Valget av Sovkina er kjent ugyldig

Justismyndighetene i Murmansk regionen melder at valget av Valentina Sovkina som ny leder i Kola sameforening ikke er godkjent.

Valentina Sovkina med det samiske flagget

Valentina Sovkina får ikke lov å være leder for Kola sameforening. Her poserer hun med det samiske flagget i forbindelse med den samiske kongressen i 2010.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Årsmøtet i Kola sameforening ble holdt i Murmansk 15. november. Da kom det to forslag til ny leder, Valentina Sovkina og Nina Afanasjeva.

Sovkina fikk flest stemmer og ble valgt, men justismyndighetene i Murmansk regionen har ikke godkjent valgresultatet.

Elena Jakovleva og Nina Afanasjeva

Jelena Javkovleva og Nina Afanasjeva.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dette skriver justismyndighetene i Murmansk regionen i sin melding, som ble sendt ut 26. november.

«Ingen av kandidatene til ledervervet fikk minst totredeler av stemmene, som kreves i følge reglementet. »

Det betyr at det fortsatt er Jelena Jakovleva, og ikke Valentina Sovkina, som er leder for Kola sameforening. Jakovleva vil lede organisasjonen til et ekstraordinært årsmøte er holdt og ny leder er valgt.

Jakovleva opplyser til den russiske nettsiden NacAkcent at det ekstraordinære årsmøtet etter planen skal holdes i februar 2015.

Frykter for samsiek representanters sikkerhet

Valentina Sovkina sier at justismyndighetene i Murmansk regionen har en annen agenda enn rettferdighet, når de har underkjent valget av henne.

Klemetti Näkkäläjärvi

Sametingspresident Klemetti Näkkäläjärvi.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– De ønsker nok å få valgt en leder, som er mer myndighetsvennlig enn det jeg er, mener Sovkina.

På Europarådets seminar i Enare i Finland tok sametingspresidenten i Finland opp de russiske samenes situasjon i sin åpningstale.

– Russiske myndigheter motarbedeider samene på Kolahalvøya. De arbeider for å få lagt ned Kuelnegk Soamet Sobbar (Kolahalvøyas sameforsamling) og erstatte det med noe mer regimevennlig. Jeg frykter virkelig for sikkerheten til flere fremtredende samiske politikere på Kolahalvøya, uttalte sametingspresident Klemetti Näkkäläjärvi til Yle Sápmi.

Han viser blant annet valgkomedien i «Russian Association of Indigenous Peoples of the North» i fjor, der urfolksrettighetsaktivist Pavel Sulyandziga måtte trekke sitt kandidatur etter påtrykk fra Moskva.

Han ble erstattet av den Moskva-tro kandidaten Gregory Ledkov.

Fikk ikke nok stemmer

Doktorgradskandidat i samisk sosiolingvistikk ved universitetet i Tromsø, Elisabeth Scheller, fulgte årsmøtet til Kola sameforening.

Elisabeth Scheller

Doktorgradskandidat i samisk sosiolingvistikk, Elisabeth Scheller.

Foto: Privat

Scheller mener at det er riktig som Justismyndighetene i Murmansk regionen opplyser at valget ble gjennomført på en måte som bryter mot flere av Kola sameforenings egne regler.

Derfor ble valget etter en offisiell juridisk gjennomgang kjent ugyldig.

– Valentina Sovkina ble valgt som ny leder, til tross at hun ikke fikk majoriteten av stemmene. Hun fikk bare 19 av 45 stemmer, noe som betyr at majoriteten av delegatene stemte mot henne, påpeker Scheller.

Det ble gjennomført to valgomganger.

Stemmefordelingen i første valgomgang:

 • Valentina Sovkina 12
 • Nina Afanasjeva 12
 • Natalja Gavrilova 10
 • Mot alle kandidater 11

Ettersom ingen av kandidatene fikk 2/3 av stemmene, ble det gjennomført ytterligere en valgomgang. Natalja Gavrilova dro tillbake sin kandidatur og to kandidater sto igjen.

Stemmefordelingen i den andre valgomgang:

 • Valentina Sovkina 19
 • Nina Afanasjeva 14
 • Mot begge kandidatene 12

Selv ikke i denne valgomgangen fikk noen av kandidatene 2/3 av stemmene, som er påkrevd ifølge Kola sameforenings eget regelverk.

Dokumentet fra russiske myndigheter

Kopi av det offisielle dokumentet fra justismyndighetene i Murmansk regionen.

Foto: Scan / Kopi

Korte nyheter

 • «Samenes Historie»-podkasta cuiggoduvvo

  Jus dáčča dutkit ja historihkkárat muitalit sámi historjjá, lea go dat de muitaluvvon sámi perspektiivvas? Dán háve Ođaspoddas muitalat mo podkásta vuolggahii garra digaštallama Norgga akademihkkáriid gaskka. Guldal Ođaspodda.

  Jus dáčča dutkit ja historihkkárat muitalit sámi historjjá, lea go dat de muitaluvvon sámi perspektiivvas? Dán háve Ođaspoddas muitalat mo podkásta vuolggahii garra digaštallama Norgga akademihkkáriid gaskka.
 • Ságastallan minerálaáššiin

  Sámediggepresideantta čoahkkinastá ihttin iđđes Norgga ealáhusministtarin, Sámedikkis Kárášjogas. Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka deaivá ealáhusministara Jan Christian Vestre ja galgaba digaštallat earret eará minerálaealáhusa doaimmain, muhto maid eará ealáhuspolitihkalaš áššit leat ovdan dán deaivvadeamis, čállá Sámediggi.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka.
  Foto: JUNE BJORNBACK / JUNE BJORNBACK
 • Riidu boazodutkanbirrasiin

  Debáhtta boazologu birra ja guohtunguorbadančuolmmain Sis-Finnmárkkus lea dagahan garra riidduid dáža dutkanbirrasiin. Olu jagiid lea leamaš dáin dutkanbirrasiin sivahallamat, main lohket statistihkaiguin verrošan dáid boazologu dutkamiin. Norsk institutt for naturforskning (Nina) logut ja dutkan eai leat seamma maid Norsk institutt for naturforskning dutkit almmuhit, ja nu lea guhká leamaš riidu dutkanbirrasiin loguid hárrái. Dás logat ášši

  Reinflokk
  Foto: Kai Erik Bull / NRK