Tok mye laks i Tana-vassdraget

Det ble fisket mer laks, ørret og røye i norske
elver i fjor enn i det foregående året.

Ill.foto: Laksefiske
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det ble fisket mer laks, ørret og røye i norske elver i fjor enn i det foregående året. I alt ble det fisket 503 tonn.

Det er 57 tonn, eller 13 prosent mer enn året før.

I tillegg ble 91 tonn fanget og sluppet levende ut igjen, viser tall fra
Statistisk sentralbyrå.

Stor økning i Tana

Fangsten økte i de fleste fylkene. Økningen var størst i
Finnmark og Troms, med henholdsvis 38 tonn og 10 tonn.
Størst nedgang hadde Buskerud og Møre og Romsdal.

Tana var det viktigste fiskevassdraget i fjor, med en samlet
fangst på 51,1 tonn. Det er 12,5 tonn mer enn i 2011. Deretter
fulgte Gaularvassadraget og Altavassdraget.

Fisken fordeler seg på 448 tonn laks og 55 tonn sjøørret og
sjørøye. Sammenlignet med året før er det en økning på 14
prosent for laks og 7 prosent for de to andre fiskeslagene.

Slapp mange fisk

Det ble fisket og satt levende ut igjen 25.600 fisker, fordelt
på 18.600 laks og 7.000 sjøørret og sjørøye. Tilsvarende tall
for 2011 var 14.300 laks og 7.100 sjøørret og sjørøye.

Gaula og Orkla var de viktigste vassdragene for dette fisket i 2012, med
1.460 og 930 fisker.

(NTB)