Dømt for dyremishandling – nå er mannen siktet for tjuvslakting

Mannen som er siktet, er tidligere dømt for både tjuvjakt og ha laget falske rovdyrskader på reinsdyr.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

ROVDYRJUKS; To tidligere reineiere er tidligere dømt for imiterte rovdyrskader. Bildet ble brukt i retten som bevis på hvordan jukseklør som skal ligne på ørneangrep ble brukt. Nå er en av personene igjen tatt for angivelig tjuvslakt av reindsdyr.

Foto: Veterinærinstituttet

– Jeg kan bekrefte at politiet har hatt ransakelse hos en person som er siktet, men jeg kan ikke gå inn på detaljer i siktelsen, sier sjef i Reinpolitiet i Finnmark, Inger Anita Øvregård.

Inger Anita Øvergård

Reinpolitiets sjef, Inger Anita Øvregård.

Foto: Rune Berg

Politiet ransaket boligen til en person i Porsanger sist helg. Det skjedde etter melding om tjuvslakting av reinsdyr i området.

Politiet vil foreløpig ikke gi noen detaljer om hendelsen.

Brukte stikkvåpen forrige gang

NRK kjenner til identiteten til personen som nå er siktet.

Personen er tidligere dømt i en unik sak i norsk sammenheng, blant annet for akkurat tjuvslakting. I tillegg ble vedkommende dømt for å ha immitert rovdyrskader på reinsdyr med stikkvåpen eller redskaper.

Hålogaland lagmannsrett, dømte etter en ankesak, to personer til henholdsvis fengsel i to år og fem måneder, samt ett år og åtte måneder.

Det er altså den ene av disse to, som igjen er siktet.

Benny Solheim

Advokat Benny Solheim i Advokatfirmaet Hegg & Co.

Foto: Advokatfirmaet Hegg & Co

Advokat Benny Solheim bekrefter overfor NRK at han har tatt kontakt med sin klient.

– Jeg kan likevel ikke si noe om innholdet i siktelsen eller saken fordi jeg ikke har fått noen dokumenter ut fra politiet, sier Solheim.

– Jeg vet ganske lite om ransakingen. Jeg vet ikke om det er tatt beslag eller hva det er tatt beslag i. Nå håper jeg at jeg får ut dokumenter i saken, sier advokaten.

Solheim ønsker ikke å kommentere tidligere dommer opp mot dagens siktelse.

Heller ikke politiet vil kommentere den nye siktelsen opp mot gamle dommer.

Forbud mot å jobbe med dyr

Dommen i Hålogaland lagmannsrett for to år siden, gjorde også at personen mistet retten til å jobbe med dyr, på evig tid.

Det er Mattilsynet som vedtok et slikt virkemiddel for å hindre eventuell fremtidig dyremishandling.

Siv June Hansen

AKTIVITETSNEKT; Mattilsynet har vedtatt aktivitetsnekt med dyr for den siktede personen.

Foto: Mattilsynet

– Personen er ilagt et aktivitetsforbud. Dette betyr at personen ikke får drive med produksjonsdyr som tamrein, sier Siv June Hansen som er avdelingssjef i Mattilsynet i Finnmark.

Hvorfor det?

– Det er ilagt på bakgrunn av dommen i lagmannsretten. Årsaken er at vi vil forhindre at dyr blir utsatt for fremtidige lidelser, sier Hansen.

Mattilsynet er kjent med den nye tyvslaktingen som skjedde i Poranger forrige helg.

– Om personen har slaktet dyr, så er det brudd på aktivitetsnekten, derfor angår dette også Mattilsynet, forklarer avdelingssjefen.

Korte nyheter

 • Bieggafápmu Davvesiiddas

  Davvesiida ovdagotti eanetlohku háliida ahte gielddastivrra gieđahallá Davvi Vindkraftverk ohcama, go áigot hukset bieggajorripárkka gildii.

  Olggobeale fámut hástalit Davvesiidda gielda gieđahallat bieggajorripárkka huksema, ovdal go ráđđehus ja Stuorradiggi leat gieđahallan ođđa bieggafámohuksen njuolggadusaid, nu cealká Norgga Luonddugáhtten lihttu.

  Sii eai áiggo mearridit galgá go huksejuvvot vai ii, muhto baicca ahte galgá go Davvi Vindkraft ohcamuš gieđahallojuvvot, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Sigurd Kvammen Rafaelsen og fjellområdet der Davvi vindkraftverk er planlagt.
  Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG / NRK / ARKIV
 • Eanandoarggástus Geaidnogáissás

  Olbmot dovde eanandoarggástusa viidát maid Ohcejoga gielddas ovdalaš guovtti lávvardat čuovganeapmái, nu čállá Yle Sápmi. Amas julla gullui ja lasaid skiliheapmi dihtui juoba gitta Gáregasnjárgga ja Njuorggáma guovllus ja muhtimat lohke gullan maid dego beaškkiheami. Helssega universiteahta seismologalaš lágádusa dieđuid mielde eana sparahii 2,6 magnituda fámuin Geaidnogáissás Norgga bealde. Guovllu olbmot leat govvidan jiena dego stuorra lástabiilla livčče vuodján ráhpaguora. Julla bisttii logemat sekundda.

  Geaidnogáisá
 • Gáibida ráđđehusa čuovvulit duomu

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka gáibida Norgga ráđđehusa jođánepmosit čuovvulit Alimusrievtti duomu Fovsen áššis. Lea jo gollan guhtta vahku go duopmu celkui, ii ge Sámediggi leat ožžon makkárge čilgehusaid maid departemeanta áigu bargat, čállá Muotka oljo- ja energiijaministarii. Duopmu mieđihii ahte Fovsen bieggafápmoguovlu Trøndelágas rihkku guovllu badjeolbmuid vuoigatvuođaid.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK