Samisk råd i Sør-Varanger

Formannskapet i Sør-Varanger kommune har besluttet å opprette et samisk råd. Formålet er å styrke nord- og skoltesamisk språk, kultur og identitet. Rådet skal være rådgivende for kommunen i saker av betydning for den samiske befolkningen. Rådet skal også fungere som komité for feiringen av den samiske nasjonaldagen 6. februar.