Ti ting du neppe visste om Stjernekamp-vinneren

På ungdomsskolen sjokkerte Ella Marie medelevene sine med sin nye sveis.

Ella Marie i Studio Sápmi

Stjernekamp-vinneren Ella Marie Hætta Isaksen.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

1. Ella Marie (20) har reist mye tross sin unge alder, hun har vært i 34 ulike land.

2. Hun elsker appelsinjuice mer enn livet.

3. Hun skulle lenge bli skuespiller, gikk 10 år teater på kulturskolen og deretter på dramalinja.

Iris Wigelius og Ella Marie Hætta Isaksen (11)

11 år gamle Ella Marie sminkes før hun skal på scenen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

4. Hun er redd katter.

5. Hun liker å spise pepperkakedeig mer enn stekte pepperkaker

6. Hun var verdens største fan av High School Musical

7. Hun er villig til å la seg arrestere for å redde Repparfjord mot gruvedumping.

8. Ella Marie kan absolutt ikke forskjell på høyre og venstre.

9. Hun eier ikke talent for matlaging, ifølge henne sjøl.

10. På ungdomsskolen barberte hun seg skallet, bare for å vise de andre elevene at hun tør hvis hun vil.

I det samiske talkshowet Studio Sápmi kan du se hvordan det går med Ella Marie når vi sender henne ut i Oslos gater for å joike og skrive autografer til folk.

Korte nyheter

 • Orre duedtie gærja åarjelsaemiengïelesne

  Meerke Krihke Leine Bientie sov voestes gærjam «Svætnoe» tjaaleme. Dïhte håhkesje gærja hijven almetjidie sjædta. –Seammasaht jïs sijhtieh ietniegïelem lohkedh jallh lïeredh gåarodh, Meerke jeahta. Maahtah gærjam bïjre åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Boken "Svætnoe"
  Foto: Meerke Krihke Leine Bientie
 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21