Skuvla sáhttá heaittihuvvot

Bálák suohkan, Nordlánddas, ráhča ekonomalaččat, suohkan ii oaččo elfápmu sisaboađu ovdal go jagi 2020, ja sullii 40 miljovnna ruvnno vuollebáza lea dagahan ahte suohkanis lea ekonomalaš hástalus dál, mii lea sullii 71 miljovnna ruvnno. Vai buorida suohkana ekonomiija, de lea ráđđeolmmái Knut Einar Hanssen geahččaleamen seastit bálvalusfálaldagain maid fállet ássiide. Earret eará sáhttá dat mielddisbuktit ahte Kjeldebotn skuvla, mas leat 16 oahppi, sáhttá heaittihuvvot boahtte jagis.