– Sp er ikke lenger distriktsvenn

– Det strider imot partiets grunnprinsipper når Senterpartiet vil sentralisere ungdomsskoleelevene til én skole, mener partiets tidligere sametingsrepresentant Jon Erland Balto.

Jon Erland Balto og Einar Johansen (Sp)

Tidligere Sp-topp, John Erland Balto (t.v), er forundret over at partiets ordførerkandidat, Einar Johansen, går inn for å sentralisere ungdomskoleelvene til Tanabru.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR PÅ SAMISK:

Han er skuffet.

– Nei, jeg trodde nesten ikke at det var sant da jeg leste programmet til Tana Senterparti, sier Balto.

HØR:

Her går det frem at Sp vil bygge en ny ungdomskole i Tanabru.

– Vi tør å si at Senterpartiet ønsker å samle ungdomskoleelevene til en skole. Vi kan ikke ha en elev her og en elev der. Nok er nok, forklarte partiets ordførerkandidat Einar Johansen på valgmøtet i Sirma.

– Jeg kjenner ikke igjen partiet hvor jeg har vært medlem. Partiets tidligere grunnprinsipp har vært desentralisering. Nå har de gjort en helomvending, svarer Balto.

Valgmøte i Sirma 23. august 2011

FØRSTE PANELDEBATT: Alle partiordførerkandidater deltok i paneldebatten.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Cirka 30-talls personer var møtt opp for å følge paneldebatten mellom politikerne som Sirma bygdelag arrangerte.

Temaer var organisering av eldreomsorgen samt bygdeutvikling i forhold til fremtidig organisering av skole- og barnehagestrukturen i kommunen. Samtlige politiske partier deltok i panelet.

Fører til bedre fagmiljø

Valgmøte i Sirma august 2011
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men også publikum fikk anledning til å stille spørsmål. Balto benyttet anledningen til å spørre Senterpartiet om det virkelig er sant at partiet nå ønsker å sentralisere ungdomsskoleelevene til Tanabru.

– En stor skole vil føre til bedre faglig miljø, forklarte Johansen. Samtidig understreket han at sentraliseringen ikke skal berøre Sirma skole.

– Denne skolen er viktig for utviklingen av samisk språk. Grensesamarbeidet med Utsjok skole i Finland, gjør det også nødvendig å beholde ungdomsskoletrinnet i Sirma.

Men Balto tror ikke på løftet om at Sirma skole vil bli skånet for sentralisering.

Frykter skolenedleggelser

Tana har seks 1-10 skoler i dag.

– Sentraliseringen vil bety at det blir færre elever igjen på småskolene. I neste omgang vil politikerne kunne argumentere for at skolene har for få elever til at det vil være økonomisk forsvarlig å bevare disse. Jeg frykter for at resultatet blir skolenedleggelser, inkludert Sirma skole, sier Balto.

Han har selv to elever på Sirma skole. Blir skolen nedlagt, blir resultatet ti mil pendling daglig.

– Dette kan umulig føre til bedre læring, mener Balto.

Han er forundret over at det er Senterpartiet som nå står i bresjen for sentraliseringstanken.

– Senterpartiet har jo tidligere markedsført seg som et distriktsvennlig parti. Nå er de plutselig en trussel for bygdenes eksistens. Grunnskolene er selve hjertet i bygdene. Blir disse lagt ned, vil også andre tjenestetilbud følge etter. I nesteomgang betyr dette fraflytting, mener Balto.

Kan få flertall

Frank Ingilæ og Solbjørg Ravna

UENIGE: – Ingenting er umulig, sier ordfører Frank Ingilæ (Ap). – Alt er mulig. Vi går imot sentraliseringsideen, svarer, Solbjørg Ravna (NSR/SfP).

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Forslaget om sentralisering av ungdomsskoleelevene til en ny ungdomskole i Tanabru, har vært ute på høring.

Hittil er det kun Sp som har tatt et klart stanpunkt. Men på folkemøtet i Sirma ble det klart at det i neste kommunestyreperiode kan bli et flertall for sentralisering.

– Ingenting er utelukket. Vi vil ha en brei og åpen debatt om dette, sier Aps førstekandidat Frank Ingilæ, nåværende ordfører.

Den samme holdningen har også varaordfører Hartvik Hansen. Han er ordførerkandidat for Felleslista.

– Små skoler fører til venneløshet

Også SV er åpen for sentraliseringsideen.

– Når skolene blir for små, blir elevene ofte ensomme. Det skaper ingen god skolemotivasjon hvis de savner venner, argumenterer Laura Kjølås, SVs toppkandidat.

Men understreker at partiet ennå ikke har tatt endelig standpunkt.

HØR:

HØR PÅ SAMISK:

HØR:

Også Fremskrittspartiet og Høyre er åpne for debatten.

– Vi har i lang tid etterlyst en grundig analyse av skolestrukturen i Tana, fortalte Høyres 2.kandidat Kåre Breivik.

V og NSR/SfP imot

Karen Inga Vars (Venstre)

IMOT: – Jeg nekter å tro at skolene må sentraliseres dersom de skal få faglig - og læringsmiljø, sier Venstres ordførerkandidat, Karen Inga Vars.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er kun Venstre og Felleslista for NSR/Samefolkets Parti som er klare motstandere av sentraliseringsideen.

– Jeg er meget forundret over at de andre partiene nå så åpent går inn for å samle ungdomsskoleelevene til Tanabru, svarer Solbjørg Ravna, ordførerkandidat for NSR/Samefolkets Parti. Og legger til:

– Det gjør de uten å tenke over hvilke konsekvenser dette kan føre for grendeskolene.

Også Venstre er imot.

– Skal man følge SPs tanke om sentralisering, vil ingenting være lønnsomt ute i distriktene. Jeg nekter å tro på dette, svarer Venstres ordførerkandidat, Karen Inga Vars.

– Et rikt land som Norge må ha råd til å opprettholde skoler og andre tjenestetilbud også ute i distriktene.

HØR PÅ SAMISK:

HØR PÅ SAMISK: