NRK Meny
Normal

Synes ikke det er aktuelt å kreve eiendomsrett til kommunens arealer

Árjas ordførerkandidat i Tana Hartvik Hansen tror ikke at de i Tana vil gjøre som Karasjoklista, som foreslår en folkeavstemning i Karasjok for å kunne fremme et krav om at kommunen skal styre både eiendomsrett og bruksrett for sine områder.

Hartvik Hansen på sitt kontor på rådhuset i Tana

Árjas ordførerkandidat i Tana Hartvik Hansen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Valglogo

Lokalpartiet Karasjoklista ønsker å fremme et krav overfor Finnmarksdomstolen om at Karasjok kommune skal styre både eiendomsrett og bruksrett for sine områder . I dag er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som forvalter dette.

Politikerne i Karasjok er langt fra enig om de ønsker å eie land og vann i egen kommune. Det viste gårsdagens valgdebatt.

Karasjoklistas ordførerkandidat Sissel Gaup utfordrer også andre kommuners politikere å kreve det samme. I dag arrangerer de folkemøte i egen kommune for å informere innbyggerne om hva kollektiv eiendoms- og forvaltningsrett vil innebære.

– Lang og tung prosess

– Jeg vet ikke om den saken er så aktuell nå for oss i Tana, at enkeltkommuner begynner å kreve eiendomsrett. Jeg tror neppe det. Her i Tana er Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven godt forankret, sier Árjas ordførerkandidat Hartvik Hansen i Tana.

– Jeg synes ikke at tanken er dårlig, men er redd for at det er en lang og tung prosess. Man må jo blant annet endre Finnmarksloven. Det må i så fall regjeringen, Sametinget og Stortinget utrede, og det er ikke gjort over natta.

Hansen er også styremedlem i FeFo. Han avviser at dette har noe å si for hans meninger i denne saken.

– Det er ikke alltid jeg er enig med flertallet i FeFo-styret. Jeg mener at lokalbefolkningen bør ha førsterett, og at de ikke skal skvises bort. Det synes jeg er viktig å holde på.

Hansen vil også understreke at de i Árja ikke har behandlet saken som Karasjoklista har fremmet.

Nancy Porsanger Anti

Andrekandidat i Senterpartiet i Tana Nancy Porsanger Anti

Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

– Valgkamputspill

Andrekandidat i Senterpartiet i Tana Nancy Porsanger Anti synes forslaget til Karasjoklista er et valgkamputspill.

– Jeg synes det er helt på jordet med å si at man skal folkeavstemning før jul. Til da har man ikke utredet noe. Snart kommer valget og etter det er det snart jul.

Hun sier at de ikke har diskutert temaet innad i Senterpartiet i Tana, fordi vi avventer Finnmarkskommisjonens konklusjoner.

– Vi vil heller ikke komme i den situasjon som de er i sørpå, med veldig mange landeiere. Jeg tror at det ville blitt mye mer byråkrati hvis kommunene skal eie egne områder.

Aina Borch

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Porsanger Aina Borch

Foto: Privat

Støtter ikke

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Porsanger Aina Borch har hørt om forslaget til Karasjoklista, men støtter ikke dette.

– Jeg tenker i første omgang at dette ikke er en sak jeg ønsker å bruke veldig mye tid på. FeFo er vår grunneier i Finnmark og vi bør heller konsentrere oss om å sørge for at FeFo blir det organet som fortsatt skal forvalte land og vann på vegne av befolkningen i Finnmark.

Hun sier at dersom dette blir en sak under valgkampen i Porsanger, så vil de selvfølgelig diskutere deres standpunkt i Porsanger Arbeiderparti.

– Jeg ønsker ikke å forskuttere det akkurat nå.

Isak Mathis O. Hætta

Tredjekandidat i Fastboendes liste i Kautokeino Isak Mathis O. Hætta

Foto: Piera Balto / NRK

Vil ha forvaltnings- og bruksrett

Tredjekandidat i Fastboendes liste i Kautokeino Isak Mathis O. Hætta, som også er sametingsrepresentant for lista, sier at de ikke går like langt som Karasjoklista går i ønsket om at kommunen skal ha både eiendomsrett og bruksrett for sine områder.

De vil at kommunen og lokalbefolkningen skal få forvaltnings- og bruksrett for sine områder.

– Da Kautokeino var med i frikommune-prosjektet, så fikk kommunen blant annet bestemme over jakt og fiske i kommunen. Beslutningmyndigheten var nærmere befolkningen. Nå har vi sett blant annet at FeFo ikke har tatt hensyn til oss lokalt i forbindelse med elgkvoter og regulering av fiske.

Kautokeino Fastboendes liste arrangerer folkemøte om dette temaet i morgen i Kautokeino.

Bjarne Store-Jakobsen

Ordførerkandidat i Samefolkets parti i Nesseby Bjarne Store Jakobsen

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Støtter Karasjoklistas forslag

Ordførerkandidat i Samefolkets parti i Nesseby Bjarne Store Jakobsen støtter Karasjoklista i forslaget deres.

– Spørsmålet er om ikke kommunen skal råde over egne naturressurser, i stedet for FeFo. Jeg synes ikke FeFo har forvaltet disse godt, og det er lokalbefolkningen som kjenner ressursene i egen kommune. De kan forvalte disse best.

Han forteller at dette med at kommunen og lokalbefolkningen skal ha mer å si over naturressursene innad i kommunen er med i partiets valgprogram i år.

Direktør i FeFo Jan Olli sier at de ikke kommenterer slike saker før Finnmarkskommisjonens konklusjon er offentlig.