NRK Meny
Normal

Større enn de fleste med lite folk

Her er tallenes tale hvis Kautokeino, Karasjok og Porsanger blir slått sammen til èn kommune.

Kautokeino, Karasjok og Porsanger

Kommunelogoene til Kautokeino, Karasjok og Porsanger består av en lávvu, tre flammer og tre reinsdyr.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

De tre samekommunene i Finnmark er de tre største kommunene i landet i areal. Kautokeino er størst med 9.707,42 km². Karasjok kommune er har et areal på 5.453 km² og Porsanger 4.872,7 km².

Kautokeino

Dagens Kautokeino kommune har god plass til folk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Etter en eventuell sammenslåing vil gigantkommunen ha et areal på 20.033,12 km². Folketallet blir imidlertid bare på 9.615 innbyggere.

Fylkespolitikerne i Finnmark foreslår at Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Lebesby, og Gamvik slås sammen til èn kommune. Hvis denne kommunen blir en realitet så vil den ha et areal på 24.906,24 km² og et folketall på 12.054 innbyggere.

Finnmark fylke består i dag av 19 kommuner, har et areal på 48.616 km² og har et innbyggertall på 74.534.

Til sammenlinging har Norges minste kommune, Kvitsøy i Rogaland, et areal på 6,17 km². Folketallet er på 528.

Oslo regnes som et eget fylke og har et areal på 454,08 km². Her bor det 634.463 mennesker.

Norges nest minste fylke, Vestfolk, har et areal på 2.225,05 ² og et folketall på 240.860.

Aktuelt med sammenslåing

Torsdag gikk startskuddet for kommunereformen i Norge. Et av forslagene går ut på å slå sammen flere av Finnmarks kommuner til én storkommune.

Nå får fylkesmennene i oppdrag å legge til rette for lokale prosesser. Også Kommunenes Sentralforbund (KS) blir invitert til å bistå i reformprosessen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti er blitt enige om hvordan de skal få norske kommuner til å gå inn for sammenslåinger.

Kommuner som slår seg sammen vil en reformstøtte på mellom fem og 30 millioner kroner i tillegg til 20 millioner i engangsstøtte, hvis de sammen får flere enn 10.000 innbyggere.

– Dette markerer startskuddet på den største moderniseringen av kommunene på 50 år. Reformen er basert på frivillighet og gulrøtter, sa Høyres Frank Jenssen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner opplyser at dagens 428 kommuner har mellom 211 og 630.000 innbyggere.

– For 50 år siden reduserte man antall kommuner fra 750 til 450 kommuner. Siden den gang har det skjedd mye i kommunenorge og i samfunnet for øvrig. Kommunereformen er overmoden, mener Sanner.

Siden 1988 har det bare vært 15 frivillige kommunesammenslåinger i Norge. I følge regjeringens ekspertutvalg bør dagens 428 kommuner reduseres til rundt 100.

Sanner peker på at kommune-Norge står overfor en rekke nye utfordringer i årene og tiårene som kommer. Blant annet at:

  • Det blir dobbelt så mange over 67 år de neste 40 årene.
  • Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist.
  • De store byregionene vil vokse med om lag 30 prosent de neste 16 årene.

Sverige har store kommuner

Det lokale svenske selvstyret ble innført i 1862 gjennom Riksdagens lovgivning om kommuner og landsting (kommunalförordningene).

Etter hvert som kommunene fikk flere oppgaver og industrialiseringen bidro til fraflytting ble det etter krigen satt i gang omfattende inndelingsreformer. I storkommunereformen i 1952 ble antall kommuner redusert fra 2498 til 1037.

I 1961 ble kommunene oppfordret til å gjennomføre frivillige sammenslåinger for å få ned antallet ytterligere. Det ble også gjennomført sammenslåinger med tvang, og i 1974 var antall kommuner nede i 278. Samme år opphørte det tidligere skillet mellom herreds- og bykommuner.

I 2014 har Sverige 290 kommuner og 21 len (fylker). Gjennomsnittlig innbyggertall i svenske kommuner er på cirka 30.800, viser opplysninger fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sveriges største kommune er Kiruna i Norrbotten med et areal på 19.446 km². I «samehovedstaden i Sverige» bor det 22.941 innbyggere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kiruna, Norrbotten, Sverige

Kiruna kommune i Norrbotten er nesten like stor som kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger er tilsammen.

Foto: SVEN NACKSTRAND / AFP

Jokkmokk kommune i Norrbotten har et areal på 18.143 km². Innbyggertallet ligger på beskjedne 5.113.

Arvidsjaur kommune er såvidt større enn dagens Karasjok kommune, med et areal på 5.708 km². Innbyggertallet er på 6.529.

Östersund kommune i Jämtlands län er forholdsvis liten også i norsk målestokk, men her bor det 59.421.

Store kommuner i Nord-Finland

Etter årtusenskiftet har det skjedd store endringer i den finske kommunestrukturen. Etter 2002 er antall kommuner i Finland redusert fra 448 til 320. Den pågående kommunereformen vil innebære en ytterligere redusering.

Pr. mai 2014 er det ca. 200 kommuner i Finland som utreder sammenslåing.

Det er et mål at ny kommunestruktur (ekstern lenke) skal være gjennomført i perioden 2015 – 2017.

Også de samiske kommunene i Finland er forholdsvis store. Den største kommunen er Enare med et areal på 17.334 km². Folketallet er på 6.863.

Enontekiö kommune har et areal på 8.463,59 km² og en befolkning rundt 2.000.

Arealet i Utsjok kommune er på 5.372 km², men i kommunen bor det bare 1.302 innbyggere.

I 2013 vedtok regjeringen en kommunestrukturlov. Loven inneholder bl.a. bestemmelser om kommunens utredningsplikt og utredningskriterier. Kommunene ble pålagt å utrede sammenslåing dersom de oppfylte ett eller flere av følgende fire kriterier:

  • 1. Befolkningsunderlag som kreves for ulike tjenester – kommuner med under 20.000 innbyggere må utrede sammenslåing med andre kommuner. Dette fordi 20.000 innbyggere anses nødvendig for å kunne holde et basisnivå på ulike tjenesteområder. For å sikre høy kvalitet og likeverdighet spesielt i grunnskolen, anses det nødvendig med et befolkningsgrunnlag som sikrer årskull på minst 50 barn.
  • 2. Selvforsørgelsesgrad i forhold til arbeidsplasser og pendling – kommuner må utrede sammenslåing dersom selvforsørgelsesgraden av arbeidsplasser er under 80 % og pendlingsgraden er 25-35 %, og dersom tettsteder strekker seg over kommunegrenser. Den nye kommunen skal ha over 20.000 innbyggere.
  • 3. Kommunenes økonomiske situasjon – en kommune må utrede sammenslåing dersom kommunen er i økonomisk krise, eller er i ferd med å bli det.
  • 4. Helsingfors metropolområde – kommuner skal utrede sammenslåing i områder som har behov for en mer enhetlig struktur på grunn av felles sentralt tettsted i vekst, som utgjør en funksjonell enhet, og som motiveres ut fra helheten i området.