NRK Meny
Normal

Skal videotelle tanalaksen

Hvor mange laks svømmer oppover Tanaelva og sideelvene? Dette skal forskere få bedre svar på.

Villaks

Villaks. Illustrasjonsbilde

Foto: Bente Bjercke

Derfor settes det i sommer i gang et nytt prosjekt hvor laksen telles ved hjelp av video.

– Prosjektet omfatter videotelling av laks i Laksjohka og Váljohka, samt utredning av mulighetene for akustisk telling av laks i Valjok med ny teknologi, heter det i en avtale som er gjort mellom Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Arbeidet går inn som en nødvendig del av kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for en bærekraftig forvaltning av Tanavassdraget.

– Fokus for arbeidet vil være å teste ut teknologi som kan innebære et stort framskritt for overvåkning av laksebestandene i Tanavassdraget. Men kjent teknologi vil en kunne validere resultatene av den nye teknologien, heter det i avtalen mellom NINA og direktoratet.

Prosjektperioden strekker seg fra 1. mai til 31. oktober 2015. Kostnaden er på 865.000 kr.