Teaterbygget blir forsinket

Det vil gå flere år før det nye teaterbygget til Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Kautokeino vil stå ferdig, mener Statsbygg som skal stå for byggeprosjektet.

Skisse av det nye Beaivvaš-bygget
Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Jappe Nielsen

Tirsdag hadde Statsbygg befaring på tomta hvor Beaivváš Sámi Našunálateáhter ønsker at bygget skal stå, men prosjektleder Kjersti Sandvik fra Statsbygg, gikk ifølge nærradioen i Kautokeino, GLR, ikke god for at Beaivváš får bygge der de ønsker.

Sametinget ba om nybygg

Styret i Beaivváš Sámi Našunálateáhter har fått Sametinget til å jobbe for at Statsbygg skal ha ansvaret for oppføringen av det nye teaterbygget i Kautokeino.

Investorgruppen til Gullik Hansen, sto klar med 100 millioner kroner til et nytt teaterbygg, men Sametinget kunnet ikke gå inn for leiegarantiordningen.

Hansen hadde i over et år jobbet med det nye teaterprosjektet i Kautokeino, når han fikk beskjed om at Statsbygg overtar byggeprosjektet.

– Blir en ny start

Styreleder Magnhild Mathisen ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter, sa tidligere i år, at hun ikke trodde teaterbygget ville bli forsinket i forhold til tidligere planer, selv om Statsbygg overtok byggeprosjektet.

– Vi bli forsinket, men ser på dette som en ny og positiv start, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson til NRK Sápmi.

Teatersjefen sier at prosjektet blir en helt ny prosess, hvor man starter helt fra begynnelsen av, men i løpet av høsten skal Beaivváš Sámi Našunálateáhter være ferdige med sine rombehov, i det nye bygget.

Møte i Kautokeino

Sammen med Kautokeino kommune, møtte teatersjefen representanter fra Statsbygg tirsdag, og det vil bli flere prosjektmøter fremover.

– Det blir hektisk fremover, men nå ser jeg at teaterbygget blir en realitet, og det er positivt etter at det forrige prosjektet ble skrinlagt, avslutter Gunnarsson.