Hopp til innhold

Tilskudd til to nye språksentre

Sametingsrådet foreslår å gi tilskudd til språksentre i Storfjord og Røyrvik.

Bilde

Sametingsråd Vibeke Larsen (Arbeiderpartiet).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Storfjord språksenter i Storfjord i Troms og Gïelearnie i Røyrvik i Nord-Trøndelag foreslås støttet med 602.000 kr. hver.

– 2013 er det nasjonale språkåret, og da er det ekstra stor glede å offentliggjøre at sametingsrådet i budsjettet foreslår tilskudd til to nye samiske språksentre, sier rådsmedlem Vibeke Larsen.

Dermed vil tretten språksentre motta midler over budsjettet.

Språksenteret i Storfjord ble åpnet i 2010 , mens senteret i Røyvik fremdeles er under etablering.

Utviklingstilskudd

Sametingsrådet foreslår å bruke 72.265.000 kr. på språkformål til neste år. Det utgjør 25,1 prosent av det totale budsjettet, og vil innebære en økning på 10,2 prosent i forhold til revidert budsjett for 2012.

Sametingsrådet sier at det tar også signalene fra språksentrene om behov for mer forutsigbare rammer, og foreslår at det opprettes et utviklingstilskudd på 3.000.000 kr. til de samiske språksentrene som får tilskudd fra Sametinget.

Kampanje

– Det er også ekstra gledelig at Røyrvik kommune endelig blir innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, og derfor får tospråklighetstilskudd fra Sametinget. Dette vil være med å styrke språket i et område hvor samisk er truet, sier Larsen.

Sametingets hovedmål for arbeidet med samisk språk er flere språkbrukere og økt bruk av samisk.

I forbindelse med språkåret foreslår sametingsrådet derfor også en språkkampanje for å motivere til økt bruk av samisk og rekruttere flere til å lære seg språket, og avsettter 1.400.000 kr. til formålet.

Må skrive søknader

Bilde

Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at Sametinget heller må øke de direkte tilskuddene til språksentre istedet for å opprette en søkerbasert tilskuddsordning.

– Vi vet at språksentrene får brukt mindre tid og ressurser på språkarbeid når de må bruke mye tid på å skrive søknader., sier sametingsrepresentan Ann-Mari Thomassen.

Samtidig anses samiske språksentre av NSR å være blant de mer effektive og effektive språkpolitiske prioriteringene som er gjort.

– Det er verdt å minne om at det var vi som satte i gang språksentersatsningen i sin tid, sier Thomassen.

Korte nyheter

 • Biden vil ha ny debatt med Trump

  President Joe Biden sier han vil møte Donald Trump til ny debatt i september.

  Biden har fått massiv kritikk fra sine egne etter at han gjorde en elendig figur i debatten mot Trump i slutten av juni.

  Mange har sagt at den 81 år gamle presidenten er for gammel og bør trekke seg, men Biden nekter.

  Det var i et intervju med TV-kanalen NBC som ble sendt i natt at Biden sa at han var klar for en ny debatt til høsten.

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)