Hopp til innhold

Teaterbygget blir forsinket

Det vil gå flere år før det nye teaterbygget til Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Kautokeino vil stå ferdig, mener Statsbygg som skal stå for byggeprosjektet.

Skisse av det nye Beaivvaš-bygget
Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Jappe Nielsen

Tirsdag hadde Statsbygg befaring på tomta hvor Beaivváš Sámi Našunálateáhter ønsker at bygget skal stå, men prosjektleder Kjersti Sandvik fra Statsbygg, gikk ifølge nærradioen i Kautokeino, GLR, ikke god for at Beaivváš får bygge der de ønsker.

Sametinget ba om nybygg

Styret i Beaivváš Sámi Našunálateáhter har fått Sametinget til å jobbe for at Statsbygg skal ha ansvaret for oppføringen av det nye teaterbygget i Kautokeino.

Investorgruppen til Gullik Hansen, sto klar med 100 millioner kroner til et nytt teaterbygg, men Sametinget kunnet ikke gå inn for leiegarantiordningen.

Hansen hadde i over et år jobbet med det nye teaterprosjektet i Kautokeino, når han fikk beskjed om at Statsbygg overtar byggeprosjektet.

– Blir en ny start

Styreleder Magnhild Mathisen ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter, sa tidligere i år, at hun ikke trodde teaterbygget ville bli forsinket i forhold til tidligere planer, selv om Statsbygg overtok byggeprosjektet.

– Vi bli forsinket, men ser på dette som en ny og positiv start, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson til NRK Sápmi.

Teatersjefen sier at prosjektet blir en helt ny prosess, hvor man starter helt fra begynnelsen av, men i løpet av høsten skal Beaivváš Sámi Našunálateáhter være ferdige med sine rombehov, i det nye bygget.

Møte i Kautokeino

Sammen med Kautokeino kommune, møtte teatersjefen representanter fra Statsbygg tirsdag, og det vil bli flere prosjektmøter fremover.

– Det blir hektisk fremover, men nå ser jeg at teaterbygget blir en realitet, og det er positivt etter at det forrige prosjektet ble skrinlagt, avslutter Gunnarsson.

Korte nyheter

 • Sámi nammadeamit Hedda bálkkašupmái

  Golbma sámi bihtá leat namaduvvon Hedda bálkkašupmái.

  Frode Fjellheim ja Per Sundin leaba nammaduvvon buoremus audiovisuell design luohkás «Allak - Dållen giella» bihtáin musihka ja čuovgadesigna dihtii.

  Buoremus nuoraid čájáhus luohkkái lea Sámi Našunálateáhter Beaivváža bihttá «Maid Sárá čiegada» nammaduvvon, ja buoremus dánsačájáhussii lea Elle Sofe Sara ja Joar Nango bihttá «Birget; ways to deal, ways to heal» gis nammaduvvon.

  Hedda bálkkašupmi lea teáhterbálkkašupmi man ulbmil lea gudnejahttit lávdedáidaga. Bálkkašupmi lea geassemánu 18. beaivvi.

  "Maid Sara čiegada" Teáhterbihttá.
  Foto: Aslak Mikal Mienna / Aslak Mikal Mienna
 • Flere samiske nominasjoner til Heddaprisen

  Forestillingen «Maid Sárá čiegada - Hva Sara skjuler» er nominert til Heddapris for beste ungdomsforestilling. Manus er skrevet av Katrine Nedrejord. Regi Kristin Bjørn – Sámi Našunálateáhter Beaivváš.

  Frode Fjellheim er nominert til beste audiovisuell design i sammen med Per Sundin til «Allaq – Dållen gïelle, ildens stemme». Stykket er skrevet av Cecilia Persson. - Åarjelhsaemien Teatere i samarbeid med Sámi Našunálateáhter Beaivváš.

  Elle Sofe Sara og Joar Nango er nominert til beste danseforestilling med «Birget». - co-produksjon Den Norske Opera & Ballett, BIT Teatergarasjen, Bergen International Festival og Nordic Next

  Heddaprisen har som formål å hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Prisen deles ut årlig og er et samarbeid mellom NTO og foreningens scenekunstmedlemmer.

  Heddaprisen ble delt ut første gang i 1998.

  Årets priser deles ut 18. juni 2023.

  Marte Fjellheim Sarre, Eila Ballovara Varsi, Máid Sárá čiegada.
  Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš
 • Skal lede Samerådets menneskerettighetssarbeid

  Samerådet har ansatt Eirik Larsen som leder av Samerådets menneskerettighetssavdeling.

  Larsen er jurist og har siden 2018 vært politisk rådgiver for Sametingsrådet. Han har tidligere arbeidet med samiske saker i departementene i Norge, og kjenner også Samerådet godt fra før da han i 2017 vikarierte i stillingen som han nå tiltrer.

  – Jeg ser fram til å ta del i Samerådets arbeid, og er glad for muligheten til å jobbe for en samisk organisasjon og med saker som jeg har stort engasjement for. Menneskerettighetene er under press, og det samiske sivilsamfunnet har en svært viktig rolle i å beskytte og fremme både samers og andre urfolks menneskerettigheter, sier Eirik Larsen.

  Han tiltrer stillingen 7. august 2023.

  Rådgiver for sametingsrådet, Eirik Larsen
  Foto: Christina Gjertsen