NRK Meny
Normal

Sámi krimromána árvvoštallojuvvo

Sámepolitihkkár Lars Wilhelm Svonni lea čállán dan vuosttaš krimromána mii goassige lea almmustuvvan sámegillii. Árdnas árvvoštallojuvvo dát girji.

Sámi kulturmagasiidna “Árdna” sáddejuvvo duorastaga njukčamánu 2. beaivve diibmu 17.25. Prográmmajođiheaddji Dan Robert Larsen lohpida olu gelddolaš kulturságaid prográmmas.

Sámi krimromána

Ruoŧa stuorámus čáhcebuođđu, Suorvvabuođđu, bávkaluvvo moallun sámi krimrománas “Rihkkut rájiid”, man sámepolitihkkár Lars Wilhelm Svonni lea čállán. Bávkaleapmi dagaha stuorra dulvebáru ja máŋgaduhát olbmo duššet. Rihkkosa duohken leat sápmelaš terroristtat, geat leat dolkan buot giellásiidda mat Ruota stáhta beales leat boahtán.

Girječálli Lars Wilhelm Svonni Sorva-buođus Davvi-Ruoŧas
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

“Árdna – sámi kulturmágasiinnas” geahččat man bures dát romána doallá dási. Sámi journalistaoahpu jođiheaddji ja girječálli Torkel Rasmussen árvvoštallá sihke sisdoalu, giela ja muitalanteknihka.

Oslo Sámedállu

Badjelaš jagi áigi ožžo njeallje sámi searvvi ja bellodaga háldoseaset lanjaid guovdu Oslo gávpotguovddáža. Sámedállu lea Akersgata 24:s, dušše 200 mehtera eret Oslo váldogáhta Karl Johans gate. Doaimmat dán dálus orrot dušše lassáneamen aht` lassáneamen.

Stivrajođiheaddji May-Lisbeth Myrhaug čájeha prográmmajođiheaddjái Dan Robert Larsen Sámi viesu Oslo

TV-bihtás Sámedálu birra muitaluvvo earret eará manne sápmelaš dáiddárat geat ásset Østlánddas nu bures liikojit dán dállui.

Ođđa Jiella-CD

Rasmus-bearrašis Ohcejogas orro musihkka leamen dehálaš oktasašdoaibma. Guovtti jagi áigi almmuhedje áhčči Niilo (49) ja golbma su nieiddain CD-skearru. Jiella skearru lea olu čuojahuvvon sámeradioin sihke Norgga, Ruota, Suoma ja Ruošša bealde. Fargga boahtá joavkkus ođđa skearru.

Oappážagat Jenna ja Eeva-Liisa Rasmus lávlume Skádja studios Kárášjogas

Oappášguovttos Jenna (20) ja Eeva-Liisa (28) leaba dán mánu guossit Árdna-studios.

– Jáhkán prográmma šaddat sihke gelddolažžan ja geahččanvearan, árvala prográmmajođiheaddji Dan Robert Larsen.


Ártna sáhtát maid oaidnit dás duorastaga rájes:

Árdna 26.01.06

Boahtte Árdna-sáddagat leat:
Duorastaga njukčamánu 30. beaivve dii. 1725
Duorastaga cuoŋománu 27. beaivve dii. 17.25

Dát sáhttet dutnje addit lassedieđuid:
Prošeaktaredaktevra Jan Roger Østby (481 44 696) Prošeaktajođiheaddji Dan Robert Larsen (414 93 752)