Normal

Skal kjempe for småskoler

Sametingsrådet skal jobbe for å sikre at skoler i små bygdesamfunn i samiske områder ikke blir lagt ned

Sametinget

Sametinget

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars (Árja)

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Sametinget vil gå i dialog med Regjeringen med det målet å sikre opprettholdelse av et skoletilbud i små bygdesamfunn slik som i Musken i Tysfjord og andre kommuner med samiske grendeskoler, sier Sametingets visepresident Laila Susanne Vars.

Sametingsrådet vil arbeide for at det etableres særskilte bevilgninger over statsbudsjettet for opprettholdelse av grendeskolene i de samiske områdene, da mange grendeskoler til stadighet trues med nedleggelse på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

– Disse bevilgningene må gå over statsbudsjettet siden Sametinget ikke har midler som kan gis til de nedleggingstruede skolene, sier Vars.

– Livsnerven i mindre bygdesamfunn

Musken skole

Musken skole

Foto: Mona Gingstad / NRK

Vars sier at skolene er selve livsnerven i mindre bygdesamfunn. Hun frykter at dersom skolene legges ned, vil det medføre fraflytting fra livskraftige samiske samfunn, noe som er en trussel mot hele den samiske kulturen i området.

Odd Johnsen er en av foreldrene i Musken i Tysfjord som holder barna sine borte fra skolen siden barna ikke får gå på skolen i Musken, men må reise over fjorden til Drag skole hver dag. Johnsen er glad for at Sametinget vil jobbe for at skolen deres og andre småskoler skal bestå.

– Jeg tror at Sametinget kan hjelpe oss med å bevare skolen, sier Johnsen.

– Trues med nedleggelse hvert år

Visepresidenten sier at det er det aller viktigste at barn får lov til å gå på skole på sin hjemplass og at Sametinget kan ikke glemme at det er barnas oppvekstvilkår som er det viktigste.

– Hvis barna skal ha en trygg oppvekst og ha en god skolehverdag, må de få lov til å gå på skolen på sin hjemplass, sier Vars.

– Tar opp med Regjeringen

Hun sier at Musken skole er et spesielt tilfelle siden den ligger i lulesamisk område hvor det lulesamiske språket er utrydningstruet.

Sametingsrådet vil arbeide politisk for å bedre rammebetingelsene for distriktskommunenes økonomi slik at kommunenes dårlige økonomi ikke skal true grendeskoler som gir opplæringstilbud i og på samisk.

– Jeg kommer til å ta denne saken opp med Regjeringen og med kunnskapsminister Kristin Halvorsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, sier Vars.

Hun legger til at dette er et område hvor man må få istand strakstiltak for å sikre barna en god og trygg oppvekst og fremtiden for de minste skolene.