Foreslår tre endringer til vårjakta i Kautokeino

Kautokeino kommune og Samisk fangst- og utmarksforening har i dag møte med Miljøverndepartementet for å få til en bedre ordning på vårjakta på ender i Kautokeino.

Ender

Andejegere i Kautokeino vil endre dagens ordning på vårjakt på ender.

Foto: Privat

Kautokeino kommune og Samisk fangst- og utmarksforening har tre forslag på endringer til dagens ordning. Jegerne er ikke fornøyd med ordningene som var i år.

Tre endringsforslag

Ordfører Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta foreslår endringer i vårjakta på ender i Kautokeino.

Foto: Liv Inger Somby

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta sier at jegerne ikke er fornøyd med dagens jakt.

- Jegerne vil ha flere områder hvor vårjakta skal gjennomføres, sier Hætta. Vi foreslår også at man øker kvota på ender, samt at jakttida endres slik at det harmonerer med ismeltinga i elver og vann, sier Hætta.

Det har også vært misnøye med hva slags ender man får lov å felle, så vi foreslår at man får felle samme arter ender under vårjakta som under høstjakta. Når det gjelder kvota på ender, så er den for lav. Dagens ordninge gir lov å felle 150 ender, dette må økes sier Klemet Erland Hætta.

Forhandling med departementet

Idag møtes Kautokeino kommune, Samisk fangst- og utmarksforening og departementet for å diskutere vårjakta i Kautokeino.

- Jeg har snakket med statssekretær i Miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde og det virker som han har forsåelse for at vi ønsker endringer til vårjakta i Kautokeino, sier ordfører Klemet Erland Hætta.

Hør intervju med ordfører i Kautokeino: