Flere titalls barn i nord trenger nytt hjem i dag

I Nord-Norge trenger man 250 nye fosterhjem bare i år. Bufetat håper flere barn skal få bo hos slekt eller venner.

Barnevern

Over 60 barn bare i Nord-Norge trenger nye hjem i dag, og i løpet av året er det behov for 250 flere fosterhjem i nord.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Nå bor omtrent 1200 barn i fosterhjem i de tre nordligste fylkene.

– De som trenger å bo i fosterhjem, ønsker å bo hos slekt eller venner. Det er best at barn får bo i kjente omgivelser, at de får være ilag med kamerater, sier direktør i Bufetat region nord, Christian Bergstrøm.

Antallet barn som får bo hos slekt eller kjente har økt med 87 prosent de siste 11 årene.

Det var Framtid i Nord som først omtalte saken i dag.

Troms er best

Troms fylke er best på å finne fosterhjem der barnet får bo sammen med slekt eller i kjente omgivelser, med 29,1 prosent av barna. I Finnmark er prosenttallet 25,7 og i Nordland 23,1.

Region nord diretør i Bufetat, Christian Bergstrøm

Region Nord-direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Christian Bergstrøm, sier at det er stort behov for flere fosterhjem i Nord-Norge.

Foto: Privat

– Bare i Nord-Norge trenger man 250 nye fosterhjem i år, sier Bergstrøm, som understreker at behovet for fosterhjem øker årlig.

Per dags dato venter 60 barn i nord på et fosterhjem, og 200 barn totalt i Norge. De venter enten hjemme eller er i midlertidige tiltak.

–Det er et høyt tall som vi jobbe veldig hardt for å klare å redusere, sier Bergstrøm.

Kommer med oppfordring

Nå ber Bufetat om at de som ønsker å være fosterhjem tar kontakt.

– Vi oppfordrer hele tida voksenbefolkningen i Nord-Norge til å undersøke litt nærmere hva det innebærer å være fosterhjem, og om man vet om noen som har behov for å bli plassert ut, sier Bergstrøm.

Da gjør man en vurdering om man kan hjelpe det barnet med en mindre stressende flyttesituasjon ved å flytte kortere avstander.

– Vi vet fra forskningen at barna som blir plassert blant slekt eller kjente, klarer seg bedre enn barn som blir plassert i ordinære fosterhjem. Så dette er en viktig samfunnsoppgave, sier region nord direktør i Bufetat, Christian Bergstrøm avslutningsvis.

Hør intervju med Christian Bergstrøm her:

Hjelp oss å få flere fosterhjem.