– Vi har foreslått mer penger til de samiske språksentrene

NSR-lederen er skuffet over sametingsflertallet har sagt nei til million-økninger til de samiske språksentrene.

Aili Keskitalo på talerstolen

NSR-leder Aili Keskitalo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har over flere år foreslått millionøkninger til de samiske språksentrene. NSR foreslo 2.7 millioner kr i økning til språksentrene under budsjettbehandlingen for tre år siden. Det fikk vi ikke sametingsrådet og posisjonen med på. Vi forsøkte året etter med et forslag på en million i økning med håp om å få støtte fra sametingsrådet og posisjonen. Det fikk vi heller ikke støtte for, sier Aili Keskitalo til NRK.

På sparebluss

En Norut-rapport konkluderer med at de samiske språksentrene har vært viktige for å styrke bruken og kompetansen i samisk språk , samt å øke kunnskapen og bevsstheten om samisk kultur i sine virkeområder.

Bevilgningene fra Sametinget har omtrent stått på stede hvil de siste årene. Lederne ved Isak Saba giellaguovddáš (språksenteret i Nesseby), Jane Juuso sier hun er lei politikernes festtaler.

Jane Juuso

Jane Juuso er daglig leder ved Isak Saba giellaguovddáš.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er greit å ta fram språket ved fine anledninger og skryte av det. Når hverdagen kommer får vi derimot høre at det nesten ikke er penger til prosjekter, sa Juuso til NRK .

Vil foreslå økning

NSR har jobbet for at språksentrene tilføres mer ressurser understreker Aili Keskitalo.

– Vi vil også under budsjettbehandlingen i november foreslå økninger til språksentrene, og vi får håpe at posisjonen vil støtte dette denne gangen, sier NSR-lederen til NRK.

Hun sier at de samiske språksentrene gjør en god jobb med å opprette samiskspråklige tilbud til samiskspråklige brukere og samiskkurs til samiske brukere som vil lære seg språket.

NSR mener språksentrene er sentrale aktører som tilrettelegger for å bevare språklig mangfold, blant annet når de dokumenterer og videreutvikler samiske dialekter i prosjektene de har.

Foreslår dobling

Sametingsrådet har varslet et behov på tilsammen 6,4 millioner kr til de samiske språksentrene neste år.

Dette vil innebære en dobling av grunntilskuddet. Nå mottar hvert senter 584.000 kr.

– Sametingets tilskudd til de samiske språksentrene dekker i liten grad selve aktiviteten i sentrene. Aktiviteten blir derfor dekt av søkerbaserte prosjektmidler. Dette gir svært uforutsigbar aktivitet for språksentrene, og det er vanskelig å rekruttere kompetanse og ressurspersoner til språksentrene, heter det i vedtaket om budsjettbehovet for 2013,

Sametingsrådet starter arbeidet med neste års budsjett etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett mandag 8. oktober.

Giellaguovddážat/Språksentre

Guovddáš/Senter

Álggahuvvon/etabl.

Doarjja/Tilskudd 2012

Poršáŋgu/Porsanger:


Sámi giella ja kulturguovddáš

1994

584.000 kr

Gáivuotna/Kåfjord:
Sámi giellaguovddáš

1994

584.000 kr

Evenášši/Evenes:
Várdobáiki sámi guovdáš

1999

584.000 kr

Divttasvuotna/Tysfjord:
Árran julevsáme guovdásj

1999

584.000 kr

Unjárga/Nesseby:
Isak Saba guovddáš

2002

584.000 kr

Deatnu/Tana:
Deanu giellagáddi

2002

584.000 kr

Romsa/Tromsø:
Gáisi Giellaguovddáš

2004

584.000 kr

Røros:
Aajege - Saemien giele- jih maathoejarnge

2005

584.000 kr

Áltá/Alta:
Álttá Sámi Giellaguovddáš

2006

584.000 kr

Loabat/Lavangen:
Ástávuona giellagoahtie

2009

584.000 kr

Snåsa:
Snoasa giellaguovddáš

2011

584.000 kr

 

 

6.424.000 kr