Leago dus albma mátkedáhkádus?

– Jos mátkkošta olgoriikii albmá dáhkádusa haga, de lea dego eallimin livččii duhkoraddamin, dadjá doavttir.

Johnny Frantzen har landet på flyplassen i Bodø

"GÁDJON" NORGALAČČAID: Doavttir Terje Erlid lea 2012 rájes viežžan 130 norgalaččaid ruoktot.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Logi proseantta Norgga álbmogis luhttet mátkedáhkádusaide mat čuvvot kredihttakoarttaid go mátkkoštit.

80 proseanttas lea birra jagi mátkkoštandáhkádus ja 10 proseanttas ii leat dáhkadus. Nu čájeha Davvi Norgga Seastinbáŋku 1 iskkus.

Eaba mana dáhkádusa haga

Nuorra nieida Ida Charlotte Kemi liiko mátkkoštit olu, ja son mieđiha ahte lea moddii ribahan dáhkádusa haga vuolgit. Lihkus ii leat mihkkege dáhpáhuvvan dalle, ja dál son lihkká ii ávžžut mátkkoštit dan haga.

Ida Charlotte Kemi

ÁVŽŽUHA DÁHKÁDUSA: Nuorra nieida Ida Charlotte Kemi dadjá ahte lea ribahan dáhkádusa haga vuolgit, muhto ávžžuha oasttit mátkedáhkádusa.

Foto: Privat

– Dat juollu máksit dan moadde kruvnna, go ii dieđe goassege mii sáhttá dáhpáhuvvat, dadjá Kemi.

Son ii bala olgoriikkas geavvat bártái, muhto lea lihkká oasttán mátkedáhkádusa go smiehttá ahte sáhttet biergasiid láhppit dahje suoláduvvot.

Ii Reidun Boine ge vuolgge mátkkoštit dáhkádusa haga. Son dadjá vel ahte ii leat doarvái leat várrogas go mátkkošta, ja lea sihkkarvuođa dihte buorre máksit moadde kruvnnu.

– Don han leat geainnu alde maid johtimin, ja ii dieđe goasse mii sáhttá geavvat, dadjá Boine.

130 norgalačča gádjon

Terje Erlid lea 2012 rájes viežžan 130 norgalaččaid ruoktot go ii leamaš dohkálaš dáhkádus. Dat mearkkaša ahte lea viežžan gaskamearálaččat guokte olbmo mánnui.

Olu mii sáhttá geavvat mátkkoštettiin dadjá Erlid ja son muitalage, ahte olbmot soitet bártidit johtolagas, oaivvi časket, fáhtehalat vuoiŋŋašvardimii ja ja go liiggás juhká alkohola de soaitá buohccát dan dihte maiddái.

– Dus galgá leat viehka buorre ákka jus áiggut dáhkádusa haga vuolgit, dadjá Erlid.

Olgoriikadepartemeanta ávžžuhage buot norgalaččaid albma mátkkoštandáhkádusa váldit go olgoriikii mátkkošta, muhto juohkelágan dáhkádusas lea iežas eavttut ja ráddjehusat.

Daid berre dutkkahit bures

Earret eará jos menddo duostilit valáštalat olgoriikkas de sáhttá šaddat nu ahte dáhkádus ii govččage dáid goluid jos bártidat ja buohccát. dákkár valáštallamat soitet leat váriide gakcun ja gummebáttiin njuiken

– Dus ii leat ráđđi mátkkoštit dáhkádusa haga

IIge kredihttakoartta mátkkoštandáhkádus leat doarvái, muittuha Terje Erlid. Son lea máŋggaid vahkkuid bargan ovtta áššin go muhttin norgalaš dákkár dáhkádussii lea luohttán.

– Dál lea juo buohcceviesu rehket 1,8 millijovnna kruvnna, ja váilo vel 200 000 kruvnnu jus bearaš galgá beassat ruoktot dálkkodeapmái, muhto ii sis leat dákkár ruđat, muitala Erlid.

Dáhkádus haga šaddá dávjá miljovnnaid máksit jos bártida. Earret eará okta idja USAs heahkkabuohcceossodagas sáhttá máksit 100 000 kruvnna.

– Olbmos ii leat ráđđi máttkoštit olgoriikii jus ii leat dáhkádus, loahpaha Erlid.