Hopp til innhold

«Ja» til sjødeponi i Repparfjorden

Kvalsunds kommunestyre vedtok å tillate sjødeponi i Repparfjorden for gruvedrifta.

Gruvedrift i Kvalsund

Gruvedrift i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er gruveselskapet Nussir ASA som har ønsket å deponere overskuddsmaterialet fra kobberproduksjon – såkalt gruveavfall, på bunnen av Repparfjorden i Kvalsund kommune.

(Se faktaboks nederst om Nussir)

– Det har vært en kontroversiell sak. Men det var ikke en vanskelig avgjørelse, sier Kvalsunds ordfører Ragnar Olsen (Ap).

Hør Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen om vedtaket her:

– Et veldig viktig vedtak for Kvalsund kommune

Ragnar Olsen

Ordfører i Kvalsund kommune, Ragnar Olsen (Ap).

Foto: Thor Thrane / NRK

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen (Ap) ser positivt på kommunestyrevedtaket. Vedtaket falt med et massivt flertall – med 15 mot tre stemmer.

Ap og Høyres representanter stemte for, mens SV stemte mot.

– Det har vært en kontroversiell sak. Men det var ikke en vanskelig avgjørelse, og det synes ikke partiet jeg tilhører heller, sier ordfører Olsen.

Men ordføreren erkjenner at det har vært tøffe prosesser i forkant av vedtaket.

Frykter ikke fjordødeleggelser

Det har vært sterk motstand mot utslippsønsket fra gruveselskapet fra ulike grupper – blant annet fra den lokale fiskerinæringen. Men ordfører Ragnar Olsen frykter ikke at et sjødeponi vil ødelegge for fiskerne.

– Nå har jo lokale fiskere vært skeptisk til utslippstillatelse. Frykter dere ikke at dette vil ødelegge fjorden?

– Hvis frykten hadde tatt overhånd, så ville nok ikke vi gått inn for sjødeponi. Og vi føler oss rimelig trygg på at løsningen vår er riktig. Et landdeponi ville også hatt veldig mange negative konsekvenser, dersom man hadde landet på det, bedyrer ordfører Olsen.

– Et sterkt bidrag til arbeidsplasser

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen hevder at vedtaket ikke er særskilt viktig for han personlig.

– Men for Kvalsund kommune vil dette være et viktig signal i forhold til hva vi ønsker – og er et sterkt bidrag til arbeidsplasser i kommunen, sier ordføreren.

– Hvor mange arbeidsplasser ser du for deg da, i tida fremover – på bakgrunn av kommunestyrevedtaket som tillater sjødeponi?

– Det er vanskelig å si noe eksakt tall, men jeg ser for meg en betydelig økning av de som skal arbeide innenfor Kvalsund kommunes grenser, er ordfører Olsens svar.

Korte nyheter

 • Faskii vuodjamis bronsa

  Kárášjoga vuodjansearvvi vuoddji Per Jonas Kalvemo bođii goalmmádin lávvardaga lágiduvvon 5000 mehter open water dahjege olgovuodjan seniorluohkás Glommajogas (Glommadyppen). Su áigi lei 1.09.50,70, ja lei 5.25,60 njoazit go vuoiti. Norgga meašttirin šattai Håkon Skaarud Karlsen, nubbin vuojai Erlend Alstad .

  Álggu álggus vuodjangilvu galggai leat 6000 mehter, muhto rievdaduvvui joga garra rávnnji geažil 5000 mehter gilvun.

  Per Jonas Kalvemo
  Foto: Privat
 • Boazoealáhus kritihkalaš ammoniáhkka fabrihkkii   

  Bearalváhkkái plánejuvvon ammoniáhkka fabrihkka ovttas eará ovddidanprošeavttaiguin buktá hástalusaid guovllu boazodollui.

  Dát boahtá ovdan váikkuhusárvvoštallamin, mii gieđahallo dál Norgga čázadat- ja energiijadirektoráhtas NVE:s.

  Maiddái Rákkonjárga orohat man geasseorohat lea suohkanis lea kritihkalaš plánaide.

  Sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma muitala son lea fuolas lassánan deddui sámeguovlluin, dasgo guovlluin lea juo olu eará doaimmat.

  Den planlagte utslippsfrie amoniakkfabrikken i Berlevåg med utskipning.
  Illustrasjon: Aker Clean Hydrogen
 • Reindrifta kritisk til ammoniakkfabrikk

  En framtidig ammoniakkfabrikk i Berlevåg vil sammen med andre utbyggingsprosjekt, skape store utfordringer for den fremtidige reindriften i området. Det viser en konsekvensutredning som nå behandles i NVE. Reinbeitedistrikt 7 som har sommerbeite i Berlevåg kommune, er derfor sterkt kritiske til planene.