Hopp til innhold

Vil at kommunen styrer sine egne områder

I landets arealmessig nest største kommune, ønsker politikere at kommunen selv skal ha eiendoms- og bruksrettighetene.

Sissel Gaup

Leder Sissel Gaup i Karasjoklista er en av politikerne som nå ønsker at kommunen skjal ha råderett over egne områder.

Foto: Piera Balto / NRK

Lokalpartiet Karasjoklista vil engasjere befolkningen i Karasjok om eiendom og bruksretten til kommunens arealer.

I dag er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som forvalter dette.

Karasjok er Norges nest største kommune etter Kautokeino, og det er derfor snakk om store landarealer politikerne nå ønsker at kommunen skal kunne overta forvaltningen av.

De inviterer nå til et folkemøte i bygda 19. august, men vil allerede nå få i gang en debatt blant innbyggerne.

Vil ha folkeavstemning

– Karasjoklista vil med et folkemøte tilby innbyggerne informasjon om hva kollektiv eiendoms- og forvaltningsrett vil innebære. Folkemøtet i august skal belyse hvilke muligheter vi har og hvordan vi eventuelt skal gjøre det og det legger opp til at innbyggerne har muligheter til å stille spørsmål. KL har ikke alle løsninger på hvordan dette skal bli akkurat nå, men noen tanker har vi gjort oss, skriver Gaup i en pressemelding.

Pariet foreslår en folkeavstemning i samebygda for å kunne fremme et krav om at kommunen skal styre både eiendomsrett og bruksrett for sine områder. Et slikt krav fremmes overfor Finnmarkskommisjonen.

Ønsker egen styringsrett

Gaup skriver at de ikke vil utestenge andre, men at befolkningen i Karasjok får den styringsrett den en gang har hatt og naturlig har krav på.

– Vårt mål med dette utspillet nå, i forkant av folkemøtet som er planlagt i august, er å få innbyggerne til å engasjere seg og til å få i gang en debatt for fremtidig forvaltning av kommunens arealer og ressurser som Finnmarksloven åpner for, sier Gaup.