Stolte over å bli akkreditert som urfolksskole

Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino er nå med i urfolksnettverket for utdanning WINHEC, og er på papiret nå en akkreditert urfolksskole. Med det følger nye muligheter for skolen.

Samisk videregående skole og reindriftsskole
Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Urfolksnettverket for utdanning, World Indigenous Higher Education Consortium - WINHEC , - er et forum og et støttesystem for fremme urfolks felles målsetninger gjennom høyere utdanning. Samisk høgskole har vært med i WINHEC siden 2008.

WINHEC holder i disse dager sitt årsmøte i New Zealand, og dit har en delegasjon fra Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino reist, samt en delegasjon fra Samisk høgskole.

Å få en akkreditering er en lang prosess. Samisk videregående- og reindriftsskole har jobbet i nærmere tre år med dette som mål.

Rektor Ellen Inga O. Hætta

Rektor Ellen Inga O. Hætta i Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino

Foto: Roger Manndal/NRK

– Lang og spennende prosess

– Vi er så stolte over det vi har klart, og at vi har klart det til normert tid, som er tre år. Vi hørte at det ikke er så vanlig, sier rektor Ellen Inga O. Hætta.

– Det har vært en lang, men samtidig spennende prosess og vi har involvert alle ansatte, elever, og til og med elevenes foreldre, fordi vi ville ha fokus på hva som gjør skolen til en samisk skole.

Hætta forteller at de blant annet har jobbet for å få lokale læreplaner i alle fag på skolen med fokus på det lokale og tradisjonell kunnskap.

– Vi bruker eldre folk som ressurs i opplæringen. Vi har også definert hvilke samiske verdier som er viktige for skolen. Denne prosessen har gjort at vi hele tiden har i bakhodet hvordan verdiene skal synliggjøres i skolehverdagen. Dette er noe som vi jobber med kontinuerlig, sier rektor Ellen Inga O. Hætta.

Det å bli akkreditert som urfolksskole innebærer nye muligheter for skolen.

– Det åpner dører for utveksling, for innhenting av informasjon som styrker vår skole. Vi knytter kontakter som vi kan bruke.

Ros fra naboskolen

Davvi Girjji lágádushoavda Synnøve Solbakken-Härkönen.

Rektor i Samisk videregående skole i Karasjok Synnøve Solbakken-Härkönen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rektor i Samisk videregående skole i Karasjok Synnøve Solbakken-Härkönen gratulerer Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino med akkrediteringen.

– Det er veldig stas at skolen har blitt akkreditert som urfolksskole. De har gjort en god jobb.

Samisk videregående skole i Karasjok er ikke WINHEC-akkreditert og har heller ikke en prosess på gang for å bli akkreditert - ennå.

Vil starte en søknadsprosess

– Vi har planer om å starte en prosess som skal føre til at vi også søker om å få akkreditering. Vi har et kurs neste måned hvor vi skal se på verdigrunnlaget til skolen, men det er mye som må forberedes før en søknad kan sendes inn, sier Solbakken-Härkönen, og nevner at de blant annet må bli mye mer bevisst på de samiske verdiene i skolen.

– For oss er det veldig bra at skolen i Kautokeino har vært gjennom denne prosessen og nå er akkreditert. Det kan vi dra nytte av senere.

Solbakken-Härkönen sier at som samisk skole har de mange utfordringer en norsk skole ikke har, blant annet med at de mangler læremidler.

– Å være med i WINHEC hadde vært motiverende for oss i arbeidet med læremidler.