Hopp til innhold

– Vi sitter ikke på gjerdet

Vibeke Larsen og Arbeiderpartiet har feil fokus, mener Christina Henriksen i NSR, og sier at man må ha tro på eget organ.

Christina Henriksen

Christina Henriksen fra NSR mener det er viktig at man beholder troen på at Sametinget vil få til en endring i mineralloven som sikrer samiske rettigheter, uansett hvem som sitter med regjeringsmakta.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Fokuset må være å jobbe fremover og å endre på mineralloven, og ikke minst å ha tro på å klare det, sier sametingsrepresentant Henriksen.

Hun mener Vibeke Larsen henger seg for mye opp i mineralveilederen – veilederen som Sametinget har laget for å sikre samiske rettigheter i de samiske områdene der det er aktuelt med gruvevirksomhet – og sier at det er feil fokus.

Ønsker et samlet Sameting som støtter opp om lokalsamfunnet

– Mineralveilederen har ikke fungert optimalt, derfor bør et samlet Sameting gå inn for å jobbe fremover mot en ny minerallov.

For minstekravet må, ifølge Henriksen, være at de som bor der det planlegges mineralvirksomhet får vite hva som foregår, i tillegg til å sikre langsiktige planer for hvordan en eventuell mineralindustri skal gagne lokalsamfunnene.

– Det er tross alt vi som skal bo der etter at virksomheten avsluttes, sier Henriksen.

Ingen skal forbigås

Sametinget skal ivareta hele det samiske folks interesser, og Henriksen sier det derfor er det viktig at ingen føler seg forbigått. Sametinget har blant annet inngått en intensjonsavtale med gruveselskapet Nussir ASA uten at berørte reinbeitedistrikt er tatt med som part.

– Det kan umulig være hensikten, at rettighetshavere skal forbigås og dermed føle seg presset av Sametinget.

Larsen mener Sametinget setter selv på gangen

Sametingsrådet har kommet med et forslag til plenumsvedtak til neste plenumssamling, med fire punkter når det gjelder mineralsaker:

 1. Sametinget ber regjeringen raskt ta initiativ til konsultasjoner med sikte på endringer av mineralloven slik at den udiskutabelt er innenfor folkeretten.
 2. Sametinget fastslår derfor at det ikke kan gis samtykke til nye tiltak etter mineralloven før loven er endret og fullt ut er i samsvar med folkeretten.
 3. Oppheve mineralveilederen.
 4. Vurdere å si opp avtaler de nå har med gruveindustrien som følge av mineralveilederen.

Vibeke Larsen mener at det med disse vedtaksforslagene kan virke som at Sametinget setter seg selv på gangen, toer sine hender, og håper at alt faller på plass til slutt, med kanskje en liten protest i sluttspurten.

– Vi må ha tro på våres eget organ

Sametinget må forholde seg til sittende regjering, og må derfor konsultere med dem, og derfor mener Christina Henriksen at det er viktig å jobbe fremover og ha tro på å komme igjennom med det man jobber med.

– Vi sitter absolutt ikke på gjerdet, og vi må ha tro på våres eget organ, og dialogen med de statlige myndigheter.

Henriksen sier at sametingsrådet vil det beste for lokalsamfunnene.

– Vi oppfordrer derfor alle til å støtte opp om det vedtaket som er på bordet, oppfordrer Christina Henriksen avslutningsvis.

Korte nyheter

 • – Netthets truer den samiske ytringsfriheten

  – Det er en trussel mot den samiske ytringsfriheten at noen velger å avstå fra den offentlige debatten.

  Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Jåma sier de ser økende hatytringer og netthets mot samer, og tror mange kvier seg for å delta i debatten som følge av det.

  – Nå er jeg politisk aktiv, så jeg kan på en måte forvente en sånn reaksjon, men jeg tror mange, særlig yngre, ikke deltar i samfunnsdebatten nettopp på grunn av reaksjonene man får, sier hun.

  Loga sámegillii.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat
 • Piera Balto pensjonerer seg

  Piera Balto går nå av med pensjon, etter 33 år i NRK Sápmi. Han har jobbet med mange saker, som også har utviklet det samiske samfunnet.

  Han var blant annet prosjektleder da NRK Sápmi startet med samiske TV-nyheter, Ođđasat, i 2001.

  – Med denne jobben får man være nært det som skjer i samfunnet. I det lange løp har det vært spennende å møte folk, snakke med de og høre hvordan det går, sier Balto.

  Direktør i NRK Sápmi, Johan Ailo Kalstad, sier Balto er viktig for NRK Sápmi.

  – Han har vært med på å bygge denne institusjonen, og har gjort store jobber. Han har vært en grunnmur for samisk språk her. Det som kanskje er aller viktigst, han har hatt stor betydning for arbeidsmiljøet.

  Loga sámegillii.

  Etter 33 år i NRK går Piera Balto av med pensjon, og får endelig tid til andre ting. Som for eksempel joik.
 • Piera Balto manná ealáhahkii

  Piera Balto manná dál ealáhahkii, 33 maŋŋá go álggii bargui NRK Sápmái. Son lea ollu áššiiguin bargan, mat leat ovddidan sámi servvodaga.

  Earret eará lei son prošeaktajođiheaddjin go NRK Sápmi álggahii sámi TV-ođđasiid 2001:s.

  – Dáinna bargguin beasat leat láhka dan mii servvodagas dáhpáhuvvá. Ja dat lea diehttalasge guhkit vuollai mu mielas leamaš miellagiddevaš deaivvadit olbmuiguin, ságastit ja gullat mo manná, dadjá Balto.

  NRK Sámi direktevra, Johan Ailo Kalstad, lohká Balto mávssolažžan NRK Sápmái.

  – Son lea leamaš mielde hukseme dán ásahusa, ja lea stuorra bargguid dáhkan. Son lea leamaš geađgejuolgin sámegiela hárrái dáppe, ja dat mii soaitá leat dat buot deháleamos, sus lea hui stuorra mearkkašupmi leamaš bargobirrasa hárrái.

  Les på norsk.

  Etter 33 år i NRK går Piera Balto av med pensjon, og får endelig tid til andre ting. Som for eksempel joik.