Venter fortsatt på teaterbygg

Sametinget har sendt planene for et nytt teaterbygg i Kautokeino til kulturdepartementet. Nå sitter det samiske nasjonalteateret Beaivváš på vent.

Haukur J. Gunnarsson

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson ved Beaivváš Sámi Našunalateáhter

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Nå venter vi bare på at kulturdepartementet skal godta planene våre og sende et oppdragsbrev på videre arbeid til Statsbygg, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson ved Beaivváš Sámi Našunalateáhter.

Ventet i årevis

I flere år har det vært snakk om å bygge et nytt teaterbygg til det samiske nasjonalteateret Beaivváš. For to år siden hadde teateret alt på plass og var klar til å begynne å bygge, men så viste det seg at Sametinget ikke hadde fulgt retningslinjene for offentlige bygg og hele prosjektet ble stoppet .

Etter det har styret i Beaivváš Sámi Našunálateáhter fått Sametinget til å jobbe for at Statsbygg skal ha ansvaret for oppføringen av det nye teaterbygget i Kautokeino.

Håper på ferdigstillelse innen fem år

Når kulturdepartementet gir et oppdragsbrev til Statsbygg og saken er ferdigbehandlet, så går prosjektet inn i neste fase.

– Neste fase innebærer blant annet arkitektkonkurranse, tomtevalg og entreprenørutlysning, sier Gunnarsson, som ikke kan svare på hva dette blir å koste.

– Det må behandles av Statsbygg før vi får en prislapp på det.

Gunnarsson håper at teaterbygget kan stå ferdig i løpet av fem år.

– Jeg håper naturligvis at det blir tidligere ferdig, men ikke senere enn fem år, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson.

Vi har ikke lykkes å få noen kommentar fra kulturdepartementet til saken.