Sápmi, du eallin lea boazu...?

Sámi lávlagiin leat dávjá sámi symbolat, nu go boazu, eatnamat, čázit ja Sápmi. Man birra lávlut mii dávjjimus...?

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ráhkisvuohta = nr. 1

Ráhkisvuohta lea eahpitkeahttá dat man birra lávlojuvvo buot eanemus. Miehtá máilmmi. Dat lea ráhkisvuohta nubbái, mánáide, váhnemiidda ja nu ain. Muhto sápmelaš orru goit ráhkisteame maiddái eará go dušše dieid. Luo-Mus Máilbmi lea dutkan man birra sápmelaš lávlu.

Boazu, eatnamat, čázit ja sápmi

Dá leat njeallje ášši mat gávdnojit máŋgga lávllanamas. "Du eallin lea boazu", "Sámi eatnan duoddarat", "Jávrráš riehpu" ja "Sáme politihkkár". Dieid šuoŋaid mii leat máŋgii gullan. Ja jus geahččá viidáset, de gávdná ollu šuoŋaid main leat bohccot, eatnamat, čázit ja sápmi/sámi namuhuvvon.

Sihke luđiin ja lávlagiin leat sihke bohccot, eatnamat, čázit ja sápmi namuhuvvon. Muhto, man birra mii lávlut ja juoigat dávjjimusat?

Gula dás maid Luo-Mus Máilmmi eahpeformálalaš iskadeapmi čájeha: Luo-Mus Máilmmi lávllanamma-gilvu

Manne lávlut sámi symbolaid?

Servodatberošteaddji Johan Ailo Kalstad lohká iežas vuohttán ahte sámi artisttat dávjá lávlot daid sámi symbolaid. Su mielas lea mihá buoret ahte gullá lávlaga bohccuid ja jávrriid birra, go dan ahte dat leat telefuvnnaid ja taksiid birra. Vaikko sáhttá leat oktageardán. Muhto Kalstad dadjá maid ahte livččii somá gullat lávlagiid mat leat eanet ođđaáigásaš fáttáid birra.

Gula Johan Ailo Kalstad: Manne lávlut sámi symbolaid?

Lars-Ánte Kuhmunen
Foto: Tomas Utsi

Juoigá dávjá eatnamiid ja bohccuid

Lars-Ánte Kuhmunen lea artista geas leat ollu šuoŋat bohccuid ja eatnamiid birra. Ieš dadjá Kuhmunen ahte várra lea nu go lea boazovázzi, ahte dat oažžu stuora saji maiddái musihkas.

Luo-Mus Máilbmi hástalii Lars-Ánte Kuhmunena ráhkadit luđiid eanet ođđaáigásaš áššiid birra. Gula movt dat manai: Lars-Ante Kuhmunen sami symbolaid birra