Sámi grafittidáidda suhttada

Ruoŧa beale sámi dáiddár Anders Sunna lea ráhkadeamin grafittidáidaga Álttá nuoraidskuvlla stuorrra seaidnái. Ovddádusbellodaga politihkkár Rut Olsena mielas dát dáidda ii heive mánáid ja nuoraid čalmmiide go earret eará seaidnái lea málejuvvon ráfiduvvá mas lea dynamihtta. Dat ii oro vuogas dáid ráfehis áiggiid, moaitá Olsen.