NRK Meny
Normal

Veisprekk på 50 millioner

For å kunne fullføre fylkesveiprosjektet over Ifjordfjellet, er det nødvendig med en ekstrabevilgning på 50 millioner kroner.

Video Slutt med vinterstenging på Ifjordfjellet

Det gjenstår strekning på cirka fem kilometer før oppgraderingen av veien over Ifjordfjellet er fullført etter planen.

Foto: Nyhetsspiller

Dette kom frem under en orientering som regionveisjef Torbjørn Naimak ved Statens vegvesen ga til fylkestinget i Finnmark i dag.

Det er Finnmark fylkeskommune som eier denne vegstrekningen, fv. 98, mellom Tana og Lebesby kommune i Øst-Finnmark. I 2009 ble det bevilget 415 millioner kroner slik at strekningen kan oppgraderes til høyfjells vegstandard innen 2015.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionveisjef Torbjørn Naimak håper på en ekstrabevilgning på 50 millioner kroner fra dagens fylkestingsmøte.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

I følge regionveisjefen er årsaken til budsjettsprekken på 50 millioner kroner todelt. Fritaket på moms for omsetning av tjenester som gjelder offentlig vei og bane opphørte fra 1. januar 2013. Nå må det derfor betales full moms på veiprosjekter.

Den andre årsaken til budsjettsprekken, er at det ikke er blitt foretatt prisjusteringer underveis.

– Ingen god nyhet

– Dette er ingen god nyhet, sa fylkestingsrepresentant Willy Pedersen (Ap).
Han reagerte kraftig på budsjettsprekken, og undret på hvorfor man ikke hadde forutsett merkostnadene.

– Vi har nok gjort det. Men det er fylkeskommunen som ikke har tatt hensyn til dette, svarte regionveisjef Torbjørn Naimak.

Dersom fylkeskommunen ikke bevilger de resterende 50 millionene, så vil veiprosjektet ikke kunne bli fullført slik planlagt.

Artikkelen fortsetter under kartet:

Fv. 98 over Ifjordfjellet

Veien er ferdigstilt til parsell fem. Men første delen av denne parsellen (5a) er det allere de blitt gjort en del oppgraderingsarbeid.

Foto: Statens Vegvesen

Prosjektet dreier som en veistrekning på 22,8 km, og det gjenstår en strekning på cirka fem kilometer før det er ferdigstilt.

For å kunne fullføre innen planlagt tid, må det gis en ekstrabevilgning i år. Hvis tilleggsbevilgningen kommer først neste år, så kan veiprosjektet tidligst bli ferdig i 2016. Det tredje alternativet er å redusere prosjektet, forklarte regionveisjefen.

– Går utover kysten

Det var flere på talerstolen som roste arbeidet som hittil er blitt gjort. Tidligere ordfører i Gamvik kommune, fylkestingsrepresentant Roger Hansen, mener at det er nødvendig å fullføre veien slik planlagt.

– Hvis ikke, så går dette spesielt utover fiskeindustrien og befolkningen ute ved kysten. Det er en kjent sak at kystbefolkningen er utsatt for fiskeran, og de trenger ikke et nytt slag i ansiktet, mente Hansen.

Dersom den siste delen ikke blir oppgradert, vil det skape problemer for langtransport, bekrefter veisjefen til NRK Sapmi. Den siste del av veien er bratt, svingete og til dels rasfarlig.

– Det gjør at tungtrafikken har en del problemer på vinterstid. Faglig sett vil det derfor være riktig å fullføre prosjektet slik planlagt. Men vi må selvsagt bare forholde oss til det som fylkestinget bevilger til enhver tid, forklarer regionveisjef Torbjørn Naimak.

Savner parkeringsplasser

Under orienteringen på fylkestinget, fikk han også et spørsmål om det vil bi utarbeidet parkeringsplasser der hvor skuterløyper starter.

– Det er et stort savn av ordentlige parkeringsplasser, spesielt ved Storelva, forklarte Høyres representant Ellen Kristina Saba.

Men regionveisjefen var usikker på om dette var blitt tatt hensyn til i planleggingsarbeidet. Men han lovte å undersøke saka.