NRK Meny
Normal

Dát oajvveskuvrre soajttá histåvråv ietjájduvvá

Oajvveskuvrre la 1400 jage vuoras, ja guolmát vuorasamos bátsudis mij la juovvahávden Vuonan gávnaduvvam. Merrabiebmov la dát sábme bårråm.

Hodeskalle funnet i Tysfjord

Dát oajvveskuvrre la 1400 jage vuoras, ja guolmát vuorasamos bátsudis mij la juovvahávden Vuonan gávnaduvvam.

Foto: Sander Andersen / NRK

Hodeskalle Tysfjord
Arne Håkon Thomassen

Sámedikke seniorrádevadde ja arkeologa Arne Håkon Thomassen

Foto: Sander Andersen

– Dát vuoset sáme li årrum guhkep gå åvddåla lip jáhkkám. Dájna gávnadisájn máhttep vuosedit sáme li dánna årrum 1000 jage guhkep gå majt tjálalasj gáldo vuosedi, javllá Sámedikke seniorrádevadde ja arkeologa Arne Håkon Thomassen.

Oajvveskuvrre, nårås ja bahtadákte majt lænsska viettjaj badjelasj gålmmå jage dás åvddål dålusj hávdes Divtasvuonan Nordlandan , li goalmát boarrásamos dávte juovvahávdes Vuonan. Dåssju Finnmárkon li gávnnam dávte ma li boarrásappo.

– Ájggemærrádus vuoset dá li 640-680 jagij gaskan, javllá arkeologa.

Geldulasj

Anne Lise Gurendal

– Dát la de geldulasj. 940 jage birán. Ij la rat jáhkedahtte, javllá Anne Lise Gurendal.

Foto: Sander Andersen

Da lij badjelasj gålmmå jage dás åvddål gå Divtasvuona lenska dievnár vattij vuoje dán dålusj hávddáj gå vieroj ulmutja lidjin oajvveskuvrev ja dávtijt hávde ålgusjbælláj biedjam. Gå Sámedikke ja Råmså musea li ássjáj njåmmum, li bájkálasj viesáda båhtusijt guoradallamis vuorddám.

– Dát la de geldulasj. 940 jage birán. Ij la rat jáhkedahtte, javllá Anne Lise Gurendal.

Ruoptus hávddáj

Gæssáj galggi ájn hávdev guoradallat, ja boahtte jahkáj doalvoduvvi dávte ruoptus, hávdde mierkkiduvvá ja tjårggiduvvá.

– Boahtte jahkáj, gå dal båhtusa fysisk-antropologalasj guoradallamijs badjun, de dávte ruoptus biejaduvvi, javllá arkeologa Arne Håkon Thomassen.

– Dat la de riek buorre. E má hávde galga rabáduvvat ja dávte ierit váldeduvvat. Galggi má liehket gånnå li, javllá Anne Lise Gurendal.