NRK Meny
Normal

Samlet reindrift mot vindmøller i Bindal

Norske reindriftssamers Landsforbund (NRL) står sammen mot en vindmøllepark i Bindal. Olje- og energidepartementet vurderer om parken strider med folkeretten.

Vindmøller i Bindal

Slik vil det antekelig se ut, dersom det blir vindmøller i Bindal i Nordland.

Foto: Fred. Olsen Renewables AS

– Det er ikke nødvendig å legge vindmølleparken inn i reinbeiteområde. Det er et svært prosjekt, og da kommer det en ordentlig vei, og vi vet at infrastruktur fører med seg ytterligere inngrep, sier nestleder i NRL, Per John Anti.

Olje- og energidepartementet besøkte onsdag Bindal kommune. Det handlet om Kalvavatnan-området, der Fred. Olsen Renewables AS planlegger å bygge 66 vindmøller.

Opp til departementene

Fra departementet møtte ansvarlig for vassdrags- og energirett, Per Håkon Høisveen for å høre begge parter i saken.

Tidligere har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt konsesjon til bygging av vindmølleparken.

Nå er det opp til departementene om det blir vindmøllepark eller ikke.

Når vil det komme en avgjørelse i saken?

– Det kan vi ikke si noe om nå. Dette er en sak som berører klima- og miljødepartementet og landbruks og matdepartementet, så vi må ta den tiden vi trenger. Så det får vi komme tilbake til utover høsten, svarer Høisveen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Per John Anti (t.v.) og Per Håkon Høisveen (t.h.)

Nestleder i NRL, Per John Anti (t.v.), leverte på onsdag en felles uttalelse fra reindriften til ansvarlig for vassdrags- og energirett Per Håkon Høisveen (t.h.) i Olje- og energidepartementet.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Han legger til at de i Olje- og energidepartementet vil vurdere om vindmølleparken vil stride mot folkeretten, slik reineierne i området mener.

Frykter de må slutte

Vindmølleparken kan være slutten for reindrifta mener de berørte i reinbeitedistrikt Voengelh-Njaarke (Vestre Namdal) og Åarjel-Njaarke (Kappfjell/Bindal), og har derfor gått sterkt i mot vindmølleplanene.

De har en samlet uttalelse fra NRL i ryggen. Der reineiernes største organisasjon samlet har gått inn for å si nei til vindmølleprosjektet.