Nybygg for Beaivváš fortsatt helt i det blå

Stortingets familie- og kulturkomité har denne uken besøkt det samiske nasjonalteateret på sin studietur i Finnmark og fikk da se de ufasjonable og trange lokalene til Beaivváš.

Rolf Degerlund

Teatersjef Rolf Degerlund vil ha et nytt samisk teaterbygg i Kautokeino så snart som mulig. – Håpet er at vi skal kunne innvie nybygget høsten 2021.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

– Å være, eller ikke være. Det er der vi står nå, sa teatersjef Rolf Degerlund da han tidligere denne uka tok i mot Stortingets familie- og kulturkomite.

Det velkjente sitatet stammer fra en monolog fra William Shakespeares skuespill Hamlet, som ble skrevet cirka 1600. Sitatet er fortsatt i flittig bruk og ordene har stor kraft.

Rolf Degerlund

Teatersjef Rolf Degerlund.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Teatersjefen sier at det viktigste er å sikre at de gode samiske fortellingene lever videre. Det er grunnlaget for Beaivváš samiske nasjonalteaters eksistens.

– Vi trenger en verdig arbeidsplass og plass nok for teaterdrift, slik at vi kan produsere mer. Det er vårt politiske oppdrag. Vi må sikre nyrekruttering. Det er det aller viktigste. Om vi fortsatt skal ha et samisk nasjonalteater, så må vi ha et hus, ellers har vi ingen framtid, understrekte Degerlund.

Offisiell åpning høsten 2021

Beaivváš samiske nasjonalteater fyller 40 år om tre år. Degerlund håper at jubileet kan feires med åpningen av teatrets nybygg.

– Hvis alt går som det skal, så kan vi ha offisiell åpning av nybygget høsten 2021, håper Degerlund.

Etter dagens planer skal Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino samlokaliseres.

Den daværende europaministeren, Frank Bakke-Jensen (H), lovte under fjorårets valgkamp at teatret og skolen skal få et nytt fellesbygg.

Lover nytt bygg til Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole

På bildet er, fra venstre: rektor Ellen Inga O. Hætta, Bengt Rune Strifeldt (Frp), Frank Bakke-Jensen (H) og ordfører Johan Vasara (Ap).

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Det er mange som vil ha nybygg

Stortingets familie- og kulturkomité er en fagkomité i Stortinget. Den behandler saker om familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker og saker om kultur.

Denne uka var komiteen på sin første studietur i denne stortingsperioden, og et av kulturinsitusjonene som fikk besøk var det samiske nasjonalteatret.

De tolv medlemmene i komiteen fikk med egne øyne se hvilke høyst ufasjonable og trange lokaler Beaivváš har for å produsere teater i verdensklasse.

Tone Wilhelmsen Trøen

Leder for Stortingets familie- og kulturkomité, Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

– Jeg forstår jo veldig godt at de ønsker seg nye lokaler, både fordi de skal produsere flotte forestillinger, men også for å samlokalisere verkstedet, syverkstedet, kostymeverkstedet og der de lager alt som skal til. Så jeg skjønner jo veldig godt det. Det er et teater med veldig, veldig høy kvalitet, sier komitèleder Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Når Beaivváš samiske nasjonalteater får sitt nybygg er fortsatt helt i det blå, det vil si usikkert.

– Det er mange kulturinstitusjoner i Norge som sårt trenger et nybygg. I tillegg er ikke dette prosjektet helt klart for gjennomføring. Statsbygg må først komme med et kostnadsoverslag og da kan vi gå videre med saken, forklarer Trøen.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

I Sametingets prioritering over nye samiske kulturbygg er Beaivváš-bygget nummer to etter sørsamiske museet og kulturbygget Saemien Sijte i Trøndelag.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) mener at begge byggene er viktig. og dette sier hun om Beaivváš-bygget:

– Samenes eget nasjonalteater fortjener bedre lokaler enn de har i dag, slik at de kan ha en kunstnerisk fremgang og tilby enda bedre teateropplevelser til det samiske folket, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Guovdageainnu skuvla gitta

  Guovdageainnu skuvla lea leamaš gitta vuossárgga rájes go čáhci lea golgan skuvlavisttis, Buollaša dihte ledje čáhcebohccit jikŋon ja čáhci lea golgan guovtti sajis. Skuvlla rektor Anna Margrethe Bæhr Hætta muitala skuvllas ii lean čáhci vuossárgga ja go ledje iskamin ášši, de golggai čáhci feaskkerláhttái. Sii sáddejedje mánáid de ruoktut, ja sii leat dássážii šaddan ruovttus bargat skuvlabargguid. Bæhr Hætta lohká sii sávvamis besset ihttin fas ráhpat skuvlla.

  Kautokeino skole
  Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK
 • SVT álggaha ođđa sámi ođassiiddu

  Odne álggaha SVT Sápmi áibbas ođđa sámi ođassiiddu svt.se:as, mii galgá fállat čiekŋudeaddji áššáigullevaš journalistihka sámiide gos ealli govva lea guovddážis. Ođđa siidu lea bures heivehuvvon mátketelefovnna vuogádahkii nu ahte olbmot sáhttet váldit oasi ođđasiin goas ja gos háliidit.

  Lea somá ja dehálaš sáhttit fállat min geahččiide digitála ođasfálaldaga gos govva duođas oažžu saji. Doaimmahusa sávaldat lea ahte juohkehaš galgá beassat váldit oasi min ođđasiin, ii dušše ruoŧagillii, muhto maid buot sámegielaide, dadjá Linda Hermansson, SVT Sámi sadjásaš doaimmahushoavda.

  Webpremiere SVT Sápmi
  Foto: SVT
 • Dárkkis suovvanjurggoniid

  Otne lea dat beaivi goas ávžžuhit dárkkistit suovvanjurggoniid. Dál lea álgimin áigi goas eanemus dáhpáhuvvet buollimat Norggas ja danne juovlamánu vuosttas beaivi leage šaddan suovvanjurggoniid beaivin. Báhttera molsuma lassin lea vuogas maid dárkkistit goas dáid buollinbiškkoniid áigemearri nohká. –Olbmot vajálduhttet dávjá, ahte dain leat maid áigemearit, dadjá Norgga buollinsuodjaluslihttu doaibmi direktevra Rolf Søtrop.

  Røykvarsler testes
  Foto: Pål Tegnander / NRK