Hopp til innhold

Dømt for dyremishandling – nå er mannen siktet for tjuvslakting

Mannen som er siktet, er tidligere dømt for både tjuvjakt og ha laget falske rovdyrskader på reinsdyr.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

ROVDYRJUKS; To tidligere reineiere er tidligere dømt for imiterte rovdyrskader. Bildet ble brukt i retten som bevis på hvordan jukseklør som skal ligne på ørneangrep ble brukt. Nå er en av personene igjen tatt for angivelig tjuvslakt av reindsdyr.

Foto: Veterinærinstituttet

– Jeg kan bekrefte at politiet har hatt ransakelse hos en person som er siktet, men jeg kan ikke gå inn på detaljer i siktelsen, sier sjef i Reinpolitiet i Finnmark, Inger Anita Øvregård.

Inger Anita Øvergård

Reinpolitiets sjef, Inger Anita Øvregård.

Foto: Rune Berg

Politiet ransaket boligen til en person i Porsanger sist helg. Det skjedde etter melding om tjuvslakting av reinsdyr i området.

Politiet vil foreløpig ikke gi noen detaljer om hendelsen.

Brukte stikkvåpen forrige gang

NRK kjenner til identiteten til personen som nå er siktet.

Personen er tidligere dømt i en unik sak i norsk sammenheng, blant annet for akkurat tjuvslakting. I tillegg ble vedkommende dømt for å ha immitert rovdyrskader på reinsdyr med stikkvåpen eller redskaper.

Hålogaland lagmannsrett, dømte etter en ankesak, to personer til henholdsvis fengsel i to år og fem måneder, samt ett år og åtte måneder.

Det er altså den ene av disse to, som igjen er siktet.

Benny Solheim

Advokat Benny Solheim i Advokatfirmaet Hegg & Co.

Foto: Advokatfirmaet Hegg & Co

Advokat Benny Solheim bekrefter overfor NRK at han har tatt kontakt med sin klient.

– Jeg kan likevel ikke si noe om innholdet i siktelsen eller saken fordi jeg ikke har fått noen dokumenter ut fra politiet, sier Solheim.

– Jeg vet ganske lite om ransakingen. Jeg vet ikke om det er tatt beslag eller hva det er tatt beslag i. Nå håper jeg at jeg får ut dokumenter i saken, sier advokaten.

Solheim ønsker ikke å kommentere tidligere dommer opp mot dagens siktelse.

Heller ikke politiet vil kommentere den nye siktelsen opp mot gamle dommer.

Forbud mot å jobbe med dyr

Dommen i Hålogaland lagmannsrett for to år siden, gjorde også at personen mistet retten til å jobbe med dyr, på evig tid.

Det er Mattilsynet som vedtok et slikt virkemiddel for å hindre eventuell fremtidig dyremishandling.

Siv June Hansen

AKTIVITETSNEKT; Mattilsynet har vedtatt aktivitetsnekt med dyr for den siktede personen.

Foto: Mattilsynet

– Personen er ilagt et aktivitetsforbud. Dette betyr at personen ikke får drive med produksjonsdyr som tamrein, sier Siv June Hansen som er avdelingssjef i Mattilsynet i Finnmark.

Hvorfor det?

– Det er ilagt på bakgrunn av dommen i lagmannsretten. Årsaken er at vi vil forhindre at dyr blir utsatt for fremtidige lidelser, sier Hansen.

Mattilsynet er kjent med den nye tyvslaktingen som skjedde i Poranger forrige helg.

– Om personen har slaktet dyr, så er det brudd på aktivitetsnekten, derfor angår dette også Mattilsynet, forklarer avdelingssjefen.

Korte nyheter

 • Suvi West ja Anssi Kömi filbma Greikii ja Dánmárkui

  Suvi West ja Anssi Kömi filbma, «Máhccan – Kotiinpaluu», lea válljejuvvon dokumentárafilbmafestiválaide Thessalonikai, mii lea Greikkas, ja CPH:DOXii, mii lea Dánmárkkus. Dat leat Greikka ja Dánmárkku dehálamos dokumentárafilbmafestiválat.

  Filbma lea dál jo beassan logi stuorra filbmafestiválii olgoriikkas. Dan čállá Yle Sápmi.

  Filbma lea maid evttohuvvon Jussi-bálkkašupmái, Suoma buoremus dokumentárafilbman. Filbma gieđahallá museamáilmmi ja sámedávviriid máhcaheami.

  Anssi Kömi og Suvi West
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Erklært beitekrise i to siidaer

  Loga sámegillii.

  Reindriftas beredskapsutvalg har erklært beitekrise i to siidaer, etter at utvalgets tidligere vedtak ble påklaget til Statsforvalteren. Det skriver avisa Ávvir.

  Det var Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga reinbeitedistrikt, og Skielgán siida, tilhørende Skáiddeduottar reinbeitedistrikt, som klaget på vedtaket da utvalget først ikke innvilget beitekrise til siidaene, til tross for at det ble funnet rein som var sultet i hjel.

  «Siidaen har fôret flokken i sin helhet siden 20. februar, da det ikke er beite til reinen. Hvis de ikke fôrer reinen, vil den slippe nordover. Men det betyr igjen at det blir vanskeligere for de som er på høst- og vinterbeite som kan få flokkene blandet sammen. Siidaen har lagt ved bekreftelse på e-bjeller som viser at flokken beveger seg mye», står det skrevet i vedtaket.

 • Guohtunroassu duođaštuvvon guovtti siiddas

  Les på norsk.

  Boazodoalu gearggusvuođalávdegoddi lea dál cealkán guohtunroasu guovtti siidii, maŋŋá go lávdegotti ovddit mearrádus váidaluvvui Stáhtahálddašeaddjái. Dan čállá Ávvir.

  Cáskinjoga oarjjit siida, mii gullá Skuohtanjárgga orohahkii, ja Skielgán siida, Skáiddaduoddara orohagas, dat váide lávdegotti mearrádusa, go álggus eai mieđihan siiddaide guohtunroasu váikko gávdnojedje bohccot mat ledje jámas nelgon.

  «Siida lea ollásit biebman ealu guovvamánu 20. beaivvi rájes, go ii leat ealát bohccuide. Jus eai biepma, de šaddet luoitit davvelii. Muhto dat fas mearkkaša ahte šaddá váddásit daidda geat leat čakča- ja giđđaeatnamiin ja sáhttet maid masttadit. Siida lea mielddusin bidjan duođaštusa e-bielluin mat čájehit ahte eallu lihkada hirbmadit, čállet mearrádusas», čállet mearrádusas.