Tanaordfører: – Dette er en gledens dag for alle

– Helårsveg over Ifjordfjellet vil gi nye muligheter for utvikling av næringslivet i regionen, mener ordføreren i Tana, Frank Martin Ingilæ.

Åpning av vei Ifjordfjellet

Første spadetak ble tatt for 85 år siden. Først lørdag kunne fylkesordføreren klippe båndet. Fra v: Regiondirektør Torbjørn Naimak, ordfører Inga Mandal, fylkesråd Remi Strand, fylkesordfører Runar Sjåstad, ordfører Stinge Akselsen og ordfører Frank M. Ingilæ.

Foto: Maria Borch Mietinen / FFK

Nye næringsaktører har allerede meldt om sin interesse, forteller tanaordfører Frank Martin Ingilæ. Men på nåværende tidspunkt ønsker han ikke å røpe hvem disse aktørene er.

– Helårsveg er imidlertid en forutsetning for at de nye aktørene skal lykkes med sine etableringer. Men også for etablerte næringsutøvere vil dette være av stor betydning, svarer Ingilæ.

Åpning av vegen over Ifjordfjellet

Mange hadde møtt opp for å overvære den offisielle åpningen av veien som binder kyst- og innlandet sammen.

Foto: Maria Borch Mietinen, FFK.

Spesielt innenfor transport og logistikk kan helårsveg over Ifjordfjellet skape nye muligheter.

– Også de er avhengige av at vi har en god forbindelse mellom Øst- og Vest-Finnmark, forklarer Ingilæ.

Men det er ikke bare ordføreren i Tana som har grunn til å glise. Det gjør også ordførerne på andre siden av fjellet, i Gamvik, Lebesby og Porsanger.

Også for disse kommunene vil helårsvei skape store utviklingsmuligheter.

Mye av maten som de får levert, transporteres via Tana. Og da er fylkesveg 98 over Ifjordfjellet korteste forbindelseslinje.

– Viktig brikke på plass

Den høytidelig åpningen skjedde med snorklipping ved Storelv bru lørdag av fylkesordfører Runar Sjåstad.

– Dette er en gledens dag for hele Finnmark, sa Sjåstad.

Også han mener at vegen over fjellet er en viktig brikke i det store bildet i Finnmark.

Dette en veg som binder sammen kyst og innland, øst og vest, og som binder sammen aktive lokalsamfunn med de store i utlandet, fremhevet Sjåstad.

Mye ros til Roger Hansen

Lebesby-ordfører Stine Akselsen, fylkespolitiker Roger Hansen og gamvik-ordfører Inga Mandal

HELÅRSVEGEN FAR: Ap-veteran fra Mehamn, regnes av mange som helårsvegen far. Her gratulerer de hverandre for å kommet i mål med prosjektet. Fra venstre: Lebesbyordfører Stine Akselsen, Roger Hansen og gamvik-ordfører Inga Mandal.

Foto: Maria Borch Mietinen, FFK.

Under åpningen var det spesielt Ap-politiker Roger Hansen fra Mehamn som samlet lovordene. Samtlige talere trakk fram hans store betydning for at vegen over Ifjordfjellet er blitt prioritert av fylkespolitikerne.

Det var i 2009 at fylkestinget vedtok å utbedre fylkesveg 98 over Ifjordfjellet.

Det ble da bevilget 415 millioner kroner. Senere har det kommet en ekstra bevilgning på 70 millioner koner for å ferdigstille veien..

Verkebyll i lang tid

Frem til 2010 var vegen over Ifjordvellet statlig. Fylkeskommunen, sammen med lokale aktører, kjempet for helårsveg i mange tiår. Men lite skjedde.

Og det var altså først når fylkeskommunen i januar 2010 overtok ansvaret for vegen at det ble fart i sakene.

– Da sto vi klar med 415 millioner kroner, fylkeskommunens største prosjekt så lang. Resultatet ser vi nå, og vi er stolte av det vi har fått til, sa fylkesordfører Runar Sjåstad til de mange skuelystne som hadde møtt opp på åpningsdagen.