Samarbeidspartiene er enige om kommunereformen

Kommuner som slår seg sammen får en reformstøtte på mellom fem og 30 millioner kroner i tillegg til 20 millioner i engangsstøtte, hvis de sammen får flere enn 10.000 innbyggere.

Kommunereform

Leder av Stortingets kommunalkomité, Helge André Njåstad (Frp), André Skjelstad (V), Geir S. Toskedal (KrF) og Frank Jenssen (H) presenterte partienes skisse.

Foto: NRK

Det ble klart da de fire samarbeidspartiene H, Frp, V og KrF innkalte til pressekonferanse om kommuneproposisjonen i Stortingets vandrehall i ettermiddag.

– Dette markerer startskuddet på den største moderniseringen av kommunene på 50 år. Reformen er baser på frivillighet og gulrøtter, sa Høyres Frank Jenssen.

I midten av mai la kommunalminister Jan Tore Sanner fram regjeringens kommuneproposisjon. Han påpekte da at det er over 50 år siden forrige kommunereform.

– Staten kan overstyre

– Da reduserte man antall kommuner fra 750 til 450 kommuner. Siden den gang har det skjedd mye i Kommune-Norge og i samfunnet for øvrig. Kommunereformen er overmoden, sa Sanner.

For kommuner som gjør vedtak om sammenslåing i løpet av høsten 2015, vil regjeringen legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas i løpet av våren 2016.

Talsmennene for de forskjellige partiene la vekt på at det stor grad av frivillighet og gulrot i omleggingsskissen. Men Frank Jenssen sa også at kan bli aktuelt for staten å overstyre hvis det er slik at flere kommuner i én region er enige om å slå seg sammen, bortsett fra én.

– Da skal det ikke være slik at en kommune skal ha få hindre dette, sa han.

Regjeringen skal videre legge fram forslag om en helhetlig kommunestruktur for Stortinget allerede våren 2017.

Økt sentralisering

Frp mener opplegget er en kursendring i norsk kommunepolitikk blant annet fordi befolkningsutviklingen tilsier sentralisering til byene og høyere forventninger til de tjenestene kommunene tilbyr.

– Vi styrker kommunenes økonomi med nesten fem milliarder kroner. Jeg er overbevist om at dette vil føre til en enklere og bedre hverdag for folk flest, sier leder av Stortingets kommunalkomité, Helge André Njåstad i en pressemelding.

Ifølge Njåstad har Kristelig Folkeparti og Venstre hatt stor innflytelse på arbeidet som de fire partiene nå står samlet bak.

Geir S. Toskedal fra KrF trakk fram satsing på skoler, barnehager og tiltak for å redusere sykefravær, og sa reformen er viktig for partiet.

– Det har vært veldig viktig for oss å få gjennomslag for en reform på regionnivå, hvor vi justerer grenser og ser på inndeling på en ny måte. For KrF er det også svært viktig med saker som angår barn og unge og distrikter, og vi er stolte over å ha fått gjennomslag og fått satt preg på reformen, sa Toskedal.

– Oslo vinner, distriktene taper

Heidi Greni

Heidi Greni mener det er uakseptabelt å presse igjennom så store kutt i inntektene til fylker som fra før sliter økonomisk.

Foto: Arne Kristian Gansmo

– Regjeringen legger opp til ei kommuneramme som vil redusere tilbudet innen eldreomsorg og skole. Det mener Heidi Greni som er Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Hun mener regjeringens finansiering av fylkeskommunene bidrar til en stor omfordeling og at det er Nord-Norge og typiske distriktsfylker som taper på det.

«Sogn og Fjordane vil tape 250 millioner, eller 10%, av sine inntekter, mens Oslo tjener 600 millioner kroner på omleggingen.» skriver Senterpartiet i sin pressemelding.

Arbeiderpartiet mener det er behov for forandringer i kommunestrukturen, men støtter ikke dagens forslag.

– Dessverre viser regjeringens opplegg at de ser for seg bruk av tvang dersom kommunene ikke konkluderer slik de ønsker. Arbeiderpartiet er derfor imot regjeringens kommunereform, slik den er presentert, sier nestleder Helga Pedersen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger