– Opptil departementet å finne en rettferdig metode

Per-Kristian Foss i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skjønner at professor i jus, Kirsti Strøm Bull setter spørsmål ved legitimiteten i departementets krav om prosentmessig reduksjon.

Per-Kristian Foss

Høyres Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: NRK

– Jeg ser helt klart at prosentvis slakting på ulikt grunnlag. Altså at man behandler likt de som har forholdt seg til reglene og de som ikke har gjort det. At det kan virke urettferdig, sier Foss til NRK.

Men han påpeker at det er opptil Landbruks- og matdepartementet å finne en metode som gjør at de kan oppfylle sitt eget mål.

– Det er ikke slik at Stortinget, eller Riksrevisjonen, som er Stortingets organ, bestemmer måten man gjør det på, påpeker Foss.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ga en innstilling til regjeringen, 24. januar i år, om at tvangstiltak kan bli nødvendig for å få ned reintallet i Finnmark. Landbruks- og matdepartementet har senere vedtatt å gjennomføre en forholdsmessig prosentvis reduksjon.

– Regjeringen har ikke klart målet


Han sier at han tror det er bred enighet om at nedbeiting er et problem. Derfor har Stortinget påpekt at regjeringen har sagt noe som den ikke klarer å holde.

– Valget av virkemidler er opptil regjeringen å velge. Vi har bare påpekt at det ikke er sammenheng mellom målsettingen om en bærekraftig reinstamme, og det som i dag faktisk er tilfelle, sier Stortingsrepresentanten.

– Uttrykk som tvangslakting har ikke vi blandet oss bort i.

Foss sier at Stortinget har påpekt overfor regjeringen at den ikke har klart å oppfylle målet. Da må departementet enten følge målet eller endre det.

Jusprofessor refser myndighetene

Jusprofessor, og hun som ledet utformingen av den nye reindriftsloven, Kirsti Strøm Bull, kom med kritikk til Stortinget og Landbruks- og matdepartementet, fordi hun mener de går fram på en måte som ikke har forankring i loven.

Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2012. Ledet arbeidet med ny reindriftslov. Professor ved Universitetet i Oslo.

Foto: Eirik Furu Baardsen / DNVA

Myndighetene har ikke tatt hensyn til vinterbeitesiidaene, kun felles sommerbeiteområder er lagt til grunn. Det betyr at alle reineiere, både de som har fulgt reglene og de som ikke har gjort det må redusere likt.

– Det er helt galt. Da straffer man de som har lavt reintall. Og premierer de som har høyt reintall, påpeker Strøm Bull.

Hun retter krass kritikk mot prosessen som er satt igang. Den har ikke forankring i loven, og er mangler dermed legitimitet ifølge jusprofessoren.

– Kritikken må rettes til departementet

– Jeg skjønner professorens invending om legitimiteten, at det kan oppleves som urettferdig. Men det er en kritikk hun må rette mot Landbruks- og matdepartementet, sier Per-Kristian Foss.

Stortinget kan gi føringer til departementet.

– Man kan gi føringer, men det har vi ikke gjort. Vi har ikke instruert departementet om hvilke metoder de skal velge.

Foss sier derimot at vedmodigheten Stortinget har gitt overfor regjeringen, ved at reintallmålet ikke er nådd, burde gi statsråden en ekstra dytt.

– Det burde gi statsråden en ekstra dytt, for å komme til forståelse for en rettferdig metode.

Departementet kommenterer ikke


Landbruks- og matdepartementets departementsråd, Leif Forsell, skriver dette i en mail til NRK, til spørsmålet om hva de har å si til jusprofessorens kritikk:

«Professor Kirsti Strøm Bull kommenterer arbeidet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, og hun sier seg uenig i en del elementer i reindriftsloven. Loven er vedtatt av Stortinget. Landbruks- og matdepartementet kan ikke kommentere disse forholdene.»

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum er på vinterferie og var ikke tilgjengelig for kommentar. Arkivbilde.

Foto: Knut Sveen / NRK