– Jeg føler at jeg har lykkes med reindrift

En av de tiltalte i saken om imiterte rovdyrskader fortalte i dag om hvordan han gjennom årene har opparbeidet seg en større og større reinflokk, og at det har ført til misunnelse fra andre reindriftsutøvere.

Dommer Finn Arne Selfors

Dommer Finn Arne Selfors i Indre Finnmark Tingrett i dag.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Jeg jobbet med reindrift på en annen måte enn de andre i siidaen, fortalte den tiltalte reindriftsutøveren under sin forklaring i Indre Finnmark Tingrett i dag.

Han snakket om hvor mye tid han de siste årene har brukt på å ta ekstra godt vare på reinflokken ved å fore de godt og gi de medisiner mot parasitter.

– Jeg føler at jeg har lykkes med reindrift, og det tror jeg de andre har blitt misunnelige på.

Statsadvokat Inge Grotli spør så den tiltalte hva han legger i misunnelse, og ber om at han forklarer nærmere. Den tiltalte forklarer at siida-medlemmene ikke likte måten han arbeidet på, og at det var spesielt to personer som markerte seg. Han understreker at de har forsøkt å komme til enighet, men ikke lykkes.

Deretter får han spørsmål om hvorfor han ikke ønsket å forklare seg for politiet.

– Var det noe du bestemte deg for, eller advokatene dine, spurte aktor.

– Det var begge deler, svarte den tiltalte.

Han forklarte under avhøret også hvordan han følte seg trakassert av politiet, og sikter til at de blant annet skal ha ransakt bilen hans uten ransakelsesordre.

(Saken fortsetter under bildet)

Hjallis Bakke og Thomas Hansen

Den ene tiltaltes forsvarere, Hjallis Bakke og Thomas Hansen.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Hinter til manipulering

I forkant av forklaringen kom det frem at forsvarerne til den tiltalte som i dag forklarte seg, hinter til at bevismaterialet kan være manipulert.

Forsvarer Hjallis Bakke sier at kadavrene som det er funnet imiterte rovdyrskader på, ikke er hans klient sine. Han hevder også at det har vært mulighet for å manipulere med kadavre og øreklips som har blitt levert inn i en kontainer, fordi den står ulåst.

Bakgrunnen skal være at klienten hans på et tidspunkt har mistet en pose med øreklips.

– Hvem kan eventuelt ha plantet disse?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men det som er viktig er at min klient ikke har levert disse kadavrene, sier Bakke til NRK.

Hans Tore Høviskeland, aktor

Aktor Hans Tore Høviskeland.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Aktor Hans Tore Høviskeland på sin side understreker overfor NRK at han skal kunne klare å bevise at de tiltalte er skyldige.

– Det foreligger ingen manipulering. Dette er noe vi har vært kjent med, og som har ligget i sakens dokumenter, det er ikke noe nytt. Det er viktig å ha fokus på hva saken dreier seg om.

– Når du sier at en kontainer har stått åpen, er det ikke da en sannsynlighet for at det kan ha skjedd?

– Det skal vi komme tilbake til i hovedforhandlingene. Vi har tatt ut tiltale fordi vi mener det er de tiltalte som har gjort dette.

Tellemåten

Den tiltalte forklarte tidligere i dag aktor gjentatte ganger om hvordan han vanligvis teller kalver og kadavre. Aktor var nysgjerrig på å få vite hva slags system den tiltalte bruker for å sørge for at tellingen blir riktig. Han ville også gjerne få svar på hvordan han ser forskjellen på ulike typer rovdyrskader, og hva den tiltalte regner som et kadaver.

– Noen ganger er et kadaver helt påspist, da er det kun restene igjen. Noen ganger finner jeg ferske kadavere, da er de nesten hele, svarte den tiltalte.

På grunn av forsinkelser i kjøreplanen forklarte den tiltalte seg ikke om selve tiltalen under dagens spørsmålsrunde. I morgen forsetter aktor og statsadvokat med sine spørsmål, før mannens forsvarer overtar.

NRK følger saken.