Hopp til innhold

Sentrale samer har meldt seg ut av Ap: – Fosen var dråpen for veldig mange

Flere sentrale folkevalgte i Arbeiderpartiet har meldt seg ut den siste tida. Skam over partiets politikk trekkes frem som en av grunnene.

Ramona Linea Kappfjell

Ramona Linnea Kappfjell Sørfjell meldte seg ut av partiet da hun følte på skam.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Loga sámegillii.

Oppdatert 13.06.2024: NRK omtalte først at fem personer har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Det riktige er fire. John Tor Gaup har ikke meldt seg ut av partiet. NRK beklager.

– Jeg har skammet meg over medlemskapet mitt, egentlig.

Det sier Ramona Kappfjell Sørfjell. Hun sto på fjerdeplass på lista til Ap i sørsamisk valgkrets ved Sametingsvalget i 2021.

Hun har vært medlem siden 2020. De fire årene har hun hatt dårlig samvittighet og skammet seg.

For en måned siden var også Fremskrittspartiet større enn Arbeiderpartiet på denne målingen.

– Hendene knyttet bak ryggen

Sørfjell er en av minst fire sentrale Arbeiderparti-medlemmer på Sametinget som har meldt seg ut av partiet den siste tida.

Alle de fire stilte til valg for Ap i 2021, og sto høyt på valglistene. Se hvem de er nederst i saken.

Hun angret raskt på at hun meldte seg inn i partiet i det hele tatt.

Det er fordi hun synes partiet har tråkket over streken i samiske saker helt siden hun meldte seg inn.

– Det samiske har blitt satt helt til side i det partiet, og først etter Fosen-saken har de skjønt at «kanskje de der samene har noe vettugt å si?», sier hun.

Melkøya utenfor Hammerfest
Ole BergRusten / NTB

Melkøya skal elektrifiseres

Gassanlegget på Melkøya skal elektrifiseres. Det vil si at man skal slutte å bruke fossilt brennstoff for å drifte anlegget, men heller hente elektrisitet fra land i Finnmark.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.
Ole BergRusten / NTB

Blandede reaksjoner

Regjeringa la frem nyheten som en gladsak i forbindelse med valgkampen i 2023, men nyheten ble, mildt sagt, lunkent mottatt fra samisk hold og store deler av Finnmarks befolkning.

Melkøya i Hammerfest
Ole BergRusten / NTB

Hvorfor elektrifiseres Melkøya?

Det er fordi at for å kunne bruke elektrisitet fra land for å drifte Melkøya-anlegget, må det bygges ut både kraftlinjer og vindturbiner i Finnmark, og mange i fylket har reagert negativt.

Sørfjell synes ikke Arbeiderpartiet burde være på Sametinget.

– For de styrer dessverre politikken ovenfra og ned. På Sametinget gjør man sitt beste, men med hendene knyttet bak ryggen på en måte.

Arbeiderpartiet har det siste året slitt på målinger og i valg, både nasjonalt og lokalt.

Også på Sametinget har den tidligere bautaen i samepolitikken hatt bedre tider.

Mona Solbakk samepolitisk kommentator NRK

Et alvorlig faresignal for Ap

Fem toneangivende politikere melder seg ut av Arbeiderpartiet. Leder for Aps samepolitiske råd har selv vurdert å melde seg ut. Partiets parlamentariske leder på Sametinget mener Ap må endre politikken.

Folkevalgte forlater partiet og sentrale tillitsvalgte har ikke tro på Arbeiderpartiets politikk.

Det store spørsmålet nå er:
Vil sametingsvelgerne stemme på et parti som spriker i alle retninger?

Sametingsrepresentanten Ronny Wilhelmsen på talerstolen torsdag kveld.

Stor makt på Sametinget

Arbeiderpartiet har hatt stor oppslutning blant velgerne fra første sametingsvalg i 1989.

Makta og president-tittelen på tinget har vekslet mellom Ap og Norske samers riksforbund (NSR).

Ved valget i 2021 ble det en endring: Nordkalottfolket ble det nest største partiet, mens Ap ble det tredje største parti.

Nå står Ap i fare for miste støtten ytterligere.

Hvorfor? Sveip videre

Hvorfor mister Ap støtten?

1. Enighet på Sametinget
Ap og NSR har vært de største politiske motstanderne på Sametinget. Men over tid har disse to partiene nærmet seg hverandre og det har blitt vanskeligere å skille mellom de.

2. Uenighet med eget parti
Ap på Sametinget er uenig med Ap sentralt i store samepolitiske saker som Fosen-saken og elektrifisering av Melkøya.

3. Nasjonal oppslutning påvirker
Erfaringen er at partienes nasjonale oppslutning også påvirker oppslutningen på Sametinget. Ap har nå historisk lav oppslutning nasjonalt.

Vil Arbeiderpartiet havne i skyggen av NSR og Nordkalottfolket?
Sveip videre

I skyggen av NSR og Nordkalottfolket

Neste år er det sametingsvalg. Da vil valget mest sannsynlig stå mellom NSR og Nordkalottfolket: Skal Silje Karine Muotka eller Toril Bakken Kåven styre Sametinget?

Disse partiene er hovedmotstandere, og har svært ulike syn på flere sentrale saker som reindrift.

Arbeiderpartiet kan havne i skyggen av NSR og Nordkalottfolket.

Om Ap skal kunne hevde seg i kampen om velgerne, må det skje noen drastiske endringer. Ap må bli et tydelig politisk alternativ, som viser at de skiller seg fra NSR og Nordkalottfolket.

Sametingsvalget 2025 kan bli et av de mørkeste i Aps historie.

Melkøya-saken: Vurderer å saksøke staten

Silje Karine Muotka

Melkøya og Fosen

Leder for samepolitisk råd i Arbeiderpartiet, Fransisca Kappfjell Herbst, tror en stor del av grunnen til at folk føler på en større avstand til Arbeiderpartiet fra samisk hold, er Melkøya- og Fosen-saken.

Fransisca Kappfjell Herbst

Leder i samepolitisk råd i Arbeiderpartiet, Fransisca Kappfjell Herbst.

Foto: Are Bjørgen / Privat

– Man kan si at Fosen og demonstrasjonene var dråpen for veldig mange, tror Kappfjell Herbst.

Hun tror heller ikke Melkøya-saken har fremmet partiets samiske del.

– Timinga var elendig. Dette var før Fosen-saken var avklart, og det var et sånt tillitsbrudd i befolkninga. Man sier man skal bygge ut mer kraft, men vi har jo erfaring fra hvordan det har blitt gjort tidligere, sier hun.

Hun utdyper:

– Fosen, Øyfjellet, andre kraftutbygginger i Finnmark og Troms har blitt gjennomført uten at man har tatt hensyn til den lokale befolkninga. Uten at man har tatt et godt nok hensyn til reindrift og til andre interesser. Så har man bare peisa på og bygga ut likevel, og så har det blitt stor misnøye med det.

Mona Solbakk samepolitisk kommentator NRK

Løsning i Fosen-saken

Nå har alle parter i Fosen-saken signert avtaler, og dermed bør saken være løst.

Nord-Fosen siida og vindkraftselskapet Roan vind er de siste berørte parter som har kommet til enighet.

Tidligere har Sør-Fosen siida inngått avtale med Fosen vind.

Selv om Fosen-aksjonister uttrykker misnøye, så er ikke de direkte berørt av saken og deres mening har derfor liten betydning.

Sveip videre

Mona Solbakk samepolitisk kommentator NRK

Reindrifta må få fortsette

Helt sentralt er at samene på Fosen kan fortsette med tradisjonell reindrift i området. Det er reindrift som kulturutøvelse som er beskyttet av menneskerettighetene.

Avtalen sikrer at Nord-Fosen siida skal kunne drive med reindrift i framtida ved å få tildelt tilleggsbeite. Slik vil de kunne fortsatt drive med reindrift uten å rive vindturbiner.

En avtale kun med økonomisk kompensasjon ville ikke vært mulig å inngå.

Mona Solbakk samepolitisk kommentator NRK

Svekket tillit til myndighetene

Fosen-saken har ført til svekka tillit mellom samer og norske myndigheter. Noe også sannhets- og forsoningskommisjonen slo fast.

Dialogen mellom Sametinget og Regjeringen har antakelig aldri vært dårligere enn det den har vært det siste året.

Bindende avtaler og løsning i Fosen-saken, gir på nytt håp om bedre dialog og at arbeidet med å bygge opp tillit igjen kan begynnes.

Nå er det opp til statsminister Jonas Gahr Støre og sametingspresident Silje Karine Muotka å sikre en god dialog, og at noe slikt ikke skjer igjen.

– Når tilliten er så svekka på akkurat de punktene, da er det vanskelig for folk å kjøpe at det skal bli bra fremover, sier hun.

Leder for samepolitisk råd har ikke tall på hvor mange samer som har meldt seg ut av partiet. Partiet har nemlig ikke mulighet til å holde tall på folkegrupper i partiet.

– Det er én eller to per liste, men vi vet at det er flere, sier Kappfjell Herbst. Hun mistenker også at det er flere som har latt være å betale medlemskapet og forlatt partiet i stillhet.

– Har du forståelse for utmeldingene?

– Ja, fordi jeg har jo vurdert det sjøl. Etter det forrige valget, så var jeg på nippet.

Hun sier hun var en av de få som måtte ofre all fritid for å drive valgkamp. Kappfjell Herbst mener det var for lite vilje fra partiet sentralt til å hjelpe samepolitisk råd med valget.

– Det var noe som sviktet i samarbeidet mellom samepolitisk råd og det øvrige partiet, sier hun.

Les også Støre: – Forstår at mange kaller det en krise

Ikke ondskapsfulle

Hun var også veldig skuffet over partifellenes oppfølging av Fosen-dommen.

– Det ikke ble fulgt opp på en skikkelig måte med en gang. Vi var skuffa allerede før dommen kom også, for så vidt. Så det var på tide at de i det minste forsto alvoret da demonstrasjonene kom.

Likevel er det ikke bare dystert i samisk Ap-land.

Kappfjell Herbst synes det er fantastisk at samepolitisk råd har selvråderett og kan mene noe annet enn resten av partiet.

– De medlemmene som er igjen er jo ikke ondskapsfulle mennesker som vil det samiske samfunnet vondt. Tvert imot har vi igjen fått tro på partiet.

Hun forteller at etter Fosen-saken har partiet sentralt fått en oppvåkning i forhold til samiske saker, og at det samepolitiske rådet er på vei til å bli en integrert del av storpartiet.

Ronny Wilhelmsen er parlamentarisk leder for Ap på Sametinget. Han er ikke glad for utmeldingene;

Brynjar Andersen Saus (t.v.) og Ronny Wilhelmsen

En av de utmeldte, Brynjar Andersen Saus sammen med leder for sametingsgruppa i Arbeiderpartiet, Ronny Wilhelmsen. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Arbeiderpartiet

– Men jeg har stor respekt for enkeltindividets rett til å avgjøre slikt selv, og det må vi godta, sier han.

– Men nå blir det vår oppgave å være tydelig i opposisjon på Sametinget, og så jobber vi med å styrke rekrutteringa gjennom AUF, sier Ap-politikeren.

– Vanskelige debatter

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng svarer på kritikken, og er enig med Fransisca Kappfjell Herbst om at det skjer fremskritt i partiet.

Arbeiderpartiet er og skal være et bredt og inkluderende parti, og vi jobber hele tiden for at vi fortsatt skal være den ledende kraften i det samepolitiske arbeidet i Norge. Vi har derfor hatt fokus på å styrke kontakten med det samiske miljøet, skriver partisekretæren i en e-post til NRK.

Ap-sekretær Kjersti Stenseng

Partisekretær Kjersti Stenseng sier at partiet har satt i gang flere tiltak.

Foto: Mats Rønning / NRK

Ifølge partisekretæren har partiet satt i gang en rekke tiltak som skal gjøre at samepolitisk råd er en naturlig del av partiet.

Vi har etablert flere møtepunkter med sametingsgruppa og samepolitisk råd i Arbeiderpartiet, og samepolitisk råd har fått plass i landsstyret. Så har vi har satt ned et utvalg som skal jobbe med rekruttering og aktivitet, for å nevne noe, sier Stenseng.

Det er blitt fattet beslutninger som jeg vet at våre samiske tillitsvalgte har vært imot. Arbeiderpartiet skal våge å ta vanskelige debatter og ha stor takhøyde for ulike syn, men vedtak må fattes og vi må gå videre sammen.

Partisekretæren forteller at de klargjør seg til nye valg, og at partiet arbeider for å utvikle partiprogrammene for kommende sametings- og stortingsperiode.

Les også Vil bygge kraftlinje til Melkøya: Lener seg på uferdig forskning

Den nye kraftlinja i Finnmark går blant annet over Sennalandet, og følger traséen til den gamle kraftlinja med mindre kapasitet.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan