NRK Meny
Normal

Sjøsamiske fiskeristrategier

Sametingsrådet inviterer til folkemøte i Storkorsnes i Altafjord den 13. mai.

Silje Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka ønsker velkommen

Foto: Mette Ballovara / NRK

Møtet er en oppfølging av seminaret ”Mot en samisk fiskerisiida?” som ble holdt 3. desember 2013 i Sametinget.

-– Målsetting er å få innspill og diskusjon på områder som er viktig for strategiutforming når det gjelder å bevare og utvikle bosetting, næring, språk og kulturell utvikling og vekst i sjøsamisk områder, forklarer rådsmedlem Silje Karine Muotka.

Der skal blant annet flere personer holde foredrag, blant annet Steinar Pedersen, Geir Tommy Pedersen, Torvald Falch, Trond Einar Olaussen, Torulf Olsen.