Sliter med å komme til enighet om gruver

De tre sametingene er nå samlet i Umeå – de har det vanskelig med å komme til en felles gruveerklæring.

Parlamentariker konferanse

SAMISK TOPPMØTE: På parlamentariker konferansen i Umeå prøver nå de tre sametingene om å enes om en felles uttalelse om utnyttelse av naturressurser.

Foto: Thomas Sarri / Sameradion

I dag skal det finske, det norske, og det svenske Sameting vedta en felles erklæring om utnyttelse av naturressurser.

Så langt har det vært vanskelig å komme til en enstemmig mening, skriver oddasat.se.

Sametingene samlet i Umeå

Sametingene på både norsk og finsk side er kritiske til utkastet som nå foreligger.

De er nå samlet i Umeå på en felles parlamentariker konferanse, som arrangeres hvert tredje år.

Vanskelig å støtte erklæringen

Isak Mathis O. Hætta fra listen fastboende i Norge er en av dem som synes det er vanskelig å gi sin tilslutning til forslaget lagt frem.

– Det spiller ganger ikke det samiske samholdet. Mange samer lever av gruvene, og jeg kan ikke godta forslaget slik det står nå, sier Hætta til oddasat.se.

Veikko Guttorm

Veikko Guttorm fra det finske Sametinget er kritisk til uttalelsen som nå ligger på bordet.

Foto: Nils-Josef Labba / SVT Sápmi

Et stort flertall av medlemmene i dag ser ut til å være bak erklæringen – men foruten Isak Mathis O. Hætta er også Veikko Guttorm fra Finland kritisk.

– Sametinget kan ikke si at visse næringer ikke er velkomne, det finnes gruver som ikke etterlater seg store spor, sa Guttorm fra talerstolen i Umeå.

Ønsker at alle samler seg om en felles erklæring

Jakt- och fiskesamernas Josefina Lundgren Skerk er leder av arbeidsgruppa som jobber med å utforme deklarasjonen. Hun forteller at den nåværende deklarasjonen er en kraftig kritikk av gruveindustrien.

Lundgren Skerk håper konferansen kan samle seg om erklæringen.

– Konsensus er det generelle prinsippet, og det er klart at vi bør være så forenet som mulig. Jeg tror vi vil ha et overveldende flertall for et sterkt dokument, sier hun.