Hopp til innhold

– Mineralstrategien som forsvant

Sametingsrepresentant Vibeke Larsen (Ap) tror ikke det hun kaller NSR sin fraværende mineralstrategi vil gagne det samiske folk.

Vibeke Larsen

Aps parlamentariske leder på Sametinget Vibeke Larsen stiller spørsmål ved om NSR sin manglende mineralstrategi vil gagne det samiske folk.

Foto: Pressebilde

– Jeg tok min munn for full da jeg sa at NSR's mineralstrategi ikke ville gagne det samiske folket. Jeg beklager dette og retter utsagnet til: NSR's manglende mineralstrategi vil ikke gagne det samiske folket, sier Aps parlamentariske leder på Sametinget Vibeke Larsen.

Det store flertallet på Sametinget er enige i at mineralloven må endres slik at samiske rettigheter ivaretas bedre.

Vil sørge for samiske rettigheter

– Men der stopper også enigheten mellom Ap og NSR. Det foreligg et krystallklart nei til minerallovendring fra den blåblå regjeringen. Dermed mener Ap at det fremdeles påligg Sametinget et særlig ansvar for å sørge for å være en forutsigbar og seriøs pådriver for de samiske rettighetene i en stadig mer intensiv nordområdesatsing. Også i forkant av en minerallov vi kan være fornøyd med, sier Larsen.

Hun siterer sametingsrådets forslag til plenumsvedtak:

«Sametinget konstaterer at det er staten som er pliktig til å følge opp folkerettslige forpliktelser. Staten kan ikke fraskrive seg sitt ansvar ved å overlate til private aktører å sikre at folkeretten oppfylles ved planer om tiltak. Sametinget fastslår derfor at det ikke kan gis samtykke til nye tiltak etter mineralloven før loven er endret og fullt ut er i samsvar med folkeretten.»

Larsen mener dette viser at NSR sier absolutt nei til ny mineralvirksomhet før mineralloven er endret.

– Det er godt mulig at NSR har et helt annet repertoar enn jeg har, men jeg greier ikke å tolke dette som noe annet enn et absolutt nei til all ny mineralvirksomhet i samiske områder.

– Som å spille lotto

Ap-politikeren mener at så lenge både politikk og økonomi internasjonaliseres og globaliseres så vil ikke en absolutt nei strategi vinne fram, og antar at strategien til NSR går ut på å ta det samiske folk som gissel i mineralkonflikten mellom Sametinget og myndighetene.

Noe hun mener ikke vil gagne det samiske folk.

– Det er nærmest som om å trekke lodd i håp om å vinne frem. Men bevares, det er mange som spiller lotto i håpet om storgevinsten, og noen vinner sågar også. Håp i politikken er viktig, men om dette er rette strategien for minerallovsendring mener vi er høyst tvilsomt.

Før hun fortsetter:

– Man unnlater også å nevne hvilken strategi man legger opp til for å ivareta samiske rettigheter dersom mineralloven ikke endres og mineralvirksomhet likevel inntar samiske områder. På en måte forespeiler man at sånt ikke kan skje. En utopi som best hører hjemme i en drømmehage.

– Vi bærer risikoen

Larsen mener det man i praksis gjør ved å si nei til å vurdere mineralvirksomhet, er å overlate alle vurderingene av samiske rettigheter og hensyn til profitterende næringslivstopper og kapitalfremmende politikere. Dermed setter Sametinget seg selv på gangen, toer sine hender, og håper at alt faller på plass til slutt, med kanskje en liten protest i sluttspurten.

– Proaktiv politikk på vegne av det samiske samfunnet kan vi i alle fall ikke kalle dette.

Aps parlamentariske leder kritiserer også NSR sitt utspill om å ha dialog med gruveselskapene, og undrer seg over hvilke selskap som vil gå i dialog med Sametinget dersom det uansett sier nei til gruvevirksomhet.

– Å ri prinsipper kan være nyttig og viktig, men da må man passe på at man ikke drar hele sitt folk med seg i fallet! Så mens vi avventer klarvær rundt NSR's egentlige vilje så leverer vi andre lottokupongen, vel vitende om at risikoen bærer vi helt og holdent på egne skuldre, sier Vibeke Larsen avslutningsvis.

Korte nyheter