Tidligere sametingspresident ber om å bli strøket fra samemanntallet

Tidligere ordfører i Sametinget i Finland melder seg ut av sametingets valgmanntall i protest mot finsk samepolitikk.

Klemetti Näkkäläjärvi

Tidligere ordfører i Sametinget i Finland, Klemetti Näkkäläjärvi, er ikke særlig fornøyd med finsk samepolitikk.

Foto: Ođđasat / Yle

– Jeg ber sametingets valgutvalg umiddelbart om å stryke mitt navn fra sametingets valgmanntall, som på samisk er Juvvá Lemet og døpenavnet er Heikki Klemetti Näkkäläjärvi.

Det skriver Klemetti Näkkäläjärvi (55) i sitt brev til sametingets valgutvalg.

Yle Sápmi var først ute med denne nyheten.

Klemetti Näkkäläjärvi (55) var i flere år en ruvende skikkelse i finsk samepolitikk.

Han ble valgt inn som representant i Sametinget i Finland i 2004. I 2008 ble han valgt inn for sin andre periode og han var sametingets ordfører helt til han gikk av i 2015.

11. mars 2015 ba han om å kunne fratre sin stilling som ordfører i Sametinget i protest mot at Riksdagen i Finland sa nei til forslag til ny samelov.

Ny protest fra Näkkäläjärvi

Høyeste forvaltningsdomstol i Finland godkjente i dag 93 finner som samer og at de dermed har rett til å stemme i sametingsvalgene i Finland.

Dette er et særdeles omdiskutert vedtak, da Sametinget selv har vært imot å godta disse i sitt eget manntall av fykt for at valgmanntallet skal «utvannes» ved at ikke-samer får stemmerett.

Näkkäläjärvi er rasende.

– Høyeste forvaltningsdomstol kommer med et vedtak som strider med sametingets syn. Mennesker som ikke har tilknytning til det samiske språket eller samisk kultur er blitt godtatt som samer, påpeker Näkkäläjärvi.