Tar et oppgjør mot vold og overgrep

– Vold i nære relasjoner er den mest grusomme formen for kriminalitet vi har, sier minister Monica Mæland. Nå skal en ny handlingsplan redde liv.

vold i hjemmet

SAMER OPPLEVER OFTERE VOLD: Forskning fra UiT viser at samer opplever mer vold sammenlignet med den øvrige befolkningen.

Foto: Colourbox

Vi har tidligere fortalt historien om «Anne», en samisk kvinne som levde i et voldelig forhold i flere år.

I dag ble Justis- og beredskapsdepartementets nye handlingsplan «Frihet fra vold» offentliggjort.

Denne skal forebygge vold og hjelpe «Anne» og andre voldsofre.

Tar tak i vold i det samiske samfunnet

Handlingsplanen inneholder totalt 82 tiltak. 20 av disse handler om å forebygge vold i det samiske samfunnet.

Sametingspresident Aili Keskitalo under avdukningen av minnesmerke for Anna i Makkvatnet

SØKER SVAR: Ifølge sametingspresidenten sier ikke dagens forskning noe om hvem som utfører vold mot samiske kvinner. Derfor mener hun at det er behov for mer kunnskap om hvorfor det er slik at samer er mer utsatt for vold.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Denne rapporten har Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet i samarbeid med Sametinget.

Dette er første gang en handlingsplan mot vold i nære relasjoner har et eget kapittel om vold i det samiske samfunnet.

Dette mener sametingspresident Aili Keskitalo det er behov for.

– Vi vet at denne problematikken er aktuell for hele landet, men forskning viser at samer, spesielt samiske kvinner, opplever mer vold enn andre ellers.

Keskitalo peker på forskning gjort av SAMINOR, som viser at 49 % av de samiske kvinnene i undersøkelsen rapporterte at de har blitt utsatt for vold. 35 % av ikke-samiske kvinner rapporterte det samme.

Økt kompetanse er løsningen

Regjeringen har i flere år jobbet med ulike tiltak, men de innser at de trenger bedre verktøy, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Rett og slett for å redde liv og for å sørge for at ingen skal oppleve utrygghet hjemme, sier Mæland.

I rapporten konkluderes det blant annet med at samisk kompetanse i politietaten må styrkes.

Justis- og beredsskapsminister Monica Mæland

VIL SAMLE KUNNSKAPEN: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland mener man trenger mer kompetanse om vold i det samiske samfunnet.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Det handler om kulturforståelse, og at vi har god språkforståelse i hjelpeapparatet, i politiet og alle som jobber med dette, forklarer Mæland.

Dette er noe som også sametingspresidenten ser på som viktig.

– Vår erfaring er dessverre slik at samer har mindre tillit til offentlige etater, som for eksempel politiet, sier Keskitalo.

På sikt mener hun at den økt kompetanse vil skape mer tillit til politiet, og at det vil bli lettere for voldsofre å be om hjelp.

– Veldig viktig for vår fremtid

– Vold i nære relasjoner er den mest grusomme formen for kriminalitet vi har, for det handler om at hjemmet blir et farlig sted, sier Mæland.

Med den økte kunnskapen vil hun også styrke krisetilbudet for den samiske befolkningen.

Sametingspresidenten mener alle disse tiltakene er et steg i riktig retning for å bekjempe volden i det samiske samfunnet.

Keskitalo anser dette som en veldig viktig jobb for fremtiden.

– Vold er et samfunnsproblem som ofte kan berøre et enkelt menneskets liv og helse veldig sterkt. Så lenge vi lar dette fortsette, så vil ikke samfunnet utvikles slik det burde, sier hun.

Korte nyheter

  • ON bivddii bissehit Fovsen huksema

    Golbma jagi áigu bivddii ON Norgga bissehit bieggafápmu huksemiid Jorpetjahkes Fovsenis, muhto politihkkarat válljejedje joatkit huksemiin. Ášši lea ain ON beavddis.

    – Maid ráđđehus ja huksejeaddjit dál barget bieggafápmorusttegiin várra mearrida maid ON dahká viidáset, dadjá Norgga árktalaš universitehta professor Mattias Åhren.