Sjøsamisk organisasjon mener FeFo-direktøren må gå

Finnmarkseiendommens direktørs råd om å si ja til gruve, får både sjøsamiske Bivdi og sametingsråd til å se rødt.

Torulf Olsen

SINT: Den sjøsamiske organisasjonen Bivdis leder, Torulf Olsen, sier at FeFos direktør ikke kan drive politikk i sin stilling. Og reagerer kraftig på at Finnmarkseiendommen ikke følger folket i fylket.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Å velge og sette til side Sametingets, og ikke minst vår holdning i saken er tragikomisk, tordner Bivdis leder Torulf Olsen.

Olsen er provosert over at Finnmarkseiendommens (FeFo) direktør Jan Olli bruker sjøsamiske interesser som argument for ja til kobbergruven Nussir.

– Sjøsamisk næringsvirksomhet vil lide av at gruveavfall dumpes i sjø. Så når han tar til ordet for at de sjøsamiske interessene har alt å vinne på dette, da er provokasjonen stor.

– Politisk utspill

Han mener dette tyder på at direktøren driver politikk.

– Dette forteller meg alt om at dette er et rent politisk utspill fra en direktør, som jeg trodde skulle kunne være upolitisk, sier Torulf Olsen.

Han setter spørsmålstegn ved FeFo-direktørens skikkethet.

– Her må arbeidsgiverne, Sametinget og Finnmark fylkeskommune, kalle direktøren inn på teppet. Om han ser helt bort ifra flertallet i Finnmarks nei til Nussir, så er han ikke skikket til å være direktør, mener Olsen.

FeFo: – Dette er i henhold til Finnmarksloven

Selskapet Nussir har i årevis jobbet for å få konsesjon til å drive kobbergruve i Kvalsund i Finnmark. Gruveavfallet skal deponeres i fjorden.

Fortsatt er ikke konsesjonen klar, men ligger til høring.

Det er i forbindelse med denne høringen at Finnmarkseiendommen kommer med uttalelsen.

Direktør Jan Olli forstår at det er reaksjoner på FeFos uttalelser.

– Jeg skjønner at det mange reagerer, men vi kommer med denne anbefalingen i henhold til Finnmarksloven, sier Olli.

FeFo-direktør Jan Olli foran Finnmarkskart

HELHETLIG VURDERING: FeFos direktør, Jan Olli, sier at FeFo må se alle interessene under et, og på grunnlag av det gjør det som er til det beste for både Finnmark og den samiske befolkningen.

Foto: Tanja Norbye / NRK

Han sier at administrasjonen til FeFo har vurdert samfunnsinteressene i fylket og i Kvalsund kommune, men også de samiske interessene.

– Under samiske interesser hører reindrifta og det samiske samfunnet i Kvalsund. Og det er med det til grunn at vi er positive til Nussirs gruvedrift.

Når det kommer til deponering av gruveavfall i fjorden, så sier han at dette er noe som ikke blir berørt i vurderingen i denne omgang.

– Om det skal være mulig for at samisk kultur og språk å overleve i Kvalsund, så må man ha bosetting her. Vi skjønner innsigelsene, men vi må se på helheten i det, og veie alle interessene opp mot hverandre, forklarer FeFo-direktør Jan Olli.

Sametinget

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) synes det er svært merkelig at FeFo-direktøren i denne saken går ut offentlig om hva han mener.

– Det er ikke direktørens ansvar å mene noe i denne saken, det er jo styret som tar beslutning i saken, så det er merkelig at han går ut i media før styret har behandlet saken, sier sametingsråd Fjellgren.

Hun mener at forslaget til direktøren ikke holder faglig mål, all den tid samiske instanser har sagt nei til gruven.

– Jeg synes det er rart at FeFos direktør sier at han vet bedre enn Sametinget hva som er best for samisk språk og kultur.

Fjellgren sier at Sametinget nå forventer at styremedlemmene til Sametinget følger Sametingets innstilling, og går imot direktørens forslag.

Inger Eline Eriksen Fjellgren

– IKKE DIREKTØRENS JOBB: Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) undrer seg over at direktøren går offentlig ut med sin innstilling i saken, og at han dermed har misforstått sin jobb.

Foto: Frode Grønmo / NRK