Samiske helsetopper trekker seg i protest

Overlege Knut Johnsen ved Spesialistlegesenteret i Karasjok og SANKS-leder Gunn Heatta har begge trukket seg fra arbeidet med Samisk helsepark.

Knut Johnsen og Gunn Heatta

TREKKER SEG: Overlege Knut Johnsen og SANKS-leder Gunn Heatta er misfornøyde med hvordan Samisk helsepark skal bli.

Foto: Dan Robert Larsen og Carl-Gøran Larsson / NRK

Årsaken er manglende tillit til Finnmarkssykehusets planer og prosjektledelse.

Finnmarkssykehuset vedtok endelige planer for etableringen av en Samisk helsepark i Karasjok i april i år.

Vedtaket innebar en betydelig endring og reduksjon av det som tidligere har vært planene og ambisjonene for helseparken.

Arkitektskisse av Samisk Helsepark

En arkitektskisse av Samisk helsepark.

Foto: Skjermdump

Trekker seg med øyeblikkelig virkning

De to viktigste elementene i planene om en framtidig Samisk helsepark har vært Samisk spesialistlegesenter og Samisk nasjonalt kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS).

Representantene for disse institusjonene velger nå å trekke seg fra prosjektet med øyeblikkelig virkning.

– Jeg opplever at vi er ført bak lyset, sett i forhold til tidligere diskusjoner og vedtak angående Samisk Helsepark. Modellen var at de faste spesialistene i Karasjok til en viss grad ambulerer ut fra Karasjok og til sykehusene, ikke omvendt.

Det skriver overlege Knut Johnsen ved Spesialistlegesenteret i Karasjok i brev til Finnmarkssykehuset der han redegjør for årsakene til at han trekker seg fra det videre arbeidet.

– Vil ikke være «samisk alibi»

Gunn Heatta, leder for Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS), deler Johnsens kritikk, og opplever hun er gitt rollen som et «samisk alibi» for et prosjekt som hun frykter bare er samisk i navnet.

I sitt brev til Finnmarkssykehuset kritiserer hun gjennomføringen av prosjektet, og mener Finnmarkssykehuset har vært uvillig til å lytte til medisinske fagmiljøer i det samiske samfunnet.

– Vi var maktesløse og prisgitt et foretak som ikke respekterte samisk medvirkning i å utforme helsetilbud til egen befolkning. Det er med tungt hjerte jeg nå har bestemt meg for at jeg ikke vil ha noe som helst mer med dette byggeprosjektet å gjøre så lenge det styres fra Finnmarkssykehuset.

Etterlyser Helse Nord

På samme dato som overlege Knut Johnsen orienterte om at han trakk seg fra arbeidet med Samisk helsepark, skriver administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord på helseforetakets nettside (ekstern lenke):

– Vi har et særlig nasjonalt ansvar for helsetjenester til samer. Ansvaret omfatter også forskning.

Både Johnsen og Heatta etterlyser nå et sterkere engasjement fra Helse Nord for å gjenopprette tilliten til prosjekt med Samisk helsepark.

Uenigheten i prosjektet omfatter både samarbeidsklima og reelt innhold og ressursbruk i den framtidige helseparken.

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord henviser til Finnmarkssykehuset for kommentarer.

NRK Sápmi har ikke lyktes å få kommentar fra administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset.