Hopp til innhold

Nektes å jobbe med dyr på livstid etter stikkskader

Grov dyremishandling førte til at Mattilsynet måtte reagere.

Imitasjon av rovdyrskader mot reinsdyr

IMITASJON: Dette bildet er blitt brukt som bevis mot to reindriftsutøvere.

Foto: VETERINÆRINSTITUTTET

– De viser mangel på respekt for dyrs egenverdi og mangelfull kompetanse om dyrehold, sier Mattilsynets avdelingssjef i Finnmark Siv June Hansen.

Dømte reindriftsutøvere kan miste retten

To reineierne er dømt for grov dyremishandling av Hålogaland lagmannsrett i august 2017. Retten kom fram til at de blant annet har:

 • Påført reinsdyr falske rovdyrskader ved hjelp av verktøy, altså at de har imitert rovdyrskader.
 • Sendt inn kadavrene for å få erstatning fra Fylkesmannen på uriktig grunnlag.
 • Merket om andres reinsdyr til egne merker.

Retten konkluderte med at dette har de gjort for å oppnå økonomisk vinning.

Merking av rein

OMMERKET: De er blant annet dømt for å ha merket andres reinsdyr til deres egne merker. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Den ene ble dømt til fengsel i to år og fem måneder, mens den andre i to år. Saken ble anket til Høyesterett, men anken ble avvist.

– Naturlig å gripe inn

Siv June Hansen

I grove dyrevelferdssaker kan Mattilsynet sette vedtak om aktivitetsnekt for å beskytte dyr, sier Mattilsynets avdelingssjef i Finnmark Siv June Hansen.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet i Region Nord har nå bestemt, på bakgrunn av dommen, å forby de dømte reindriftsutøverne å jobbe med dyr for alltid. Dette velger de å gjøre for å forhindre dyremishandling.

I grove dyrevelferdssaker kan Mattilsynet fatte vedtak om aktivitetsnekt for å beskytte dyr.

Da er det naturlig at vi går inn og bruker vårt regelverk for å beskytte dyr mot unødige påkjenninger og belastninger, sier Hansen

De dømte har anket vedtaket, og anken behandles av Mattilsynets hovedkontor.

Dyreholdere skal ivareta dyrene

Ellinor Marita Jåma

– Viktig at alle som har noe med dyr å gjøre, ivareta dyrene på best mulig måte, sier leder i Norske Reindriftssamers Landsforening Ellinor Marita Jåma.

Foto: PRIVAT

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma sier til NRK at hun ikke kjenner til Mattilsynets vurdering i saken, men vektlegger at dyremishandling er forbudt.

– Det er viktig å forvente at alle som har med dyr å gjøre, ivaretar dyrene på en best mulig måte, også i reindrifta, sier Jåma.

NRK har ikke klart å komme i kontakt med mennene. Advokatene som representerte reineierne i retten opplyser at de ikke lenger representerer reineierne.

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa Anu Fredriksson i sin åpningstale.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK