Truet nære familiemedlemmer, må møte i retten

En reineier (32) må møte i Indre Finnmark tingrett i dag for å ha fremsatt trusler mot nære familiemedlemmer. Mannen skal også ha løsnet skudd da truslene ble fremsatt, og etterpå fikk han besøksforbud og kunne ikke oppsøke de fornærmede i saken.

Indre Finnmark tingrett
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– En uheldig misforståelse, sier mannens forsvarer Trond Pedersen Biti.

Det var i fjor høst at en reineier skal ha truet to kvinnelige slektninger og begge episodene skjedde mens familien var ved flokken.

Thomas E. Darell

- Begge hendelsene er alvorlige, så derfor ble det ilagt besøksforbud, sier politiinspektør Thomas E. Darell.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Mannen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 227 som omhandler trusler.

  • I august 2013 løsnet han to skudd ca. 200 meter unna, da han kom kjørende og uttalte til et ungt par «at jeg skulle skyte dere midt i panna».
  • I september 2013 truet han en annen kvinnelig slektning ved at han hevet armen mot henne og hadde et reingevir i hånden, mens han uttalte at han skulle slå henne ihjel eller lignende.

Intern siidakonflikt

– De to hendelsene er blitt fremsatt under arbeid i en siida, sier politiinspektør Thomas Eliassen Darell i Vest-Finnmark politidistrikt.

Darell sier at mannen ble tiltalt for trusler, som betyr at den tiltalte skal i ord eller i handling ha truet med straffbar handling, som igjen kan medføre høyere straff enn seks måneders fengsel.

– De alvorlige hendelsene gjør at påtalemyndighetene mener det er grunnlag for en tiltalebeslutning, sier Darell.

Har ikke truet noen

Mannens forsvarer sier at den tiltalte kommer ikke til å erkjenne straffeskyld.

Advokat Trond Pedersen Biti

Advokat Trond P. Biti sier at hans klient er uskyldig og vil avgi sin forklaring i retten i dag.

Foto: Liv Inger Somby

– Han opplever sjøl at han ikke har fremsatt noen trusler, og dersom det er noen som har oppfattet at han har fremsatt trusler, så må det bero på misforståelser, sier Biti.

Hva har den tiltalte forklart i politiavhør?

– Den tiltalte har ikke ønsket å forklare seg for politiet, sier Biti. Han kommer til å forklare i retten om hvorfor han ikke var villig til å avgi politiforklaring.

Kampen om konsesjoner

Biti tror at bakgrunnen til konfliktene kan være fordi hans klient fikk i fjor en ny siidaandel eller egen konsesjon for å drive med reindrift.

– Det kan antas at den nye konsesjonen har gjort at de andre familiemedlemmene ikke har villet akseptere dette, så derfor har det oppstått en uheldig feide internt i en familie, sier Biti.

Det er satt av én dag til rettssaken.