Samisk Helsepark nå vedtatt – men mottas med bismak

Samisk Helsepark er nå vedtatt av Finnmarkssykehuset. Samiske fagpersoner mener hverken det foreslåtte bygget eller arbeidsforholdene holder mål, i forhold til det de mener var det opprinnelige formålet med helseparken.

Prosjektleder for Samisk Helsepark Espen Suhr viser bygningsplan

LAGT FRAM FOR STYRET: Prosjektleder for byggingen av Samisk Helsepark, Espen Suhr, la på onsdag fram planene for ny helsepark for samiske pasienter og helsearbeidere.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Fra å være første prioritet i investeringsplanen er Samisk Helsepark nå sist, forteller leder for Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS), Gunn Heatta.

Ifølge henne og Samisk legeforening var opprinnelig plan at Samisk Helsepark skulle være ferdig før både det nye sykehuset i Kirkenes, og oppgraderingene av sykehuset i Hammerfest, samt opprustningen av helsesenteret i Alta.

Helse Nord bevilget øremerkede midler til helseparken i 2011.

På onsdag gikk styret i Finnmarkssykehuset inn for forslaget til Samisk Helsepark slik det ligger i dag.

Styreleder for Finnmarkssykehuset Harald Larssen utenfor SANKS

– GLEDENS DAG: Styreleder for Finnmarkssykehuset, Harald Larssen, sier det er en gledens dag at man endelig har fått fortgang i opprettelsen av Samisk Helsepark, som også var den første saken som ble tatt opp i styret med han som leder.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det her blir et løft for samiske pasienter, og det er på sin plass. Det har tatt lengre tid enn det man hadde sett for seg, men nå er det på et riktig spor, og nå er vi opptatt av å få gjennomført dette her, sier styreleder for Finnmarkssykehuset, Harald Larssen til NRK.

Ingen nye spesialister

Formålet med Samisk Helsepark er å samlokalisere spesialisthelsetjenester for hele den samiske befolkningen i Norge, men også å gi tilbud til samiske pasienter fra Sverige og Finland.

Ved å samle kompetansen på et sted er målet å heve kompetansen, og å gjøre det til en attraktiv arbeidsplass for spesialister.

Den samiske legeforeningen har ved flere anledninger tatt til ordet for at Samisk Helsepark bør være direkte underlagt Helse Nord, slik Finnmarkssykehuset er.

Dette for å sikre at det rekrutteres spesialister til helseparken.

Sykehuset har bestemt at spesialistlegesenteret i Karasjok vil flytte inn i lokalene, men gir derimot ikke noen lovnader om å øke antall spesialister.

– Fullstendig galt

Dette er noe som SANKS-lederen har bitt seg merke i.

– I dokumentene står det ikke skal være noen nye spesialister i Karasjok, de skal i stedet jobbe i Hammerfest og ambulere til Karasjok, forteller Gunn Heatta.

Gunn Heatta, leder for Samisk nasjonal kompetansjetjeneste

FORUNDRET: Leder i SANKS, Gunn Heatta, mener det er svært rart at spesialister som jobber for Samisk Helsepark skal måtte ambulere fra Hammerfest til Karasjok i stedet for motsatt.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Hun lurer på hvordan sykehuset skal klare å rekruttere samisktalende spesialister til disse stillingene, og hun legger til at det allerede er flere samisktalende spesialistleger som har vist interesserte for å jobbe i den nye helseparken i Karasjok.

– Jeg synes det er fullstendig galt at spesialistene skal jobbe i Hammerfest, for så å ambulere til Karasjok, når det er snakk om spesialister som skal jobbe for Samisk Helsepark, mener Heatta, og spør retorisk:

– Ville det ikke vært mye bedre at de jobbet i Karasjok, for så å ambulere til Hammerfest?

– Innenfor rammene

I et ikke offentlig arbeidsnotat, NRK har fått innsyn i, kommer det frem at spesialistlegesenteret i Karasjok skal ha mistet to faste spesialiststillinger, som dermed ikke vil være i Samisk Helsepark bygget.

Styreleder i Finnmarkssykehuset, Harald Larssen, sier at de er opptatt av at Samisk Helsepark skal ha et godt tilbud.

Om hvorfor sykehuset har valgt at spesialister skal ambulere fra Hammerfest til Karasjok, og ikke motsatt, sier han følgende:

– Det er vel både en kombinasjon av faste stillinger og ambuleringer, men sånne ting kan jo endres, så det trenger ikke å være sånn inn i evigheten.

Har man redusert de opprinnelige planene for Samisk Helsepark fra 2012, i forhold til i dag?

– Jeg kjenner ikke detaljene på hvordan det var i 2012, men vi har jo en ramme som vi er tildelt ifra Helse Nord, og vi har et oppdrag fra Helse Nord, og med de vedtakene vi har gjort, så holder vi oss innenfor rammene, og vi oppfyller de oppgavene som vi skal, svarer Larssen.

Styrelederen legger til at man skulle ønske seg at det i slike prosesser var noe mer, både når det gjelder innhold og størrelse.

– Men det får ikke vi til med de rammebetingelsene, som vi har. Men vi er også opptatt av å bygge på bygget nå på en tomt, som gjør at man kan utbygge etter hvert, dersom det blir behov for å utvide tilbudet, sier styreleder Harald Larssen.

Dette skal Samisk Helsepark inneholde

  • Eksisterende somatisk (fysisk behandling, journ.anm.) virksomhet i Karasjok.
  • LMS-tilbud til den samiske pasienten
  • Geriatrisk tilbud til den samiske pasienten, med oppbygging av geriatrisk kompetanse og geriatrisk team.
  • Arealer til ytterligere en indremedisiner og økt ambulering for øyespesialist og andre spesialiteter.
  • Fleksible arealer.
  • Sambruk av arealer på tvers av klinikker.
  • Arealer til APAT (ambulerende psykiatrisk akutt team) og VPP (Voksenpsykiatrisk poliklinikk). Flyttes fra Lakselv til Karasjok, justert for arealer som opprettholdes i Lakselv.
  • Her kan du lese det vedtatte forslaget
Arkitektskisse av Samisk Helsepark

SKISSE: Slik kan Samisk Helsepark bli seende ut, bildet er fra Finnmarkssykehusets Idé- og konseptrapport. Samisk Helsepark vil være underlagt Finnmarkssykehuset, og bygningen skal settes opp i Karasjok, i tilknytning til Finnmarksklinikken.

Foto: Skjermdump