Hopp til innhold

Brakvalg for SP og Høyre i Tana

Ordførerkandidat Tone Kollstrøm og Ellen Kristina Saba fra Høyre (bildet over) er, ilag med Senterpartiet, de store valgvinnerne i den elvesamiske kommunen. Hør reaksjonene her.

Ordførerkandidat for Tana Høyre og 4. kandidat Ellen Kristina Saba
Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Tana kommune utvider antallet kommunestyrerepresenanter fra 17 til 23 for kommende valgperiode, og dette må det selvsagt tas høyde for ved avlesningen av resultatet og mandatfordelingen.

Høyre og Senterpartiet går i Tana frem henholdsvis med 8,1 og 7,8 prosentpoeng siden valget i 2007. Disse to partiene får dermed inn fem og tre representanter hver.

Høyre blir Tanas neststørste parti, etter Arbeiderpartiet som går marginalt tilbake med 1,9 prosentpoeng til 39 prosents oppslutning.

Sistnevnte beholder derfor sin posisjon som den største maktfaktoren i kommunen. Senterpartiet blir det tredje største partiet med en oppslutning på 12,7 prosent.

Godt fornøyde i Høyre og Senterpartiet

(Hør Senterpartiets listetopp Einar Johansen under)

Einar Johansen

En storfornøyd listetopp for Senterpartiet i Tana. Han ble riktig nok slått på personstemmer av partikollega Fred Johnsen.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

I Senterpartiet vurderer man nå grundig eventuelle samarbeidspartnere fremover, sier Einar Johansen i SP.

Vi kan samarbeide med alle, det er vårt utgangspunkt, sier Johansen.

I Tana Høyre er man også svært fornøyd, etter å ha fått inn hele fem kommunestyrerepresentanter. Fjerning av eiendomsskatt og sentralisering av eldreomsorgen blir de to viktigste sakene for partiet.

– Men vi må nå tenke oss veldig godt om i forhold til hvordan vi skal forholde oss til disse resultatene. Politikken går foran vervene, sier listetopp Kollstrøm til NRK Sápmi.

(Under kan du høre Tana Høyres ordførerkandidat Tone Kollstrøm og partiets fjerdekandidat Ellen Kristina Saba her – til dels på samisk)

– Hadde ventet bedre resultat

(Hør Hansen om valgresultatet under – på samisk)

Dette sier listetopp og nåværende varaordfører for Felleslista, Hartvik Hansen. Hans liste får to mandater inn i kommunestyret.

Hartvik Hansen

En noe skuffet varaordfører i Tana, Hartvik Hansen.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Felleslista, som formelt het Tana Fellesliste før, beholder dermed det samme antall mandater som de har hatt de siste fire år. Dette er likevel en prosentvis tilbakegang for Felleslista, jamfør representantutvidelsen for kommunestyret.

Hansen tør ikke å spå hvorvidt han beholder varaordførertittelen ovenfor NRK Sápmi.

– Det er alt for tidlig å allerede nå begynne å spekulere i hva resultatene medfører. Men disse valgresultatene kan resultere i all slags konstellasjoner, sier Hansen.

Hansen sier at det er de større partiene som naturlig nok først må begynne å vurdere og se på valgresultatene.

– Vi er fornøyde

(Hør Ingilæ om valgresultatet under)

Dette sier nåværende, og med stor sannsynlighet fortsettende ordfører, i Tana kommune, Frank Ingilæ (Ap).

Frank Ingilæ

Orfører i Tana kommune, Frank Ingilæ (Ap)

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi har klart å få nesten 40 prosent oppslutning, og hele ni mandater inn i kommunestyret, sier Ingilæ

Arbeiderpartiet får ikke rent flertall, men det hadde ikke Arbeiderpartiet heller forventet.

– Valgresultatet er helt i tråd med vår magefølelse fra valgkampen, sier Ingilæ.

Fire "alene"-representanter i Tana

Ellers får Tana SV inn listetopp Laura Kjølås. Også Samefolketspartis og NSRs samarbeidsliste får inn én representant i Solbjørg Ravna.

Rebeke Tapio slår sin egen partikollega Birger Dervo på personstemmer innad FrP, og hun blir dermed deres eneste representant i kommunestyret.

Karen Inga Vars kommer inn i kommunestyret som eneste representant for Venstre.

Korte nyheter

 • Holmberg nammaduvvon dáidaga gudnedoaktárin

  Ohcejohkalaš dáiddár Niillas Holmberg (33) lea nammaduvvon Lappi universitehta dáidaga gudnedoaktárin, čállá Yle Sápmi.

  Gudnedoaktárin viháheapmi lea alimus fuomášupmi, maid universitehta sáhttá olbmui addit.

  Lappi universitehta háliida dainna čalmmustahttit olbmuid, geat leat leamaš mielde ovddideamen universitehta dutkan- ja oahpahusdoaimma, bargguineaset ovddidan riikkaidgaskasaš ovttasbarggu dahje dahkan dovddusin lappilaš kultur- dahje ealáhussuorggi.

  – Ii dákkárii olmmoš leat goassige ráhkkanan dahje vuordde dakkáriid. Illu ja gudni. Ii dás eará sáhte lohkat, illusa Holmberg.

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle Sápmi
 • Gonagas biddjui buohccivissui Malaysias

  Gonagas Harald (87) lea buohccán luomus Malaysias ja lea doppe biddjon buohccivissui, čállá gonagasviessu preassadieđáhusas.

  Sus lea infekšuvdna, muhto oažžu buori divššu sihke malaysialaš ja norgga dearvvasvuođabargiin.

  Gonagas lea priváhta máŧkis Malaysias.

  Su almmolaš kalenddara mielde su boahtte bargobeaivi lea njukčamánu gávccát beaivve. Dalle galggašii jođihit stáhtaráđi šloahtas.

 • Boazodoallofierpmádat elfápmoloktema vuostá

  Finnmárkku ja Davve-Romssa boazodoallit leat ásahan boazodoallofierpmádaga elfápmoloktema vuostá.

  – Dát lea fierpmádat daidda geat šaddet gillát ređđehusa elfápmo- ja industriijaloktema geažil, čuvge Per John Anti. Son lea okta dain gii lea fierpmádaga duogábealde.

  Borgemánu 8. beaivve jagis 2023 almmuhii ráđđehus áigomušaid lasihit elfápmo- ja industriijadoaimmaid Finnmárkkus. Muolkkuid elektrifiserema oktavuođas dárbbašuvvo eambbo elrávdnji guovllus.

  Samepolitihkkáriid bealis ledje garra reakšuvnnat áigomušaide. – Suorggahahtti, dajai sámediggeráđđelahttu Maja Kristine Jåma.

  – Dál leat 24 bieggaindustriijaprošeavtta boazodoalloguovlluin, maid mii dovdat. Šaddá roassun boazodollui jus oktage dáin čađahuvvo, váruha Anti.

  Duorastaga ja bearjadaga lágida Sámediggi boazodoalloseminára Álttás. Fáddán lea sisabahkkemat boazodoalloeatnamiin, ja mo dáid eastadit vai buoremusat gáhttešii boazoguohtumiid.

  Les på norsk

  Per John Anti
  Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK