ja boarrásat

Dat bellodat/listu mas leat gaskamearálaččat nuoramus evttohasat dán biirres lea Árja. Dáid evttohasaid gaskamearálaš ahki lea 43,3 jagi. Davveguovllu nuoramus evttohasat leat Håkon Kristian Haldorsen (BB), Hege Christin Bjørkmann (Olgeš) ja Marie-Louise Jakobsen (Olgeš) geat leat riegádan 1998:s.

Nordkalottfolket:s dat leat gaskamearálaččat boarráseamos evttohasat. Sin gaskamearálaš ahki lea 51,9 jagi. Davveguovllu válgabiirre boarráseamos evttohas lea Ovddádusbellodaga Alfon Levin Danielsen guhte lea riegádan 1940:s.

Ovddeš válgabohtosat

2013-válggaide serve dán biirres čieža bellodaga/listtu ja válgaboahtu leai ná:

Davvi 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

135

9,2

BB/AP

306

20,9

1

GB/SP

78

5,3

Nord

310

21,1

2

NSR

231

15,8

1

OB/FRP

263

17,9

1

Olgeš/H

121

8,3

Eará/Andre

22

1,5

Oasálastin/Deltakelse

1466

67,6

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

2168

Ekspander/minimer faktaboks

Davveguovllu válgabiirres válljejuvvojedje dát olbmot sámediggeáirrasin 2013-2017:

 1. áirras: Toril Bakken Kåven, Nord
 2. áirras: Ronny Wilhelmsen, BB/AP
 3. áirras: Arthur Tørfoss, OB/FRP
 4. áirras: Silje Karine Muotka, NSR (várrelahttu/vara: Inger Elin Utsi)
 5. áirras: Kjetil Romsdal, Nord

Go Silje Karine Muotka šattai ráđđelahttun maŋŋil válggaid, de várrelahttu Inger Elin Utsi álggii su sadjái sámediggeáirrasin.

2009-2013

Davveguovllu válgabiirre jienasteaddjit besse dien áigodahkii válljet guhtta sámediggeáirasa.

2009-válggaide serve dát bellodagat/listtut ja ná leai válgaboahtu:

Davvi 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

132

9,7

1

BB/AP

343

25,3

2

GB/SP

84

6,2

Nord

184

13,6

1

NSR

169

12,5

1

OB/FRP

242

17,8

1

Olgeš/H

76

5,6

SG/SV

64

4,7

SVL

63

4,6

Eará/Andre

0

0,0

Oasálastin/Deltakelse

1357

68,7

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

1976

Ekspander/minimer faktaboks

Dát olbmot válljejuvvojedje sámediggeáirrasin 2009-2013:

 1. áirras: Hilde Anita Nyvoll, BB/AP
 2. áirras: Arthur Tørfoss, OB/FRP
 3. áirras: Toril Bakken Kåven, Nord
 4. áirras: Silje Karine Muotka, NSR
 5. áirras: Skjalg Jensen, BB/AP
 6. áirras: Odd Iver Sara, Árja

«––––––––––––––––––––––––––––––»

Nordre valgkrets

Følgende ti kommuner hører til denne valgkretsen: Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Alta, Loppa, Skjærvøy, Kvænangen og Nordreisa.

Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg (2015). Nordre valgkrets hadde på det tidspunktet 2247 manntallsførte og får dermed velge seks representanter. Dette er én representant mer enn ved valget i 2013.

Valglister

I Nordre valgkrets stiller åtte partier/lister til valg:

Unge og eldre

Det er Árja som i denne valgkretsen har lavest gjennomsnittsalder blant sin kandidater. Gjennomsnittalderen for Árja-kandidatene er 43,3 år. De yngste kandidatene i Nordre valgkrets er Håkon Kristian Haldorsen (AP), Hege Christin Bjørkmann (H) og Marie-Louise Jakobsen (H) som alle er født i 1998.

Nordkalottfolket har høyest gjennomsnittsalder blant sine kandidater. Her er gjennomsnittsalderen 51,9 år. Den eldste listekandidaten i Nordre valgkrets er Alfon Levin Danielsen (FRP) som er født i 1940.

Tidligere valgresultater

Ved valget i 2013 stilte syv partier/lister til valg i denne valgkretsen og valgresultatet ble slik:

Davvi 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

135

9,2

BB/AP

306

20,9

1

GB/SP

78

5,3

Nord

310

21,1

2

NSR

231

15,8

1

OB/FRP

263

17,9

1

Olgeš/H

121

8,3

Eará/Andre

22

1,5

Oasálastin/Deltakelse

1466

67,6

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

2168

Ekspander/minimer faktaboks

Fra Nordre valgkrets ble følgende valgt inn som sametingsrepresentanter 2013-2017:

 1. representant: Toril Bakken Kåven, Nord
 2. representant: Ronny Wilhelmsen, BB/AP
 3. representant: Arthur Tørfoss, OB/FRP
 4. representant: Silje Karine Muotka, NSR (várrelahttu/vara: Inger Elin Utsi)
 5. representant: Kjetil Romsdal, Nord

Da Silje Karine Muotka ble rådsmedlem etter valget, ble vararepresentant Laila Inger Elin Utsi fast møtende sametingsrepresentant.

2009-2013

Velgerne i Nordre valgkrets kunne for denne perioden velge inn seks sametingsrepresentanter.

Ved valget i 2009 stilte følgende partier/lister til valg og valgresultatet ble slik:

Davvi 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

132

9,7

1

BB/AP

343

25,3

2

GB/SP

84

6,2

Nord

184

13,6

1

NSR

169

12,5

1

OB/FRP

242

17,8

1

Olgeš/H

76

5,6

SG/SV

64

4,7

SVL

63

4,6

Eará/Andre

0

0,0

Oasálastin/Deltakelse

1357

68,7

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

1976

Ekspander/minimer faktaboks

Følgende personer ble valgt inn på Sametinget 2009-2013:

 1. representant: Hilde Anita Nyvoll, BB/AP
 2. representant: Arthur Tørfoss, OB/FRP
 3. representant: Toril Bakken Kåven, Nord
 4. representant: Silje Karine Muotka, NSR
 5. representant: Skjalg Jensen, BB/AP
 6. representant: Odd Iver Sara, Árja

Korte nyheter

 • Hevder at rømt oppdrettslaks er underrapportert

  Forskerne ved Havforskningsinstituttet (HI) har i årets rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks introdusert nye metoder for å beregne antallet rømt oppdrettslaks i norske elver.

  Det var avisen Ságat som omtalte saken først.

  Tidligere har programmet kun rapportert andelen av rømt oppdrettslaks basert på prøver fra sportsfiske, drivtellinger og høstundersøkelser.

  Forsker Kjell Rong Utne ved HI, som har vært med på å utvikle de nye beregningsmetodene, understreker at det er stor usikkerhet knyttet til både andel og antall rømt oppdrettslaks.

  –Vi vet ikke nøyaktig antall fisk, og må gjøre en del beregninger, sier Utne.

  De nye beregningene antyder at det rømmer flere oppdrettslaks enn det som tidligere har vært rapportert til Fiskeridirektoratet.

  – Tallene tyder på at det rømmer flere oppdrettslaks enn det som rapporteres, sier Utne, og peker på behovet for forbedrede metoder for overvåking og rapportering.

  Norsk oppdrettslaks
  Foto: Gorm Kallestad / NTB
 • Gutt omkom i MC-ulykke i Troms

  En 17 år gammel gutt omkom i en lettmotorsykkel-ulykke i Tjeldsund i Troms natt til fredag.

  Gutten som omkom, kjørte av veien. Det er uklart hva som forårsaket ulykken på europavei 10.

  Operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt bekrefter til NTB at de pårørende er varslet.

  Politiet fikk melding om ulykken klokken 0.40. Luftambulansen var på plass 20 minutter senere, men livet sto ikke til å redde. (NTB)