Eai šatta ođđa sámediggeválggat

Ášši manai gitta Suoma Alimus hálddahusriektái, ja dál sii leat cealkán ahte čavčča sámediggeválggabohtosat leat lágalaččat.

Stemmetelling i finsk sametingsvalg

Mannan čavčča sámediggeválggat suomas dagahedje stuimmiid. Dál lea alimus riekti hilgun sámedikki gáibádusa ođđa válggaid doallat.

Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Tiina Sanila-Aikio

Suoma Sámedikki Ságadoalli Tiina Sanila-Aikio mielas lei sápmelaččaid ieštivrejupmi dehálaš, ja dát lei ge okta sivain manne ođđa válggaid gáibidii.

Foto: Pirita Näkkäläjärvi / YLE

Suoma sámedikkestivra dat lei gáibidan ođđa válggaid skábmamánus dieđihii YLE Sápmi , go válggaide ledje 93 olbmo beassan jienastit mat sin meroštallama mielde eai galgan beassat sámi jienastuslohkui. Suoma Alimusriekti dohkkehii goit dáid jienasteddjiid, sámedikki dáhtu vuostá.

Cealkámušas maid Sámediggi skábmamánus buvttii, celkkii stivra ahte go lei sáhka ná máŋgga jienas dat sihkkarit váikkuhii válgabohtosiid, nu čálii YLE Sápmi, ja danin gáibidedje ođđa válggaid doallat.

Ođđa válggat lága vuostá

Ođđa sámedikkeválggat eai dattege šatta dieđiha YLE Sápmi , go dat lea lága vuostá, cealká Suoma Alimus hálddahusriekti.

Suoma Alimus hálddahusriekti čállá hilgomušas ahte sámedikki stivrras ii leat váldi mearridit áššis maid Alimus hálddahusriekti jo lea mearridan, namalassii dohkkehit dan 93 jienasteddji.

Gártet riektegoluid vel máksit

Dasa lassin mearriduvvui Suoma Alimus Hálddahusrievttis ahte Sámediggi gártá máksit riektegoluid daid ovddas geat ledje váidalan sámedikki árvalusa ođđa válggaid doallat. Oktiibuot lei Suoma Alimus hálddahusriekti ožžon 27 dákkár váidalusa.

– Sámedikki stivra geatnegahtto máksit váidiid gearregastingoluid alimus hálddahusrievttis 500 euroin oktan ádjánangoluiguin, čállá YLE Sápmi .

Sajos, sametingsbygget i Enare

Sajos lea suoma sámedikki dálu namma. Dát lea Anáris, Davvi Suomas.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK